Barcelona dona suport a tres projectes per afavorir la ocupabilitat dels joves : Servei de Premsa

Barcelona dona suport a tres projectes per afavorir la ocupabilitat dels joves

15/10/2017

El conveni amb les Fundacions Èxit i Adsis permet impulsar un projecte per evitar que 400 joves caiguin en la inactivitat en el trànsit de l’educació a la Formació Professional

Amb la Fundació Joia s’acorda donar suport a un projecte que garanteix l’autonomia professional de joves amb trastorn mental

El conveni amb la UPC servirà per donar un impuls al projecte Espai Emprèn que vol fomentar el talent emprenedor entre joves universitaris

 

L’Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda a dos convenis amb entitats per realitzar projectes que permetin millorar l’ocupabilitat de joves en risc d’exclusió social i laboral. Així mateix, s’ha aprovat un tercer conveni amb la Universitat Politènica de Catalunya (UPC) per promoure l’emprenedoria dels estudiants amb el Projecte Espai Emprèn al Campus Nord.

En concret, els convenis permetran subvencionar una part d’aquests tres projectes, ja en curs:

– Amb les Fundacions Èxit i Adsis per un projecte que vol evitar que 400 joves caiguin en la inactivitat en el trànsit de l’educació a la Formació Professional

– Amb la Fundació Joia per a joves amb trastorn mental per a la seva autonomia per a projectes professionals al districte de Nou Barris

– Amb UPC per al projecte Espai Emprèn de foment del talent emprenedor entre joves

 

CONNECTA JOVE BCN per evitar l’abandonament prematur del sistema educatiu

D’una banda, s’ha assolit un acord amb la UTE Fundació Èxit i Fundació Adsis per realitzar el projecte CONNECTA JOVE BCN que planteja un model innovador d’intervenció en matèria d’ocupació i desplega un servei pilot adreçat a uns 400 joves de la ciutat de Barcelona. Aquest programa, en curs, vol evitar que aquests joves caiguin en la inactivitat en el trànsit entre el sistema educatiu i el sistema de formació professional oi d’accés al mercat de treball o bé, acompanyar aquells joves que porten un temps allunyats del sistema educatiu i es troben a l’atur.

Tant la Fundació Èxit com la Fundació Adsis desenvolupen diversos projectes adreçats a millorar l’ocupabilitat de joves en risc d’exclusió social i laboral i atendre joves de 16 a 24 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu.

El Projecte CONNECTA JOVE contempla la realització d’un procés d’orientació professional, i acompanyament inicial a prop de 400 joves a través d’una atenció individual (entrevista inicial, anàlisi d’ocupabilitat i confecció pla de millora) i les accions de tipus grupal (sessions informatives i sessions d’identificació de competències). I derivació de les persones joves als recursos ocupacionals que preveu el Projecte.

L’acord està dotat amb 141.656,33€ euros de subvenció.

 

Un projecte de la Fundació JOIA per a joves amb trastorn mental per a la seva autonomia per a projectes professionals

Es tracta d’un conveni amb subvenció a favor de la Fundació Privada Joia per al Projecte ITINERE JOVES NOU BARRIS LES BASSES que planteja un model innovador d’intervenció amb persones joves que pateixen algun tipus de trastorn mental mitjançant un servei personalitzat d’orientació professional i de suport a la recerca de feina.

En aquest cas es tracta d’un conveni signat conjuntament amb el districte de Nou Barris, ja que es tracta d’un projecte molt arrelat al territori degut a les elevades taxes de problemes mentals en joves detectades per la difícil situació socioeconòmica que travessa el Districte.

La Fundació JOIA es va constituir l’any 1983 amb la missió d’orientar el procés de normalització a través del desenvolupament d’accions que afavoreixin la inclusió social i laboral, treballant des de la participació activa i responsabilitzadora de les persones afectades per problemàtiques de salut mental.

El Projecte ITINERE JOVE NOU BARRIS LES BASSES s’adreça a persones joves d’entre 16 i 35 anys amb problemes de salut mental basat en l’apoderament d’aquests joves donant-los de l’autonomia en la construcció d’un projecte professional i vital. L’objectiu és acompanyar entre 55 – 65 persones joves en l’elaboració d’un projecte professional propi d’acord a les demandes del mercat laboral actual, tenint en compte la seva experiència, formació, motivació , interessos i competències. Com a repte final del projecte està aconseguir la inserció laboral de les persones que tinguin per objectiu l’entrada o el retorn al mercat laboral. I contribuir al manteniment del lloc de treball amb un seguiment il•limitat tant de la persona jove, com de l’empresa si s’escau, garantint la coordinació amb la xarxa sanitària.

L’import de la subvenció concedida és de 118.000€, que equival a un 75% de l’import total de realització del projecte.

 

Acord amb la UPC per al projecte Espai Emprèn per a joves emprenedors amb talent

El conveni a favor de la Universitat Politènica de Catalunya –UPC- per al Projecte ESPAI EMPRÈN UPC, té per objectiu promoure l’emprenedoria i el talent emprenedor dels estudiants amb el Projecte Espai Emprèn al Campus Nord.

Es tracta d’un espai destinat als estudiants i recents titulats, de menys 2 anys, que tenen una idea de negoci i necessiten un espai on poder tirar-la endavant. A l’Espai Emprèn poden desenvolupar-la en fases inicials rebent formació i assessorament, de manera que disposen d’una ajuda tècnica i docent en les primeres etapes de creació de l’empresa.

Aquest espai va començar la seva activitat l’any 2014 com una prova pilot per una iniciativa conjunta dels 3 centres amb seu al campus nord. Ara, després d’aquests anys d’experiència, l’Espai Emprèn UPC es vol posicionar com una Pre-Incubadora universitària única a Barcelona.

El Projecte contempla posar en marxa el nou Programa eTechLab, com un laboratori de projectes tecnològics que donin solució a problemàtiques en diferents sectors i identificar projectes que puguin ser derivats a la incubadora Mediatic de Barcelona Activa o integrar-se a acceleradores, incubadores i altres plataformes que es dediquin a impulsar startups en nivells més avançats.

L’import de la subvenció és de 100.000€, que equival a un percentatge del 40% de l’import total del Projecte per valor de 255.000€ que s’ha d’executar entre el 2017 i el 2018.Compartiu aquest contingut