L’Ajuntament de Barcelona aposta per la prestació de serveis digitals amb codi i estàndards oberts i busca afavorir l’entrada de pimes locals : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona aposta per la prestació de serveis digitals amb codi i estàndards oberts i busca afavorir l’entrada de pimes locals

19/10/2017Temps estimat de lectura: 7 minuts

S’assumeix el compromís que el 70% de la inversió municipal en desenvolupament de nou software es farà amb codi obert, fet que permetrà afavorir l’elecció de petits i mitjans proveïdors i reduir costos

El Comissionat de Tecnologia i innovació digital presenta el Pla Digital de l’Ajuntament de Barcelona que permetrà convertir Barcelona en un referent de la transformació digital del sector públic per millorar la prestació de serveis a la ciutadania

Es tiraran endavant 20 projectes emblemàtics que es desenvoluparan amb metodologies àgils, incorporaran programari lliure i de codi obert o incorporant noves pràctiques ètiques i responsables en l’ús de les dades

Es preveu la creació d’un mercat digital per afavorir la compra pública innovadora i facilitar l’accés de les petites empreses locals

Els mitjans interessats podran tenir una declaració de la Comissionada de Tecnologia i innovació digital, Francesca Bria, abans de començar la comissió d’Economia a les 16.15h

 

L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un Pla de Transformació Digital que contempla la prestació de serveis digitals àgils, oberts i ètics als ciutadans, a través d’una vintena de projectes emblemàtics, com el nou portal d’atenció ciutadà, els nous serveis municipals al mòbil, el portal de participació ciutadana i democràcia digital decidim.barcelona, l’agenda d’actes i equipaments municipals o el nou servei d’incidències i reclamacions a la via pública.

Així ho recull la Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvolupament Àgil de Serveis a l’administració pública, que la comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, Francesca Bria, presenta a la Comissió d’Economia i Hisenda.

L’objectiu principal del Pla és transformar l’Ajuntament de Barcelona en una administració líder alhora de prioritzar els canals digitals per proveir serveis als ciutadans, capaç de desenvolupar de forma àgil serveis digitals centrats en les necessitats reals de la ciutadania, fent ús de programari lliure i d’estàndards oberts per garantir la sobirania tecnològica del municipi, augmentar l’eficiència i l’estalvi i reduir costos.

En aquest sentit, l‘Ajuntament assumeix el compromís que el 70% de la inversió municipal en desenvolupament de nou software, en el que queda de mandat, es farà amb codi obert, fet que permetrà afavorir l’elecció de petits i mitjans proveïdors i eliminar costos en llicències d’ús dels grans proveïdors tecnològics.

Així mateix l’ús de metodologies àgils, centrades en l’usuari final milloraran l’atenció als ciutadans a l’hora de fer tràmits o gestions amb l’administració. Es reduirà la carrega sobre ells, es reaprofitarà informació ja existent i no caldrà demanar que tornin a aportar els mateixos documents. Això permetrà que els nous serveis digitals siguin fàcils i còmodes d’utilitzar i eliminaran documentació́ innecessària. A la vegada, es podrà garantir que el servei a través de canals digitals estigui disponible 24 hores al dia, 365 dies a l’any.

El Pla també preveu posar a disposició dels ciutadans dades de l’Administració pública per a que puguin reutilitzar-los i obtenir més valor. L’obertura de dades de la ciutat anirà acompanyada de la garantia dels drets fonamentals de la ciutadania pel que fa al seu dret a la privacitat i confidencialitat de dades i compliment de la nova normativa europea de protecció de dades.

L’execució de la mesura es materialitza a través de 6 Guies que defineixen els estàndards municipals que s’han d’implementar, especialment en matèria de sobirania tecnològica i de contractació publica de tecnologia.

 

20 projectes emblemàtics en l’aplicació de noves pràctiques abans d’acabar el mandat

La introducció dels canvis que es deriven del desenvolupament d’aquest programa de digitalització oberta i desenvolupament de serveis àgils, s’efectua de forma gradual en un conjunt de 20 projectes emblemàtics.

Aquests projectes seran pioners en l’aplicació de les noves pràctiques, ja es tracti de metodologies de desenvolupament àgils ja sigui en l’ús de solucions basades en programari obert, l’aplicació d’estàndards oberts o la implementació de les recomanacions derivades de la nova estratègia de dades.

1. Quadre de comandament per a la gerència municipal. A més del desenvolupament d’un quadre de comandament per a l’equip de govern, es desenvoluparà una aplicació lliure i oberta pels ciutadans que reflectirà els indicadors estratègics de manera sintetitzada i aportarà dades dels serveis de l’ajuntament amb indicadors de gestió dels seus projectes, el grau d’acompliment dels compromisos del govern, valoració dels ciutadans, etc. Aquest servei representa un pas important envers la transparència en la gestió municipal i l’escrutini públic.

2. Portal d’Atenció Ciutadana. Es renovarà el portal de tràmits per als ciutadans i empreses a Barcelona amb l’objectiu de simplificar el seu accés i utilització i reduir la documentació requerida acomplint amb les normes del procediment administratiu. El ciutadà percebrà una clara millora en la usabilitat dels serveis digitals del portal i una simplificació en la tramitació.

3. Serveis Municipals al mòbil. Reducció del nombre d’ apps i impuls a les webs responsives i web apps. S’eliminaran les aplicacions obsoletes, s’unificaran aplicacions, s’introduiran eines de codi obert i s’incrementarà l’ús de les dades obertes. Es desenvoluparà un conjunt de noves web apps progressives que es posaran a disposició del ciutadà, seguint el camí iniciat amb la web app de Punts d’Interès de Ciutat: (barcelona.cat/pics)

4. Decidim Barcelona. Desenvolupament de la fase de la plataforma de participació ciutadana que inclou funcions de multi-consulta. Millorarà el serveis de participació que des de l’Ajuntament s’han posat a disposició de la ciutadania.

5. Sistema d’informació de drets socials. Part del nou sistema d’informació de la Gerència de Drets Socials es desenvoluparà amb les noves metodologies. D’aquesta forma s’accelerarà el desenvolupament dels nous serveis digitals i l’eficiència dels serveis públics associats.

6. ASIA. Nova agenda d’esdeveniments i equipaments de la ciutat. Aquest és un dels serveis digitals més utilitzats actualment per la ciutadania. Se’n millorarà el rendiment i la usabilitat.

7. Sistema d’informació del Institut Barcelona Esports. Una part de les aplicacions que conformen el nou sistema d’informació de l’Institut Barcelona Esports, entre elles el nou cens d’equipaments esportius, es desenvoluparà seguint les noves metodologies àgils. El ciutadà que percebrà una millora en els serveis prestats per aquest institut.

8. E-administració. Conjunt d’aplicacions i serveis digitals per adaptar la tramitació administrativa al nou marc legal. Una part d’aquests aplicacions es construiran ja amb la nova metodologia de desenvolupament àgil. La simplificació de les tramitacions municipals serà el benefici més tangible pel ciutadà que apreciarà la reducció de la burocràcia i la millora dels temps de resposta.

9. Migració del correu corporatiu. Es substituiran els servidors de correu per una alternativa de codi obert.

10. Nova estació de treball amb aplicacions de programari lliure i obert. Es tracta de substituir el màxim d’aplicacions propietàries que actualment s’utilitza en els diferents llocs de treball de l’ajuntament per aplicacions basades en programari lliure i obert però sense substituir la plataforma o sistema operatiu actual.

11. Adopció d’eines per al desenvolupament d’aplicacions basades en tecnologies obertes. Es pretén implementar un conjunt d’eines que permeti als tècnics desenvolupar aplicacions en codi obert i utilitzar eines de gestió dels desenvolupaments basats en tecnologies obertes.

12. Escriptori obert. S’anirà migrant progressivament les estacions de treball que actualment tenen instal·lades aplicacions i sistemes operatius privatius cap a estacions amb 100% codis oberts.

13. Identificador Mobile-ID / e-ID. Actualment hi ha 25.000 usuaris de l’identificador mòbil amb més de 2.000 sessions de treball setmanals. S’actualitzarà el servei i s’incorporaran nous mecanismes d’autenticació. El primer beneficiari d’aquest servei és la ciutadania que disposarà d’una eina que li facilitarà l’ús dels diferents serveis digitals que ofereix l’Ajuntament.

14. Serveis desenvolupats en codi obert. Diverses aplicacions de les utilitzades per l’Ajuntament seran desenvolupades interna i/o externament en codi lliure i obert. Aquestes aplicacions o serveis s’oferiran a la comunitat per a que qualsevol administració pública les pugui utilitzar, per a que qualsevol desenvolupador o empresa TIC pugui desenvolupar i afegir noves funcionalitats. Cal valorar que actualment l’Ajuntament ja està desenvolupant i utilitzant aplicacions de codi obert com el portal d’Open Data, la plataforma d’internet de les coses Sentilo, el banc d’imatges BIMA o la plataforma de participació Decidim Barcelona.

15. Serveis City OS. És una plataforma d’analítica avançada de dades amb una visió unificada d’informació de la ciutat, basada en productes lliures i de codi obert que s’oferirà a la comunitat per detectar problemes, escurçar els temps de resposta i millorar els serveis públics. Les diferents gerències i direccions de servei podran utilitzar aquesta plataforma de dades per a realitzar una anàlisi de la informació més acurat i dictar així millors polítiques públiques.

16. Quadre comandament d’ecologia. Es desenvoluparà un quadre de comandament que integri els àmbits de medi ambient, urbanisme, infraestructures, mobilitat i serveis urbans que aportarà una millor presa de decisions.

17. Observatori de l’Habitatge de Barcelona (OHB). Es crearà un repositori de big data especialitzat en habitatge que permetrà analitzar les dades i establir polítiques públiques per combatre els problemes actuals en l’habitatge.

18. DCODE. És un projecte pilot europeu que es desenvolupa a Barcelona i Amsterdam per a gestionar la sobirania de les dades per l’economia compartida. Les solucions tècniques que desenvolupa aquest projecte serviran per oferir millors serveis als ciutadans, més segur i a la vegada garantir millor la propietat i control de les seves dades.

19. Digital Marketplace. Creació de mercat digital per facilitat l’accés de les petites empreses a la contractació pública.

20. IRIS. Desenvolupament de la nova versió del servei multicanal d’Incidències, Reclamacions i Suggeriments que gestiona les peticions de servei, avisos, incidències i reclamacions dels ciutadans des de l’any 2003. Aquesta nova versió es desenvoluparà íntegrament en programari de codi obert i es cedirà a la comunitat.

El Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament de Barcelona està dotat d’un pressupost de 72.000.000€. 31.750.000€ d’aquest Pla es destinen als projectes emblemàtics que es desenvoluparan dins del Programa per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvolupament Àgil de Serveis a l’Administració Pública. Aquests projectes es desenvoluparan amb metodologies àgils, incorporaran programari lliure i de codi obert o incorporaran noves pràctiques en l’ús de les dades.

Podeu trobar i consultar el Pla Digital de l’Ajuntament de Barcelona en el següent enllaç:
http://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/documentacio

Paraules clau

serveis digitals/