Barcelona es dota de noves guies de Contractació Pública Innovadora i de compra de serveis TIC : Servei de Premsa

Barcelona es dota de noves guies de Contractació Pública Innovadora i de compra de serveis TIC

20/11/2017Temps estimat de lectura: 4 minuts

La tercera reunió de la Taula de Contractació Pública, que reuneix el teixit empresarial i associatiu de la ciutat, ha servit també per avançar el Pla de Contractació Pública Sostenible del 2018

Barcelona fa una aposta estratègica per la contractació pública per a la innovació (CPI) basada en la definició de reptes per millorar l’eficiència de la contractació municipal

Amb els nous protocols i guies la compra pública municipal s’orienta definitivament a l’assoliment d’objectius d’eficiència social, ambiental i d’innovació i de relació digital amb els ciutadans a partir d’una governança democràtica

 

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui les noves guies de Contractació Pública Innovadora i de compra de serveis de tecnologies d’informació i comunicació (TIC). Ho ha fet en el marc de la III reunió de la Taula de contractació pública on l’Ajuntament col•labora i dialoga amb el teixit empresarial i associatiu de la ciutat, especialment les petites i mitjanes empreses i empreses socials.

Desprès d’aprovar les guies de contractació pública social i ambiental, el Govern municipal ha presentat els dos nous protocols d’actuació en innovació i matèria TIC, i ha avançat el Pla de Contractació Pública Sostenible del 2018, que guiarà els contractes i les licitacions de tot el grup Ajuntament de Barcelona durant l’any vinent.

Aquest Pla 2018, que s’està ultimant, inclou indicadors, com ara la voluntat de doblar el percentatge de vehicles de baixes emissions (turismes i furgonetes elèctrics, híbrids o de gas) adquirits per a la flota municipal o de mantenir l’adquisició del 100% d’electricitat verda amb Garantia d’Origen (GdO), de fonts renovables o de cogeneració d’alta eficiència. Així mateix estableix com a criteris d’adjudicació que la valoració del preu no superi més del 35% de la puntuació total establerta, o la millora de salaris.

 

Nova Guia de contractació pública innovadora

La nova Guia de la contractació pública per a la innovació (CPI), és una aposta estratègica que té per objectiu convertir la compra pública en una activitat estratègica que doni resposta a les necessitats i als reptes del sector públic i de la societat.

Consisteix en una nova manera de contractar i de dialogar amb el mercat per respondre a les necessitats o reptes que no troben solu¬cions. Amb aquesta actuació administrativa es fomenta la innovació empresarial i es facilitar l’accés de les PIMEs a la compra pública.

A la vegada, gràcies a aquets procés s’ofereixen millors serveis a la ciutadania gràcies a una major eficiència i transparència en la compra pública.

En aquest enllaç pots consultar la Guia de contractació pública innovadora

 

Guia de compra pública de TIC de l’Ajuntament de Barcelona

La Guia de Compra Pública de TIC proporciona una visió global de l’estratègia municipal pel que fa a la compra de tecnologia i serveis tecnològics, amb l’objectiu de facilitar als responsables de les diferents àrees i òrgans municipals, directius i gestors de serveis públics, informació detallada sobre el “per què”, el “què” i el “com” cal aplicar i contractar solucions o proveïdors tecnològics.

Les mesures que recull la Guia de compra de tecnologia per a la transformació del model de contractació de serveis TIC s’estructuren en quatre eixos d’actuació:

Nou model de relació. La contractació s’ha concebut com un procés tancat i extremadament regulat. El nou model de relació vol fomentar procediments de contractació més participatius, accessibles, més àgils i flexibles i oberts

Sobirania Tecnològica. Preferència programari lliure, arquitectura i estàndards oberts, així per a recuperar el coneixement dels serveis TIC vinculats a la gestió de la ciutat i el govern dels serveis digitals.

Model de gestió de les dades. Posar en valor les dades i la infraestructura d’informació pública de la ciutat tot garantir, com a condició indispensable, la privacitat i l’ús responsable.

Noves metodologies àgils. Posar èmfasi en donar valor als usuaris finals i fer-ho tan ràpidament com sigui possible, tot reduint el temps de posada en producció dels desenvolupaments gràcies a un enfocament iteratiu basat en cicles curts.

En aquest enllaç pots consultar la Guia de compra pública de TIC de l’Ajuntament de Barcelona

 

Amb tot plegat, l’Ajuntament de Barcelona es dota de les eines globals per abordar la contractació públic estratègica i la compra pública municipal s’orienta així definitivament en l’assoliment d’objectius d’eficiència social, ambiental i d’innovació i de relació digital amb els ciutadans a partir d’una governança democràtica.

Així mateix, l’Ajuntament està definint el Pla anual de contractació pública sostenible pel 2018 en el que dimensiona i fa públics els seus objectius i indicadors en tots aquests fronts als efectes de seguir el seu compliment durant l’any i aportar una memòria al final de l’exercici on es doni rendició de comptes de l’activitat realitzada.

En la reunió d’avui amb els agents econòmics, socials i ambientals de la ciutat s’han configurat dos grups de treball interns de la Taula, un per promocionar i connectar els agents interessats en la promoció de la innovació, i l’altre per fer el seguiment de tota la contractació municipal.

Paraules clau

Contractació Pública Innovadora i de compra de serveis TIC/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina