Barcelona Activa pagarà una subvenció de fins a 12.000 euros per cada contracte nou de més de 1.000 euros al mes i un any de durada : Servei de Premsa

Barcelona Activa pagarà una subvenció de fins a 12.000 euros per cada contracte nou de més de 1.000 euros al mes i un any de durada

21/11/2017

Es posa en marxa el programa “Bona Feina, Barcelona” per incentivar l’ocupació de qualitat de persones empadronades a la ciutat que es troben a l’atur. Aquesta mesura se suma a les que l’agència municipal ja ha posat en marxa per garantir salaris dignes i estabilitat laboral.

Les empreses podran rebre ajuts màxims de 10.000 o 12.000 euros en funció del perfil del col·lectiu de la persona contractada. Es podran acollir tots aquells contractes signats entre el 6 de novembre d’enguany i durant tot l’any vinent.

A través de l’anterior línia de subvencions, que es va tancar el mes de juny, s’han subvencionat 766 nous contractes laborals, de les quals prop del 70% de les insercions han estat per a una jornada laboral completa i gairebé la meitat de les relacions laborals eren indefinides

 

Barcelona Activa llança la nova línia de subvencions “Bona Feina, Barcelona” per incentivar la contractació de qualitat de les persones empadronades a la ciutat i que es troben a l’atur.  El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat que amb aquesta mesura “es vol donar suport a les pimes i al teixit empresarial de la ciutat i reorientar el mercat de treball cap a una ocupació amb millors condicions salarials i d’estabilitat laboral”. A la vegada ha subratllat que l’Ajuntament estarà al costat i donarà subvencions “a les empreses que es comprometin a contractar col·lectius estratègics en termes d’inserció social, gent invisible, que no es té en compte però que té molt de talent i pot contribuir a l’economia de la ciutat”.

Es podran acollir a l’ajut econòmic les empreses que es comprometin a pagar un sou que es correspongui amb la normativa laboral i que, com a mínim, sigui de 1.088,56 euros bruts al mes per a una jornada a temps complert o la part proporcional en el cas de jornades parcials. A més, la durada del contracte haurà de ser almenys de 12 mesos o, en el cas d’empreses que comptin amb una plantilla de més de 250 persones, la relació laboral haurà de ser indefinida.

“Bona Feina, Barcelona” és una mesura que se suma a les que Barcelona Activa ja ha posat en marxa amb l’objectiu d’orientar el mercat de treball de la ciutat cap a una ocupació de qualitat, garantint salaris dignes i estabilitat laboral.

 

Subvencions màximes de 10.000 o 12.000 euros en funció del perfil contractat

A través d’aquest nou programa d’impuls a l’ocupació, l’agència municipal pagarà fins a 10.000 euros per cada nou contracte a persones majors de 40 anys que portin dotze mesos o més sense feina, persones que hagin passat pels serveis i programes d’ocupació de Barcelona Activa. I l’ajut podria arribar a una quantitat màxima de 12.000 euros en el cas de les persones que es trobin en situació de risc d’exclusió o que resideixin en algun dels territoris d’actuació preferent del Pla de Barris i que puguin acreditar que han fet accions per millorar les seves possibilitats d’inserció.

Podran rebre l’ajut totes aquelles empreses amb un mínim de sis mesos d’activitat, que estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda Municipal i que comptin almenys amb una oficina a la ciutat o la seva àrea metropolitana on haurà de treballar la persona contractada a través de la subvenció.

Passats els sis primers mesos de la contractació, es farà el pagament del 50% de l’import i, un cop transcorregut l’any sencer de la relació laboral s’abonarà la quantitat restant.

Es podrà sol·licitar la subvenció fins el mes de desembre de 2018 i es podran acollir a l’ajut tots aquells contractes signats des del 6 de novembre d’enguany i durant tot l’any vinent. Les gestions es podran fer tant a l’Oficina d’Atenció a les Empreses (c/ Roc Boronat, 117) i a les Oficines d’Atenció Ciutadana, com a través del portal de tràmits municipal, en cas de disposar de certificat digital. En qualsevol cas, haurà de ser en el termini de tres mesos des de la data de signatura del contracte.

 

6,5 milions d’euros per facilitar que persones aturades s’incorporin al món laboral

El mes de juny va finalitzar el termini per sol·licitar l’ajut “Barcelona es Compromet”, l’ajut disponible fins ara, que ha permès que Barcelona Activa subvencionés la contractació laboral de 766 persones de la ciutat, de les quals 412 majors de 40 anys aturades de llarga durada; 284 en situació de risc d’exclusió social i 70 joves registrats a Garantia Juvenil. Es tracta d’una línia que es va posar en marxa el 2015 amb l’objectiu d’incentivar la inserció laboral de tres col·lectius amb majors dificultats de trobar feina.

D’aquesta manera, durant els últims dos anys i mig, s’han signat amb l’impuls municipal uns 6 contractes laborals cada setmana, permetent que persones en situació d’atur s’hagin incorporat de nou al mercat de treball.

De mitjana, s’han concedit ajuts per valor de 8.500 euros, doncs l’import varia segons el perfil del col·lectiu contractat i la durada de la jornada laboral. En aquest sentit, s’estima que el pressupost total atorgat és de 6,5 milions d’euros per facilitar el creixement econòmic, impulsar el teixit empresarial de Barcelona i l’àrea metropolitana i activar la creació d’ocupació de persones residents a la ciutat.

Prop del 70% de les insercions subvencionats són per a una jornada laboral completa i, pel que fa a la tipologia de contracte, gairebé la meitat (47,5%) són indefinits, 1 de cada 4 (39,6%) són temporals, mentre que la resta són d’inserció (8,4%), formació (2,6%) i pràctiques (1,9%).

En relació al perfil tipus de les persones contractades, es tracta d’una dona (58,5%), major de 40 anys (74,2%) i amb un nivell formatiu bàsic (62,3%). Principalment, els perfils professionals buscats estaven vinculats a l’àmbit de l’atenció al client (20,4%) i de la gestió (17,1%).

 

Ajuts econòmics per impulsar el talent professional i empresarial

En el marc d’aquest programa d’ajuts econòmics a les pimes es van reservar 100 subvencions per a empreses i entitats del Tercer Sector i 200 per afavorir la contractació de col·lectius en situació de vulnerabilitat. En total, s’han acollit a l’incentiu econòmic 579 pimes i entitats socials. D’aquestes, prop del 62% tenen menys de 10 persones treballadores; una quarta part (25,6%) tenen una plantilla d’11 a 50 persones i, el 6,5% restant compten amb equips d’entre 100 i 250.

L’ajut econòmic del “Barcelona es Compromet” estava condicionat a la creació de nous contractes de feina d’un període mínim de 6 mesos, mentre que ara només es podran acollir al nou programa “Bona Feina, Barcelona” aquelles empreses que generin ocupació per un període de 12 mesos o indefinit i que garanteixin un salari de més 1.000 euros mensuals.

A més de la subvenció, en tots dos casos, les empreses que ho sol·liciten reben també el suport de l’equip del servei d’intermediació de Barcelona Activa per seleccionar els candidats que s’ajusten a la vacant. Es tracta de mesures integrals pensada tant per incrementar les oportunitats d’ocupació de persones aturades de la ciutat que tenen majors dificultats d’inserció, com també per millorar la competitivitat del teixit empresarial.

 Compartiu aquest contingut