Conclou la formació dels Equips de Policia de Barri de Sant Martí i Sant Andreu : Servei de Premsa

Conclou la formació dels Equips de Policia de Barri de Sant Martí i Sant Andreu

21/11/2017Temps estimat de lectura: 3 minuts

Aquesta migdia el comissionat de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, acompanyat pel Cap de la Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez, ha donat la benvinguda als agents dels nous Equips de Policia de Barri dels districte de Sant Martí i Sant Andreu.

 

 

Durant l’acte de clausura, Amadeu Recasens ha destacat que el model del Equips de Policia de Barri és un projecte de llarga durada, “un model de policia amb l’objectiu de treballar conjuntament amb la ciutadania a l’hora de produir polítiques públiques de seguretat”.

“A més”, ha explicat Recasens, “ho estem fent implicant a totes les àrees de l’Ajuntament per aconseguir més transversalitat i amb una filosofia de treball més professionalitzada”.

En total 24 agents, 12 per districte, passaran a convertir-se en el referent dels barris d’aquests territoris en els propers mesos després d’haver rebut, durant més de dues setmanes, formació especialitzada de la mà d’un equip de formació multidisciplinari. Es preveu que a principis del 2019 finalitzi el desplegament a la resta de la ciutat amb els 73 Policies de Barri.

Els Equips de Policia de Barri són els interlocutors del cos de policia barceloní dins del teixit associatiu i veïnal en matèria de prevenció, seguretat i convivència, amb un caràcter anticipatiu, de coordinació i de contenció i recuperació social dels conflictes, tal i com contempla el Pla Director de la Guàrdia Urbana. El Policia de Barri aporta el coneixement de les casuístiques del territori i el microterritori, proposant solucions, implicant a la ciutadania i fent-la partícip i fent seguiment de les problemàtiques.

El Policia de Barri treballa de forma transversal amb la resta de serveis públics amb l’objectiu de donar la millor resposta a les demandes dels veïns, veïnes i del teixit associatiu i comercial, garantir els drets de les persones i la convivència ciutadana.

Tots els agents, com ja es va fer a Nou Barris, han passat per una formació especialitzada durant més de dues setmanes

per tal de dotar-los dels coneixements, eines i habilitats necessàries que potenciïn i ampliïn la seva expertesa tant en el context relacional com en l’operatiu i funcional.

La formació s’inclou en el Pla de Formació i desenvolupament professional que contribueix a la modernització de la Guàrdia Urbana com a cos de referència en seguretat i convivència.

Els quatre àmbits d’actuació del Pla Director (proximitat, territori, organització i transparència) estan presents en els programes transversals de formació que aborden aspectes de drets humans, gènere, igualtat, metodologia, innovació i comunicació.

Per aquest motiu es posa l’accent en diferents elements com són la detecció i intervenció en conflictes de convivència; immigració; l’anticipació al conflicte; l’assertivitat en situacions hostils; gestió dels casos de violència masclista; coneixement transversal; la garantia i preservació de la convivència i la seguretat; recerca de les eines i recursos personals i professionals. Les diferents sessions formatives també han treballat la coordinació amb la resta de serveis municipals.

El Pla Director de la Guàrdia Urbana respon a la voluntat del Govern d’adaptar el cos de policia barceloní a les noves necessitats de la ciutat, i fer un model de Guàrdia Urbana centrat en la proximitat, la transparència i el territori, eixos principals extrets del Pla Local de Prevenció i Seguretat 2016-2019.

El Govern va decidir endegar aquest procés metodològic i rigorós amb la participació activa del membres del cos de la Guàrdia Urbana per fer-los partícips del canvi organitzatiu i funcional per tal d’adequar el cos de policia barceloní als principis proximitat, territori i transparència que marcaran les polítiques públiques de seguretat d’aquest govern. A més, per primera vegada, l’Ajuntament ha elaborat un procés de revisió orgànica i funcional del conjunt del cos de la Guàrdia Urbana de manera sistemàtica i participativa, comptant amb l’experiència dels seus membres, amb la dels responsables de l’Àrea de Seguretat i d’altres col·laboradors externs (Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mossos d’Esquadra, entre d’altres).

El model de Guàrdia Urbana plantejat en aquest Pla està centrat en la proximitat i en el ciutadà, al qual es vol fer partícip del desenvolupament de les polítiques púbiques de seguretat. En aquest model, les Unitats Territorials són l’eix de resposta a la demanda i de desenvolupament dels serveis. Aquestes rebran el suport de les diferents unitats centralitzades en aquelles problemàtiques en què es faci necessari un coneixement o especialització més acurat.

El Pla Director té vocació permanent, revisable i adaptable per poder respondre a les necessitats de la ciutadania i adaptar el cos de policia barceloní a la realitat dinàmica de la ciutat.

 

 

 

 

Paraules clau

Policia de Barri/ Sant Andreu/ Sant Martí/