L’Ajuntament urbanitza cinc passatges del barri de la Sagrada Família : Servei de Premsa

L’Ajuntament urbanitza cinc passatges del barri de la Sagrada Família

02/12/2017

Les obres de remodelació, amb un pressupost total de 1.418.000 euros, han començat al passatge d’Ureña i a Bofill, i continuaran a Pau Hernández, León, i Carsí

Es espais amb prioritat de pas per a vianants, i es millorarà la il·luminació l’ordenació paisatgística, el verd, i el mobiliari

 

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres de remodelació de cinc passatges situats tots ells en diferents illes del barri de la Sagrada Família, al districte de l’Eixample. Es tracta dels passatges d’Ureña, Bofill, Carsí, León i Pau Hernández.

L’actuació té per objectiu millorar aquests carrers en tots els aspectes, tant paisatgístics com urbanístics, per convertir-los en espais més amables per als vianants. Un dels trets que comparteixen les cinc obres que es faran les actuacions necessàries per invertir la mobilitat, de manera que s’hi estableixi la prioritat invertida, en alguns casos amb la desaparició de les voreres estretes per deixar un únic paviment.

 

Les obres de tots cinc passatges sumen un pressupost de 1.418.000 euros. La intervenció no es farà simultàniament en tots cinc espais sinó que es desenvoluparà per fases, tot i que de manera continuada.

De fet, les obres ja han començat al passatge d’Ureña Aquest passatge té una amplada total de 4 metres, que passaran a ser d’un únic nivell, i s’hi introduirà una nova il·luminació led penjada de la façana, i es retiraran les jardineres actuals. Les línies aèries es retiraran i passaran a ser soterrades i es renovarà la xarxa de clavegueres.

També estan en marxa els treballs al passatge Bofill. Es tracta d’un carreró de 6 metres d’amplada amb voreres d’un metre a cada costat, que desapareixeran amb la reforma. Actualment hi ha jardineres, però se substituiran per arbres petits. El nou enllumenat se situarà amb columnes al carrer.

Les següents intervencions previstes començaran cap al mes de febrer de 2018, un cop acabin els treballs als dos primers passatges. Es tracta de les obres als passatges de Pau Hernández i León que connecten entre ells, i a on es farà una intervenció molt semblant. El passatge Pau Hernández té 2,8 metres d’amplada mentre que el passatge León en té 3,6 metres. Tots dos, actualment ja són carrers sense voreres, es canviarà el paviment, i es reforçarà també l’estructura urbana que dóna prioritat per a vianants. També s’hi eliminaran les línies aèries, s’hi soterraran els serveis i l’enllumenat públic es penjarà a la façana.

Cap al mes de març de 2018 es preveu que començaran les obres al passatge Carsí, que té una amplada de 8 metres, i actualment té voreres d’1,75 metres a cada costat. S’hi aparca en cordó en un dels costats. L’actuació eliminarà les voreres i l’aparcament de vehicles, i deixarà l’espai lliure per als vianants, que passaran a ser els usuaris prioritaris. Les jardineres actuals es retiraran i se substituiran per arbres petits. I els nous fanals s’instal·laran al carrer.

 

Enllaços relacionats

Imatge 1/4

Imatge 2/4

Imatge 3/4

Imatge 4/4Compartiu aquest contingut