Acord per a la modificació de l’ordenança de terrasses : Servei de Premsa

Acord per a la modificació de l’ordenança de terrasses

05/12/2017Temps estimat de lectura: 6 minuts

L’Ajuntament i el Gremi de Restauració de Barcelona pacten els canvis a introduir a la normativa per fer-la més comprensible i aplicable i adaptar-la a les necessitats reals dels veïns i veïnes, els restauradors i el territori

L’alcaldessa s’ha reunit amb el Gremi i els presidents dels grups municipals amb l’objectiu de sumar el màxim consens possible perquè sigui un acord de ciutat que perduri en el temps

La proposta inclou regulacions generals per a tota la ciutat i alhora s’adapta a la singularitat dels districtes, i introdueix canvis per equilibrar l’ús de l’espai públic, garantir l’accessibilitat i assegurar una bona gestió de les terrasses

Està previst que la tramitació de la modificació de l’ordenança s’iniciï aquest mateix desembre per acabar aprovant definitivament el nou articulat a principis d’any

 

L’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració de Barcelona han acordat les bases per tirar endavant una modificació de l’ordenança de terrasses que la faci més comprensible i aplicable i l’adapti a les necessitats reals del veïnat, els restauradors i el territori. La proposta pretén actualitzar la normativa vigent per garantir l’equilibri entre l’ús ciutadà de l’espai públic i l’activitat econòmica i corregir les disfuncions que s’han generat amb la seva aplicació. Es tracta, en definitiva, de regular correctament una figura molt arrelada i característica de l’entorn urbà de Barcelona com són les terrasses.

 

El text planteja criteris generals per a tota la ciutat i, alhora, té en compte les singularitats i especificitats dels districtes i les característiques pròpies de cada territori a l’hora d’ubicar les terrasses. A més, introdueix canvis en relació amb les condicions que han de permetre un bon ús de l’espai públic i compatibilitzar les activitats que s’hi desenvolupen, i amb l’accessibilitat i la gestió i governança de les terrasses.

La voluntat de l’equip de Govern és sumar el màxim de suports possibles perquè aquest sigui un acord de ciutat que perduri en el temps. Per això, l’alcaldessa, Ada Colau, acompanyada de la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, i el regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, s’ha reunit aquest dimarts al matí amb el Gremi de Restauració i els presidents dels grups municipals. Pel que fa al calendari, està previst que el nou articulat de l’ordenança es pugui aprovar definitivament a principis d’any en el Consell Plenari.

En declaracions als mitjans després de la reunió, Colau ha posat en valor que “un tema cabdal de ciutat” finalment es pugui resoldre “gràcies a les aportacions i la feina de molta gent”, en referència al Govern municipal, el Gremi i els grups. “No és senzill regular l’espai públic d’una ciutat com Barcelona on hi ha tants interessos en joc. Però aquesta és una qüestió de sentit comú, perquè les terrasses ens agraden a tots, són un actiu de ciutat i patrimoni de tothom que dona vida als barris i fomenten la ciutat mediterrània que som”, ha remarcat. A més, ha subratllat que la proposta “dona tranquil·litat i estabilitat a un sector molt important de la ciutat”, i ha apel·lat a la bona voluntat de tothom per a fer un bon desplegament de la nova normativa.

Per la seva banda, Sanz ha destacat Que la ciutat “es mereixia aquest acord per fer l’ordenança realista, flexible, adaptable i aplicable”. “És un bon acord de ciutat que neix de la suma de sensibilitats diferents i que ha de ser un bon instrument tant per als restauradors com per a l’ús de l’espai públic”, ha detallat. A la compareixença també hi han participat el president del Gremi, Pere Chias, i el director general, Roger Pallarols, i els regidors Xavier Trias (PDECat), Jordi Coronas (ERC), Jaume Collboni (PSC), Alberto Fernández (PP) i Gerard Ardanuy (regidor no adscrit).

 

Condicions generals de les terrasses a l’espai públic

Es defineixen una sèrie de condicions relatives al bon ús de l’espai públic i l’equilibri d’activitats que s’hi duen a terme:

– La ubicació de les terrasses davant del local s’estableix com a preferent, si bé es podrà flexibilitzar en els casos on es consideri necessari. També s’incorpora la possibilitat d’augmentar la longitud de les terrasses, sempre de forma justificada.

– Les terrasses hauran de respectar l’espai lliure necessari per garantir l’accessibilitat universal i la seguretat, segons les normatives sectorials corresponents. En aquest sentit, caldrà respectar una distància lliure de pas de 1,80 metres a continuació de la façana –que excepcionalment es podrà reduir a 1,50 metres–.

– Les distàncies mínimes en relació als elements urbans seran orientatives, i es detallaran en un annex de l’ordenança. No obstant, les terrasses no podran impedir o dificultar la utilització dels serveis públics, l’ús i el manteniment del mobiliari urbà, la visualització dels senyals de trànsit i l’accés a establiments i edificis privats.

– En carrers de vorera diferenciada, es mantindrà lliure orientativament un 50% de l’amplada total de la vorera, preferentment entre la façana i la terrassa. De manera justificada, es podrà adoptar una altra distribució de l’espai lliure, mantenint lliure entre el 40 i el 60% de l’amplada.

– Excepcionalment, en el cas de terrasses emblemàtiques adossades a la façana, es promourà un treball conjunt entre restauradors i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per definir propostes de solució.

 

Singularitats territorials

Segons la proposta acordada, l’ordenança contindrà regulacions generals per a tota la ciutat i alhora serà prou flexible com per poder adaptar-se a les singularitats de cada districte. En aquest sentit, es preveuen diverses novetats:

– Es crea la figura de les Zones de criteris territorials, amb la qual l’Ajuntament, de forma excepcional, podrà concretar per a un territori concret alguns aspectes ja recollits en l’ordenança, entre els quals els percentatges d’ocupació de l’espai públic.

– També es creen les Zones d’excel·lència per millorar la qualitat de l’oferta existent en espais destacats de la ciutat. En aquests espais, les terrasses hauran de complir amb uns estàndards superiors de qualitat pel que fa al disseny, la integració amb l’entorn i les condicions de manteniment, mitjançant un llibre d’estil que fixarà els criteris de l’àmbit. Es basaran en un acord entre l’Ajuntament i els titulars de les llicències en una determinada zona i s’aprovaran via Comissió de Govern.

– S’eliminen les figures d’Ordenació Singular i de Disposició Prèvia per a noves regulacions. Les ja aprovades es derogaran al cap de dos anys de l’aprovació de la modificació de l’ordenança i s’hauran d’adaptar a la nova normativa. Durant aquests dos anys, es podran revisar les ordenacions vigents i que calgui ajustar.

 

Mobiliari, servei i accessibilitat

S’han treballat els criteris següents pel que fa a mobiliari, servei i accessibilitat:

– Les estufes es permetran en temporada d’hivern, i se’n limitarà la potència. Es promourà la reducció de la presència d’estufes de combustió amb l’horitzó de la seva prohibició definitiva l’any 2025.

– No s’admetran terrasses amb autoservei i s’exigirà que els treballadors compleixin els convenis laborals vigents.

– Es mantenen els horaris actuals: de diumenge a dijous, de 8:00 a 0:00h, i divendres i vigílies de festius, de 8:00 a 01:00h.

 

Governança i gestió de les llicències de terrasses

Per assegurar una governança òptima de les terrasses i una bona gestió de les llicències, es planteja complir els següents condicionants:

– Es manté la Comissió Tècnica de Terrasses.

– A nivell d’organització interna municipal, es crea la Ponència Tècnica de Terrasses. Serà un instrument de suport a les estructures tècniques dels Districtes que vetllarà per l’aplicació correcta de l’ordenança i la determinació justificada d’excepcionalitats quan la realitat física de l’espai públic així ho reclamin.

– Les llicències vigents en el moment de l’entrada en vigor del nou articulat es renovaran d’ofici. Els titulars podran sol·licitar expressament la revisió per aplicar les noves condicions. A més, els serveis tècnics revisaran totes les llicencies i notificaran als titulars els possibles canvis.

– Per fomentar les bones pràctiques, s’estableixen nous criteris en el règim sancionador.

Paraules clau

ordenança/ terrasses/