El Plenari aprova la inclusió del protocol d’actuació per episodis de contaminació atmosfèrica en el Pla bàsic d’emergències municipal : Servei de Premsa

El Plenari aprova la inclusió del protocol d’actuació per episodis de contaminació atmosfèrica en el Pla bàsic d’emergències municipal

22/12/2017Temps estimat de lectura: 4 minuts

És l’instrument de coordinació intern municipal amb tots els agents que hauran d’actuar aplicant les mesures establertes en cas d’alts nivells de contaminació

 

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat avui la incorporació del Protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona en el Pla bàsic d’emergències municipal. El Protocol d’actuació s’ha aprovat amb el suport de tots grups municipals i l’abstenció de la CUP.

El Protocol d’actuació davant d’episodis d’alta contaminació atmosfèrica per NO2 i PM10 a Barcelona té per objecte la regulació i definició de les mesures que haurà d’adoptar l’Ajuntament de Barcelona quan es produeixin a la ciutat situacions d’elevada concentració d’aquests dos contaminants, provocades per la confluència d’emissions provinents de diverses fonts, juntament amb condicions meteorològiques desfavorables.

Durant el debat al plenari, la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha destacat que el pla és “una actuació específica que permet lluitar de forma puntual quan les condicions atmosfèriques fan que se superin de forma extraordinària els llindars de contaminació que marca la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut (OMS)”. A més, ha destacat que el procés d’elaboració del pla ha comptat amb un ampli consens social i polític. “Estem segurs que suposa un pas endavant en la lluita contra la contaminació i, sobretot, a favor de la salut de les persones de la ciutat”, ha afegit.

La elaboració del protocol d’actuació davant d’episodis d’alta contaminació, ara presentat en forma de pla d’emergència municipal, era un dels compromisos adquirits al Pla d’Acció Contra la Contaminació Atmosfèrica 2017-2019 aprovat l’any passat.

S’ha procedit a adaptar tota la organització i estructura operativa a la necessària per un pla d’emergències. S’ha definit el procediment a seguir a l’hora d’activar i desactivar l’emergència i tota la organització implicada en l’operativa de les mesures a portar a terme.

L’estructura municipal per fer front a l’emergència, en aquest cas, per episodis d’alta contaminació, consisteix en el Comitè Municipal d’Emergències que està format per:

– El/La Director/a del Pla, és el responsable municipal de l’emergència i per tant, qui pot activar i desactivar el protocol, convocar al Comitè Municipal d’Emergències, constituir i exercir la direcció del CECOPAL i avaluar i decidir sobre les actuacions més adients per fer front a l’emergència.
– El Consell Assessor, assessora el/la Director/a del Pla i al Director Tècnic del Protocol i analitza i avalua la situació aportant informació i coordinant les actuacions dels grups locals amb els grups del Centre de Comandament Avançat.
– El Gabinet d’Informació, centra, coordina i prepara la informació sobre l’emergència i la facilita als mitjans de comunicació.
– I els Comandaments del Grup d’Actuació, constituïts per els grups locals d’Intervenció, Ordre, Sanitari, Logístic-Tècnic, Logístic Social, el Gabinet i l’Especial del Risc que coordina el Centre de Comandament Avançat.

El Protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona es va presentar a la Taula Contra la Contaminació de l’Aire del novembre del 2016, es va aprovar a la Comissió de Govern del 2 de març del 2017 i va ser publicat al BOPB del 22 de març. El Pla estratègic que se’n deriva ha estat un mes en exposició pública i avui el Consell Plenari Municipal l’ha aprovat definitivament.

 

Protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona treballa per combatre els efectes que la contaminació té sobre la salut dels ciutadans. La població de Barcelona està exposada a un aire amb nivells de contaminants que superen els límits que estableixen les autoritats sanitàries. Així, el 68% de la ciutadania viu exposada al diòxid de carboni (NO2) per sobre dels valors límits que fixa la UE i dels valors de referència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En el cas de les partícules en suspensió (PM10), el 97% de la població es troba potencialment exposada a nivells superiors als de referència marcats per l’OMS. Aquesta situació afecta a tota la població, però especialment als col•lectius més vulnerables (infants, dones embarassades, gent gran i persones amb problemes de salut).

El principal problema de Barcelona en l’àmbit de la contaminació atmosfèrica, a diferència d’altres ciutats, té a veure amb els excessius nivells de contaminants mitjans al llarg de l’any i no només amb les puntes de contaminació, i per tant, cal treballar mesures estructurals, que impactin sobre el dia a dia, i no només centrar-se en l’àmbit de les mesures episòdiques, que passen molt pocs dies a l’any (la ciutat es troba en situació d’episodis de 2 a 4 dies a l’any). Tot i això, quan els nivells de contaminació superen determinats llindars cal actuar i per això també s’ha treballat el protocol per alts nivells de contaminació.

Les principals mesures a activar en cas de declaració d’episodi de contaminació són:

Episodi de contaminació per PM10:
− Comunicació a la població via canals interns i externs
− Actuacions sobre els serveis municipals de jardineria i neteja: reg de parcs i places no asfaltats i increment de reg dels carrers amb aigua freàtica. Prohibició de l’ús de bufadors en tasques de neteja i verd
− Obres: Prohibició de les obres pulverulentes

Episodi de contaminació per NO2_
− Restriccions de circulació de vehicles més contaminants dins la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona
− Implantació de carrils Bus en vies d’accés a la ciutat
− Reforç del transport públic
− Activació del títol de transport a preu reduït T-Aire
− Tarifació extraordinària en l’aparcament regulat en calçada (Zona verda i Zona blava per a no residents)
− Comunicació a la població via canals interns i externs
− Activació de les campanyes de sensibilització

Per a més informació: http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/Compartiu aquest contingut

Paraules clau
contaminació/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina