L’Ajuntament impulsa plans d’usos per ordenar les activitats de l’avinguda del Paral·lel i el carrer Gran de Sant Andreu : Servei de Premsa

L’Ajuntament impulsa plans d’usos per ordenar les activitats de l’avinguda del Paral·lel i el carrer Gran de Sant Andreu

30/12/2017Temps estimat de lectura: 5 minuts

Al Paral·lel, l’objectiu és garantir l’equilibri dels usos, l’interès públic i la convivència ciutadana amb visió de conjunt sobre un entorn on conflueixen àmbits amb regulacions diferents com Ciutat Vella, Sant Antoni o el pla d’usos del Poble-sec

A més, el Districte treballarà amb el veïnat, entitats i associacions del territori les actuacions per a la dinamització socioeconòmica de l’avinguda, consolidar-la com a pol cultural i potenciar l’ús veïnal de l’espai públic

A Gran de Sant Andreu, la futura reurbanització del carrer fa necessari elaborar una normativa que reforci l’eix comercial, garanteixi la continuïtat dels comerços locals i de proximitat i controli la implantació d’activitats en tot l’àmbit

Per elaborar els plans d’usos, el Govern municipal ha suspès durant un any l’atorgament de noves llicències d’activitats de concurrència pública a les dues vies

 

Descarregat tall d’àudio declaracions 1 de la regidora de Sants-Montjuïc, Laura Pérez

 

Descarregat tall d’àudio declaracions 2 de la regidora de Sants-Montjuïc, Laura Pérez

 

L’Ajuntament de Barcelona elaborarà un pla especial d’establiments de pública concurrència i activitats per a l’avinguda del Paral·lel i un altre per al carrer Gran de Sant Andreu. L’objectiu de les futures regulacions serà garantir l’equilibri d’usos, evitar la gentrificació i preservar el comerç local i de proximitat, l’interès públic, la protecció de l’entorn urbà i la convivència ciutadana.

Ara, el Govern municipal analitzarà detalladament les característiques i activitats de cada àmbit per redactar les dues normatives. Per tal que mentre duri aquest procés no es produeixi un increment important de sol·licitud de llicències i autoritzacions contràries als objectius dels propis plans, el consistori ha decretat una suspensió per un màxim d’un any de l’atorgament de llicències i comunicats a cadascun dels dos àmbits.

 

Paral·lel: una regulació específica per a tota l’avinguda

Pel cas del Paral·lel, al llarg de l’avinguda hi conflueixen territoris amb planejaments aprovats o en tràmit diferents entre ells, com són el pla d’usos de Ciutat Vella, la suspensió de llicències en l’àmbit de Sant Antoni i el pla d’usos del Poble-sec.

Tenint en compte que el Paral·lel és l’únic àmbit que queda pendent de regulació específica a l’entorn, cal un pla d’usos amb una visió de conjunt que permeti delimitar les activitats que s’hi poden implantar en funció de les característiques pròpies de l’avinguda.

 


Àmbit de la suspensió de llicències a l’avinguda del Paral·lel.
El Paral•lel ha funcionat històricament com a eix connector entre teixits veïnals propers. Amb aquest procés es pretén recuperar i potenciar aquesta dimensió, fent de l’avinguda un centre de la vida veïnal de tres barris claus de la ciutat: el Raval, Sant Antoni i el Poble-sec.

És, a més, una referència de la ciutat en termes de cultura popular, de patrimoni i de memòria històrica. Concentra història, identitat i vitalitat ciutadana, i constitueix un valor actiu per a la gent de Barcelona. Però aquesta dimensió de ciutat no està renyida amb la importància que té en una escala de barri i el seu paper de pont entre barris veïns.

En aquest context, la suspensió actual de llicències implica que no s’atorgaran temporalment noves llicències ni s’admetran comunicats per obrir o ampliar establiments de concurrència pública i activitats vinculades a l’oci i l’alimentació i al turisme –exceptuant les que es trobaven en tràmit abans de la suspensió–. En concret:

– Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts.
– Activitats musicals, de restauració, de jocs i atraccions (excepte ludoteques), audiovisuals, esportives recreatives en recintes coberts i zoològiques.
– Botigues de conveniència (superfície de venda menor de 500 m2 i obertes al públic més de 18 hores), annexes a gasolineres, establiments amb màquines expenedores d’aliments, botigues de plats preparats, comerç alimentari amb degustació, gelateries i orxateries.
– Establiments individuals multisectorials o polivalents.
– Establiments col·lectius.
– Establiment que no compleixen amb els requisits d’establiments hotelers però que ofereix allotjament fraccionat en temps.
– Exposició i venda o lloguer de bicicletes; de motos i complements, i de vehicles de mobilitat personal amb motor, i establiments de manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport.
– Magatzems de mercaderies no perilloses; agència de transport amb magatzem temporal de mercaderies.
– Punts d’atenció turística, oficines de turisme, oficines obertes al públic (venda de tiquets i entrades) i agències de viatges.

La suspensió i posterior redacció del pla d’usos també permetrà abordar aspectes que van més enllà de la regulació de les activitats que es desenvolupin a l’avinguda. El Districte obrirà un debat amb el veïnat, les entitats i les associacions de l’àmbit per avançar cap a la revitalització del Paral·lel en tres eixos.

D’una banda, es consensuaran actuacions per a la dinamització socioeconòmica de l’avinguda. També es treballarà per consolidar l’avinguda com a pol cultural que relligui els barris de l’entorn, amb actuacions clau com ara la recuperació del Teatre Arnau. I es buscaran mesures per potenciar els usos veïnals de l’espai públic, la connectivitat entre els tres barris a través de l’ avinguda i omplir de vida les placetes creades amb la última reurbanització.

 

Blindatge del comerç de proximitat a Gran de Sant Andreu

Quant a Gran de Sant Andreu, l’Ajuntament iniciarà al març vinent una reforma urbanística que convertirà el carrer en un vial cívic i pacificat i augmentarà l’espai per al vianant. La transformació, que finalitzarà al cap d’un any, reforçarà el carrer com a eix històric i estructurant de Sant Andreu, amb més espais de convivència i més verd.

La renovació ha d’anar acompanyada d´un pla d’usos que reforci l’eix comercial i protegeixi les botigues locals que avui dia hi ha al llarg del carrer. La voluntat, doncs, és controlar la implantació de noves activitats en aquest àmbit per blindar la continuïtat del comerç de proximitat.

La suspensió vol evitar que durant les obres es generi una petició de llicències i d’autoritzacions que invalidi els objectius que persegueix la remodelació. Afectarà els locals que fan front al tram del carrer Gran de Sant Andreu comprès entre la rambla de Fabra i Puig i el carrer Joan Torras, on s’executarà la reforma.


Àmbit de la suspensió de llicències al carrer Gran de Sant Andreu.
No s’atorgaran llicències ni comunicats per implantar o ampliar les activitats següents–exceptuant les que es trobaven en tràmit abans de la suspensió–:

– Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts.
– Activitats musicals, de restauració, de jocs i atraccions (excepte ludoteques) i audiovisuals.
– Pastisseria i rebosteria i despatx de pa sense obrador.
– Gelateries i orxateries sense degustació.
– Botigues de conveniència, establiments que disposin de màquines expenedores d’aliments, superserveis (de 150 a 399 m2) i supermercats ( de més de 400 m2).

Paraules clau

Paral·lel/