La plataforma de participació Decidim celebra el seu primer aniversari : Servei de Premsa

La plataforma de participació Decidim celebra el seu primer aniversari

29/01/2018

La plataforma digital de participació Decidim celebrarà el seu primer aniversari el proper 1 de febrer, de 18:30 a 21 hores, a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats amb un encontre obert per la Regidora de Participació, Gala Pin; i el Comissionat de Participació, Fernando Pindado. La trobada servirà per fer balanç d’un recorregut marcat per la progressiva incorporació de noves instal·lacions a institucions i municipis -el darrer dels quals és l’Ajuntament d’Hèlsinki- i el creixent nombre  d’usuaris i processos de participació associats que només a Barcelona s’ha traduït en prop de 250.000 consultes a la Web, quasi 28.000 participants i 12.000 propostes.

La plataforma al llarg d’aquests 12 mesos ha integrat noves funcionalitats i recursos conceptuals, operatius i tècnics, treballant colze a colze amb grups de recerca de les universitats, centres tecnològics, experts interdisciplinaris, municipis, institucions, empreses especialitzades i ciutadania, en sentit ampli, que han millorat substancialment tots els aspectes del procés de participació ciutadana.

 

SOM, sessions presencials per una democràcia en xarxa

Factor clau en aquests avenços ha estat la consolidació de les SOM (Sessions Operatives Metadecidim), sessions operatives, mensuals, presencials i obertes, en les quals investigadors, experts, tècnics municipals, i ciutadania en general es reuneix per  anar fent avançar participativament i amb un enfoc interdisciplinari, la plataforma Decidim i que ha comptat amb la participació de centenars de ciutadans interessats en el projecte.

Les SOM proporcionen un clar exemple en l’obertura del desenvolupament de la plataforma Decidim possibilitant un espai de trobada presencial i la coordinació i debat entre els usuaris, tècnics municipals, empreses relacionades i ciutadania en general interessats a decidir la forma com es construeix i es millora la plataforma i altres assumptes de la mateixa (governança, usabilitat, comunicació, etc.).

En les sessions s’han tractat temes com la funcionalitat de la plataforma, la diagnosi de l’experiència que els usuaris/es tenen d’ella, el debat sobre la situació de Decidim com a projecte i els passos a seguir per la construcció d’un discurs comú, l’experimentació i reflexió sobre tecnologies útils i, en connexió amb els Seminaris de Recerca, la recerca en xarxa per a una democràcia en xarxa.

Fins a la data s’han realitzat 8 sessions SOM, que han servit per consolidar grups de treball específics, establir les coordenades de desenvolupament de noves funcionalitats i l’organització de les Jornades Anuals Metadecidim a finals d’octubre de 2017, entre d’altres.

 

Seminaris de Recerca (LAB Metadecidim): investigació en xarxa per una democràcia en xarxa

En aquest mateix període s’han celebrat 8 seminaris LAB Metadecidim, orientats al debat més intel·lectual i tècnic de les possibilitats que presenta la plataforma Decidim i els reptes que poden assumir-se en el futur. En total, des de 2017, en els LABs s’han reunit desenes d’investigadors i empreses i institucions públiques col·laboradores. En les sessions s’han tractat temes com la identitat, seguretat i privacitat digital, els processos i models de la democràcia en xarxa, la governança tecnopolítica, l’utilitat de la intel·ligència artificial per a la participació, la gamificació política o la ciència ciutadana. El LAB Metadecidim és per tant l’espai de recerca oberta i col·laborativa primordial per a abordar problemes clau per al desenvolupament de la plataforma Decidim i de la democràcia en xarxa, plantejant reptes que requereixen de la intel·ligència col·lectiva de les comunitats d’experts.

 

 A través d’aquestes iniciatives mixtes presencials i digitals, es vol millorar la qualitat democràtica i dotar d’eines a la ciutadania per coproduir polítiques amb les institucions

La celebració vol també anar mes enllà del balanç, posar l’accent en els reptes de futur per a la comunitat dins el marc de les funcionalitats recentment implantades alhora que valorar noves iniciatives generades precisament arran d’aquestes noves possibilitats dins de la plataforma. Així es vol posar a debat amb l’audiència noves formes de participació i contribució a la comunitat Metadecidim.

 

Decidim Barcelona

Decidim.barcelona és la plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona. És un espai de referència en termes de ciutat oberta, transparent, radicalment democràtica i col·laborativa. Aquest és el canal a través del qual qualsevol persona pot impulsar iniciatives i desenvolupar processos participatius. Està basada en codi obert i qualsevol ciutadà pot veure com està construïda, reutilitzar o millorar-la.

 

 Decidim.org

Decidim és més que una plataforma digital: és un projecte i una infraestructura oberta que inclou codi, documentació, disseny, formació, un marc legal, interfícies col·laboratives, una comunitat d’usuaris i facilitadors i una visió global. Decidim ajuda a ciutadans, organitzacions i institucions públiques a organitzar-se democràticament a tots els nivells.

 

Decidim municipis

La plataforma Decidim està en procés d’extensió a altres municipis. Està escrita en codi lliure i modular, el que facilita la seva millora i adaptació, a més de permetre múltiples instàncies en una sola instal·lació. Actualment són nombrosos els municipis que ja utilitzen Decidim.

 

Metadecidim

Metadecidim és una comunitat tecnopolítica nascuda al voltant de Decidim, en la qual la ciutadania pot pensar, prioritzar línies de desenvolupament, decidir projectes de millora i deliberar sobre els usos i possibilitats futures de la plataforma Decidim i del projecte en el seu conjunt. Les assemblees Metadecidim estan orientades a donar poder a la ciutadania per apropiar-se de la tecnologia, contribuir al seu desenvolupament i ser partícips en la seva construcció.

 

Les JAM (Jornades Anuals Metadecidim)

Les JAM són l’espai de trobada anual més important de la comunitat de Decidim. La Jornada 2017 que es va desenvolupar al llarg de tres dies, va oferir un programa de conferències i tallers que congregaren d’una banda, a experts internacionals, estatals i locals, a representants de les comunitats de les assemblees mensuals, Sessions Operatives Metadecidim (SOM) i les comunitats dels Seminaris Metadecim Labs i de l’altra van covocar àmpliament a participar com a agent actiu a la ciutadania.

En aquesta segona edició la JAM va posar l’accent en compartir processos, innovacions, dificultats o millores entre diferents ciutats, recollint experiències de consistoris com Iruña, Sant Cugat del Vallès o l’Hospitalet de Llobregat. Aquestes i altres institucions s’han adherit al conveni de col·laboració signat pel Consorci Localret i l’Ajuntament de Barcelona per tal de facilitar l’ús de la plataforma a entitats que estiguin interessades.

Per a mes informació i registre:

https://meta.decidim.barcelona/assemblies/eix-comunitat/f/149/meetings/990

 Compartiu aquest contingut