Barcelona farà dues proves pilot de processos participatius que promoguin la participació de col·lectius d’orígens culturals diversos : Servei de Premsa

Barcelona farà dues proves pilot de processos participatius que promoguin la participació de col·lectius d’orígens culturals diversos

14/02/2018Temps estimat de lectura: 4 minutsL’Ajuntament de Barcelona durà a terme durant els anys 2018 i 2020 dues proves pilot en dos processos participatius aplicant una estratègia específica que promogui la participació de col·lectius d’orígens culturals diversos. Aquesta és una de les principals accions que recull la Mesura de Govern pel Foment de la participació de persones d’orígens i contextos culturals diversos en els canals de participació, que ha presentat avui el Govern municipal a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

Aquesta iniciativa sorgeix de la preocupació del Govern municipal per evitar l’exclusió de persones dels canals de participació ciutadana degut a diferències culturals que plantegen condicionants específics a l’hora d’accedir a una participació plena en la vida política i social a la ciutat, com poden ser la llengua, per exemple. Potenciar la participació de les persones d’origen divers és una prioritat per l’Ajuntament de Barcelona i, per aquest motiu, per primera vegada es desenvolupa un programa d’aquest tipus.

Amb aquest document es vol reconèixer la diversitat existent a la ciutat i posar en valor la importància de fer efectiu el dret a la participació ciutadana per a totes les persones que l’habiten. La diversitat enriqueix la ciutat en incorporar les diverses mirades, cultures, costums, creences, etc. Cal tenir en compte que el 25% de la població de Barcelona és d’origen divers i, en canvi, està pràcticament absent dels espais de participació.

Per aquest motiu, es fa necessari el desenvolupament d’accions concretes que fomentin la participació de persones d’orígens i contextos culturals diversos, que s’expressi en una major presència d’aquestes en els canals de participació però, també, en la inclusió de la visió intercultural en els propis mecanismes participatius, incorporant noves metodologies i els recursos adequats per a fer-la possible.

La mesura es planteja en 5 eixos essencials:

Les principals mesures a desenvolupar són:

En total, les accions incloses en la Mesura de Govern suposen un pressupost de 574.000 euros. A més, aquesta comptarà amb tot un seguit d’indicadors que permetran fer el seguiment de les iniciatives a desenvolupar i conèixer quin és el grau de compliment de les mateixes.

La Mesura de Govern recull les conclusions d’un grup de treball amb entitats culturals i religioses que l’Ajuntament va impulsar a l’abril del 2016 per compartir diagnosis i elaborar estratègies que permetessin arribar i incloure a aquests col·lectius en les polítiques i canals de participació. El seu objectiu principal és situar públicament i visibilitzar aquesta realitat per a prendre consciència i anar definint les estratègies concretes per al desenvolupament i foment d’una participació plena en la vida social i política de la ciutat.

A 1 de gener de 2017, la població estrangera resident a Barcelona era de 288.675 persones, un 17’8% del total de residents de la ciutat. D’altra banda, el nombre de persones nascudes a l’estranger empadronades a Barcelona era de 385.881 persones, que representa un 23’7%. D’aquests, 118.850 tenen la nacionalitat espanyola.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
processos participatius/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina