Recta final de Glòries: adjudicades les obres dels dos túnels viaris i del parc de Canòpia : Servei de Premsa

Recta final de Glòries: adjudicades les obres dels dos túnels viaris i del parc de Canòpia

20/02/2018

L’Ajuntament de Barcelona dóna així compliment al calendari previst i reiniciarà l’obra civil dels túnels de Glòries fins a la Rambla de Poblenou el proper mes de març

El Consell d’Administració de BIMSA ha aprovat l’adjudicació dels treballs dels túnels que s’han dividit en 5 lots i que tindran una durada prevista de 32 mesos

El mateix consell també ha aprovat els 5 adjudicataris de les obres de l’àmbit Clariana del parc de Canòpia, que començaran al mes de març. Aquesta intervenció finalitzarà al cap d’un any

El Consell d’Administració de BIMSA ha aprovat avui l’adjudicació de l’obra civil dels túnels viaris de la plaça de les Glòries i de l’àmbit Clariana del parc de Canòpia, per un total de 68,8M€ (IVA exclòs) i 12,9M€ (IVA exclòs), respectivament. A partir de demà es durà a terme la publicació oficial i s’obrirà un termini de 15 dies hàbils fins a la signatura definitiva del contracte.

En ambdós casos, el Govern municipal ha introduït una sèrie de millores en el procés de licitació amb l’objectiu de de diversificar adjudicataris; reduir la pressió a la baixa sobre les ofertes econòmiques de licitació i impedir baixes excessives que posin en risc la seva posterior execució; evitar el risc que suposaria que obres d’aquestes dimensions es concentressin en un únic adjudicatari i i facilitar l’execució simultània de diverses activitats a la vegada. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona ha dividit les dues obres en cinc lots.

Túnels viaris

Els adjudicataris dels cinc lots de l’obra civil dels túnels de Glòries són els següents:

– LOT 1: Obra civil Pas inferior túnel ADIF (R2 – Estació de França): UTE ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.-COPCISA, S.A.
– LOT 2: Obra civil Pas inferior túnels ADIF Meridiana (R3 i R4- Rodalies): UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
– LOT 3: Obra civil Pas inferior túnel TMB (L1 Metro): UTE DRAGADOS, S.A.-ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.L.
– LOT 4: Estructura tub mar i muntanya (pantalla i llosa superior): UTE FERROVIAL AGROMAN, S.A.- SACYR CONSTRUCCION, S.A.U.
– LOT 5: Excavació contravoltes i interior: UTE OHL-FCC CONSTRUCCION, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Amb l’adjudicació l’Ajuntament de Barcelona dóna compliment al calendari previst i treballa amb l’objectiu de reiniciar l’obra civil dels túnels viaris fins a la Rambla de Poblenou el proper mes de març. Els treballs tindran una durada prevista de 32 mesos, i es preveu la posada en funcionament de tota la infraestructura el primer trimestre de l’any 2021, un cop licitades i executades les obres complementàries d’instal·lacions i acabats.

L’actuació dels túnels de Glòries consisteix en la construcció i posada en funcionament d’uns túnels urbans -dos tubs independents amb circulació unidireccional- amb una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb una IMD mitjana de 90.000 cotxes /dia. Els túnels segueixen la traça de Gran Via i passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de França-Sants. El primer tram de túnel (longitud 508 m) està situat entre c/Castillejos i c/Badajoz. És el tram més profund, i passa per sota els túnels ferroviaris, arribant a 25 metres sota la rasant de la plaça. El segon tram de túnel (longitud 449 m) anirà del c/Badajoz a la Rambla del Poblenou, serà un tram completament rectilini i amb la mateixa secció en ambdós sentits que discorrerà a una profunditat mitjana d’uns 10 m per sota de la rasant de Gran Via.

El parc

El Consell d’Administració de BIMSA també ha aprovat l’adjudicació del projecte urbà que defineix l’àmbit Clariana, del parc de Glòries (Canòpia Urbana). Els adjudicataris són els següents:

– LOT 1: Execució de la urbanització de la rambla dels Encants i node lúdic: UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U- CONSTRUCCIONES DECO, S.A.
– LOT 2: Execució de la gran clariana i l’accés des de Dos de Maig: FERROVIAL-AGROMAN, S.A.
– LOT 3: Execució dipòsit d’emmagatzematge d’aigua freàtica i casa jardiners: JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
– LOT 4: Execució de l’espai joventut i l’àmbit de la zona verda que l’envolta: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, S.A.
– LOT 5: Execució dels diferents instal·lacions de serveis del parc: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.

La urbanització de l’àmbit Clariana de la plaça de les Glòries, que també s’iniciarà al mes de març, és la primera etapa del projecte global Canòpia Urbana, que convertirà la plaça en un nou espai de centralitat amb vocació metropolitana i un parc de proximitat que actuarà com a pulmó verd de la ciutat. L’espai, doncs, es transformarà per garantir la nova centralitat de la plaça, ordenar-ne la mobilitat, fomentar el transport sostenible, renaturalitzar i maximitzar l’espai verd i reordenar els equipaments previstos.

En concret, la Clariana comprèn l’espai que queda entre els carrers Independència i Cartagena. Pel nord, l’àmbit s’estén fins al perímetre de les edificacions existents al carrer de Consell de Cent, i pel sud, fins al vial provisional de la Gran Via en superfície. En total, una superfície de 45.860 metres quadrats. Està previst que les obres finalitzin al cap d’un any.

En l’àmbit comprès s’hi inclouen els següents espais rellevants del parc:

– La Gran Clariana: és una gran esplanada de gespa d’una hectàrea que esdevé un espai polivalent, obert i d’estada per a la ciutadania.
– La Rambla dels Encants (entre el carrer Consell de Cent i l’avinguda Diagonal): un nou passeig per vianants i bicicletes que connecta el nord i sud del parc amb una doble alineació de xicrandes.
– Àrea de gestió d’espais verds: en un espai de 560 metres quadrats s’ubica la Casa dels Jardiners, un espai de treball que comptarà amb un edifici i uns espais exteriors destinats al manteniment del parc. A sota, s’hi situarà un dipòsit d’aigua freàtica de 1.500 m3 de capacitat que es connectarà a la xarxa de la ciutat.
– Node lúdic: espai dedicat al joc per als infants.
– Nodes de biodiversitat: refugis de la natura amb arbres i vegetació.
– Àrea per a gossos: espai per al lleure de les mascotes.
– Espai joventut: zona lúdic-esportiva on se situen taules de jocs i un espai multiusos que pot ser utilitzat com a pista esportiva o per fer altres tipus d’activitats com patinatge, ball, etc. Aquest espai està acompanyat d’una guingueta de préstec de material esportiu, lavabos i bar. També es proposa un recorregut esportiu senyalitzat per tot l’àmbit del projecte.

Més enllà del projecte que ja s’ha aprovat, la Canòpia Urbana preveu desenvolupar també els següents espais en tot l’àmbit de la plaça:

– Finalització de la Rambla dels Encants: La traça de la rambla continua fins al c. Bolívia.
– Espai lúdic-ambiental: espai dedicat als més petits per 0-3 anys.
– Esports: més taules de ping-pong, futtoc i recorreguts gimnàstics.
– Nodes de biodiversitat: més zones refugis de la natura amb arbres i vegetació.
– Una altra àrea per a gossos.
– Balcó Urbà: espai de transició entre la ciutat consolidada (carrer Consell de Cent) i el parc que acollirà zones de joc (camps de petanca i jocs infantils) i un àmbit polivalent per fer-hi les fires de barri.
– Jardí Exòtic: espai de biodiversitat del parc amb espècies foranies amb un petit mirador d’observació.
– Mirall d’Aigua: situat a la Diagonal, làmina d’aigua sobre el paviment que proveeix frescor i a la vegada ofereix un espai de lleure en aquest àmbit del parc.
– Àgora sensorial: zona per fer-hi espectacles.
– Jardí d’acollida i d’immersió: espais amb vegetació situats en els accessos del metro que permeten la integració d’aquestes infraestructures amb el parc.
– Plaça Sud: espai de plaça arbrada ubicada entre el parc i el nou intercanviador de transport en superfície que es crearà davant del DHUB amb l’objectiu d’integrar les línies de tramvia, les de busos urbans i les dels autobusos interurbans.
– Recuperació del rec Comtal: espai d’aigua que recupera la traça de l’antic rec Comtal i descobreix diverses restes de l’antiga infraestructura.
– Horts associatius: previstos a l’entorn del Rec Comtal.

A més, està previst posar de relleu elements històrics del patrimoni industrial existent com la Fàbrica de Paraigües, situada al carrer del Dos de Maig, i l’antiga Sucrera, situada al carrer de Cartagena, que esdevindran edificis protegits i futures seus d’equipaments del barri.Compartiu aquest contingut