La Magòria, nou gran pol d’equipaments socials, sanitaris i esportius : Servei de Premsa

La Magòria, nou gran pol d’equipaments socials, sanitaris i esportius

09/03/2018

En l’àmbit sanitari hi ha prevista la construcció d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) i d’un centre sociosanitari per a més de 200 llits

La transformació de la zona, que dóna continuïtat al projecte veí de Can Batlló, inclou una peça urbanística de 150 habitatges per a gent gran i lloguer social

El districte de Sants-Montjuïc recuperarà igualment el camp de futbol de La Magòria i incorporarà noves instal·lacions esportives

La Magòria, al districte de Sants-Montjuïc, esdevindrà un nou pol d’equipaments socials, sanitaris, esportius i d’habitatge a Barcelona. En aqueta zona hi ha previst construir un equipament sociosanitari, un edifici d’habitatges dotacionals i la recuperació de l’històric camp de futbol, entre d’altres actuacions. La transformació, que serà una realitat a partir de l’any 2022, suposa un reforç de l’aposta decidida que ha fet l’Ajuntament en aquesta zona de la ciutat, que a més a més dóna continuïtat a la transformació engegada al recinte veí de Can Batlló, i en el qual s’invertiran 64 milions d’euros durant aquest mandat.

 

 

La proposta de transformació pel que fa a l’àmbit sociosanitari es basa en una visió integrada de l’atenció, pensada sobretot per donar resposta a les creixents necessitats de la població, cada vegada més envellida i que presenta major fragilitat. Per donar resposta a aquesta realitat, s’aposta per potenciar el paper de l’atenció primària amb el foment de les activitats de prevenció, tractament i recuperació. Aquests serveis es desplegaran amb una visió comunitària i permetran apropar l’atenció a l’entorn del pacient, millorant la qualitat de vida de la ciutadania.

 

 

Reforç sanitari a partir de l’Atenció Primària

El Departament de Salut preveu la construcció d’un equipament sociosanitari amb una capacitat de fins a 240 llits, per donar atenció intermèdia i que funcionarà com a centre de referència per a l’Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra (500.000 habitants de Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i l’Esquerra de l’Eixample). Aquest centre anirà destinat a pacients crònics per tal de fer un abordatge multidisciplinari i integrat, amb atenció de convalescència (procedents d’hospitals d’aguts amb necessitat de rehabilitació i estada prevista fins a 30 dies), subaguts (crònics descompensats amb previsió d’alta en 10 dies), pal·liatius i llarga estada. D’aquesta manera es dóna compliment al conveni d’inversions en equipaments sanitaris 2016-2023 signat per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Aquest equipament complementarà el Centre d’Atenció Primària (CAP) Bordeta-Magòria, gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS), que es va posar en funcionament l’any 2014 i que presta serveis d’atenció sanitària integral -amb activitats preventives i d’educació sanitària, seguiment de les malalties cròniques i programes d’atenció domiciliària-, per part d’un equip format per metges de medicina familiar i comunitària, pediatria, personal d’infermeria, odontologia, treball social i personal d’atenció a la ciutadania.

Per reforçar el CAP, en el marc de la futura Estratègia Nacional d’Atenció Primària del Departament de Salut (ENAPISC), es construirà un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), obert les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Aquest CUAP es configurarà com un nou centre d’urgències de referència per a la població del districte de Sants-Montjuïc, que actualment s’ha de desplaçar al CUAP Manso. D’aquesta manera, en cas de ser necessari, es podran activar amb facilitat, dins del mateix edifici, els diferents dispositiu d’atenció als malalts fràgils, garantint la continuïtat assistencial i adaptant-se a les necessitats, circumstàncies i preferències de les persones i del seu entorn.

 

Un pas endavant en la integració social i sanitària

Paral·lelament, l’Ajuntament de Barcelona preveuen ubicar a al mateix edifici recursos socials com el servei d’atenció a la infància i adolescència i a les seves famílies i un centre de serveis socials de referència territorial en l’atenció a la dependència, a banda de treballar per la coordinació de la gestió de casos a domicili. Una altra àrea d’atenció sanitària i social integrada cobrirà la necessitat d’un recurs d’ingrés per la reducció de danys, tractament i reinserció social de persones en situació d’exclusió social i/o problemes de salut per la seva addicció a drogues. L’equipament tindrà una zona residencial, atenció sanitària i un centre de dia amb acollida i teràpia ocupacional. També s’està estudiant la possibilitat d’incloure a les noves promocions d’habitatge dotacional un subconjunt d’habitatges amb major suport social i sanitari per persones amb deteriorament cognitiu, aprofitant la proximitat dels equips d’atenció primària i geriatria.

Les característiques d’aquest nou espai permetran avançar en un model d’atenció integral i integrada, en el qual treballaran conjuntament equips especialitzats en serveis socials, salut pública, atenció primària i geriatria. Serà, per tant, el lloc idoni on poder innovar amb aquests i futurs nous projectes de gestió integrada de l’envelliment i de la complexitat que s’estan generant en el marc de la Taula d’Atenció Integrada, que des de 2016 reuneix les àrees de salut i socials de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

 

Més de 14.000 m2 de sostre edificable per habitatge dotacional

Pel que fa a l’habitatge, l’Ajuntament de Barcelona preveu impulsar un nou projecte d’habitatge públic en el sector delimitat per la Gran Via de les Corts Catalanes, i els carrers Moianès i Corral. En aquest sector es disposa de 14.000 metres quadrats de sostre edificable destinats a habitatge dotacional, que es gestionaran en règim de lloguer i que es dedicaran a col·lectius específics com ara el de la gent gran o bé les persones social i econòmicament vulnerable.

Aquests 14.000 metres de sostre edificable, que es traduiran en uns 150 habitatges, no es poden desvincular dels projectes que s’han anat desenvolupant en tot aquest entorn, ja que completa tot un programa urbanístic que en el terreny de l’habitatge cobreix totes les tipologies d’habitatge de promoció pública que es poden oferir. De fet, la categoria d’habitatge dotacional és l’única que no s’ha desenvolupat a l’entorn de Can Batlló, situat a tocar de La Magòria, a on sí que estan previstes tota la resta de tipologies d’habitatge.

El desenvolupament actual de Can Batlló es troba en un punt en què ja ha estat entregada una de les promocions d’habitatge assequible, en aquest cas l’edifici promogut per la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) de 47 habitatges situat al carrer Constitució 73-77. A més a més, està en fase molt avançada d’obra una altra proposta de cooperativa, en aquest cas l’edifici que La Borda construeix al carrer Constitució 85, de 37 habitatges. Igualment hi ha dos edificis en procés d’adjudicació i entrega dels pisos, que són els edificis del carrer Constitució 31, per una banda, i del carrer Parcerisa, 6 per l’altra. En el primer es lliuraran 26 habitatges i en el segon, 26 habitatges més, en aquest cas per a afectats urbanístics, per una banda, però també per al lloguer social i en dret de superfície. A Can Batlló encara s’han de desenvolupar tres promocions més d’habitatge als carrers Amadeu Oller, 17 (en el qual abans de la promoció de l’habitatge definitiu hi haurà un dels edificis del programa APROP amb 40 allotjaments temporals), al carrer Constitució 43, i al carrer Constitució 51. Aquests tres projectes sumaran 133 habitatges més.

En total, per tant, es tracta de 7 promocions públiques d’habitatge a la zona, a la qual cal sumar la vuitena que es presenta avui, situada al sector de La Magòria. Són en total 441 habitatges públics o de preu assequible. A aquestes promocions es poden afegir els projectes que també està desenvolupant el sector privat i que preveuen en total 1.164 habitatges, dels quals 179 ja han estat entregats i uns altres 314 estan en construcció.

 

La recuperació del camp de futbol de La Magòria

Pel que fa als equipaments esportius, es recuperarà l’històric camp de futbol de La Magòria i s’incorporaran altres instal·lacions esportives, que es concretaran en els propers mesos amb les entitats esportives i veïnals del districte de Sants-Montjuïc, sobre una superfície total d’11.157 metres quadrats de sòl esportiu.

Addicionalment, es conservarà l’hort i la zona de jardí del Casal Cívic Magòria situat a la cantonada de la Gran Via amb el carrer Moianès. I, finalment, s’urbanitzaran més de 5.000 metres quadrats de zona verda que completaran aquesta peça clau pel desenvolupament de l’entorn.

 

Adquisició de La Magòria

La transformació de la zona ha estat possible després que l’any 2016 l’Ajuntament de Barcelona adquirís a la Generalitat de Catalunya aquest solar. L’acord ha permès accelerar el canvi del barri de la Bordeta iniciat l’any 2011 amb el procés de transformació de l’antiga fàbrica de Can Batlló. Els terrenys de La Magòria feia molts anys que havien quedat sense cap ús i actuaven com una barrera entre el barri de la Bordeta i la Gran Via. Amb aquesta adquisició per part de l’Ajuntament, el districte de Sants-Montjuïc no només es dota d’equipaments socials, sanitaris, esportius i d’habitatge, sinó que permet que el barri s’obri a la Gran Via i dóna continuïtat a la trama urbana de la zona que quedava interrompuda pels terrenys de La Magòria.Compartiu aquest contingut