Sants-Montjuïc dota d’un pla d’usos la zona del Triangle de Sants i Hostafrancs : Servei de Premsa

Sants-Montjuïc dota d’un pla d’usos la zona del Triangle de Sants i Hostafrancs

23/03/2018

L’objectiu és preservar i potenciar el comerç tradicional en l’àmbit del casc antic de Sants i Hostafrancs delimitat pels carrers de Creu Coberta i Sants, el passeig de Sant Antoni i el carrer de Tarragona

El pla prohibeix l’obertura de noves activitats de concurrència pública a la plaça d’Osca, el carrer de Riego i entorns, i a la resta del Triangle es vol evitar noves concentracions d’establiments mitjançant criteris urbanístics

L’últim cens d’establiments de concurrència pública determina que en tot l’àmbit n’hi ha 16,32 per cada 1.000 habitants

Llum verda al pla especial urbanístic d’establiments de concurrència pública i altres activitats al Triangle de Sants-Hostafrancs, que correspon a l’àmbit delimitat pels carrers de Creu Coberta i Sants, el passeig de Sant Antoni i el carrer de Tarragona, incloent la plaça Osca, el carrer Riego i els seus entorns, al districte de Sants-Montjuïc. El document ha estat aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal amb els vots a favor del Govern municipal, PSC, CUP Capgirem i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, i les abstencions de la resta de grups.

En el debat del plenari, la regidora de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, ha dit que el pla pretén “preservar i potenciar el comerç tradicional en l’àmbit del casc antic de Sants i Hostafrancs”, i ha celebrat la implicació de tots els actors i els eixos comercials que hi han participat.

El pla vol donar resposta a la reivindicació del veïnat i entitats al llarg els últims anys de pacificar l’entorn al voltant de plaça d’Osca i de la mateixa plaça, on l’increment de locals de pública concurrència obligava a treballar per a la cerca d’equilibri entre les activitats econòmiques de caràcter recreatiu i les pròpies necessitats dels residents.

Arran d’aquesta situació, al juliol de 2016 el consistori va suspendre l’atorgament de noves llicències d’activitats de concurrència pública a la zona del Triangle a l’entorn de la plaça d’Osca. L’objectiu era poder fer el pla d’usos que s’ha aprovat ara i treballar amb entitats veïnals i associacions comercials per trobar solucions de cara a regular la gran pressió que pateix el casc antic de Sants i Hostafrancs.

En el moment de la suspensió, el Districte va detectar que el perímetre seleccionat, comprès entre el passeig de Sant Antoni, el carrer de Tarragona i el carrer de la Creu Coberta i d’una àrea de gairebé 25 hectàrees, comptava amb una concentració de 16,32 establiments per cada 1.000 habitants, xifres similars a moltes zones de Gràcia o de la mateixa Ciutat Vella.

Després de la suspensió de llicencies, es va fer un procés d’anàlisi de la situació actual i una diagnosi participativa. Finalment, aquesta feina va acabar derivant en la redacció i aprovació d’un pla d’usos que regula els establiments de concurrència pública i activitats comercials.

Amb aquest document urbanístic es volen equilibrar els usos residencials, comercials i terciaris a l’àmbit del Triangle de Sants-Hostafrancs per mitjà de la regulació de les activitats de concurrència pública, tenint sempre en compte les repercussions sobre l’espai i el paisatge urbà, la trama urbana, el descans veïnal i el comerç de proximitat que articula els barris.

Per això, un dels objectius concrets d’aquesta regulació és la preservació i potenciació del comerç en els àmbits dels carrers de la Creu Coberta i el Consell de Cent, eixos que tradicionalment han estat clau per la dinamització del barri. A més, el document final preveu actualitzar el cens d’establiments que hi ha a la zona.

 

Limitació d’obertura de nous establiments

El pla d’usos determina les següents condicions principals per les següents zones:

– Prohibeix l’obertura de noves activitats vinculades a la concurrència pública a la plaça d’Osca, el carrer de Riego i entorns. Es tracta de la zona amb la densitat d’activitats més alta de tot l’àmbit, amb xifres que es troben molt per sobre de les necessitats dels seus habitants. En concret, no es podran obrir nous locals musicals i de restauració, negocis polivalents alimentaris i autoserveis ni botigues de conveniència, de plats preparats i de comerç alimentari amb degustació.

– A la resta del Triangle Sants-Hostafrancs la regulació vol evitar el possible augment de noves activitats que puguin afectar negativament la convivència veïnal mitjançant criteris de trama urbana, amplada dels carrers i distancies mínimes entre locals i/o densitats màximes. Aquesta àrea urbana prové principalment del teixit originari del barri, amb carrers estrets i densos i un alt grau d’intensitat d’activitats.

– El carrer de Creu Coberta es vol potenciar com a eix comercial limitant, també a través de criteris urbanístics –distàncies entre establiments, radis de densitat, etc.–, l’obertura de noves llicencies de pública concurrència per evitar que perdi el seu caràcter de zona comercial i es transformi en una de lúdica. A banda, s’han recollit necessitats de potenciació i promoció del comerç que seran implementades a través d’un pla de comerç o d’un pla de desenvolupament econòmic.Compartiu aquest contingut