L’Ajuntament de Barcelona ha acompanyat fins ara 220 persones en la sol·licitud de la Renda Garantida de Ciutadania : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona ha acompanyat fins ara 220 persones en la sol·licitud de la Renda Garantida de Ciutadania

08/04/2018

L’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques dels Serveis Socials municipals també oferiran suport per presentar recursos d’alçada administratius, una petició que li ha fet arribar la Comissió Promotora

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona han acompanyat fins ara més de 220 persones en la petició de la nova Renda Garantida de Ciutadania (RGC) posada en marxa per la Generalitat de Catalunya. Ho ha fet gràcies a la feina de la nova Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques, un servei que està ubicat al número 344 del carrer Aragó i que centralitza des de l’octubre passat la gestió de les prestacions municipals i altres tràmits amb l’objectiu de donar una atenció el més integrada i àgil possible.

L’oficina ofereix a tots els ciutadans que ho demanen informació i acompanyament per completar el tràmit de sol·licitud de la RGC. De fet, a banda de les 220 persones acompanyades en aquest procés també s’han atès més de 120 trucades sobre aquest tema. Els Serveis Socials municipals comproven que aquelles persones que ho demanen compten amb tota la documentació necessària i, en cas que compleixin els requisits establerts, l’entreguin al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que és qui té la competència de culminar la gestió administrativa i, eventualment, atorgar aquesta prestació.

A més a més, i després de mantenir una reunió amb la Comissió Promotora de la RGC en què aquesta s’ha mostrat preocupada pel volum de denegacions que s’estan produint, l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques municipal ha decidit que també assessorà a les persones que ho desitgin en la presentació dels respectius recursos d’alçada davant de l’administració. La voluntat no és altra que la de garantir el correcte exercici dels drets i deures de totes les persones empadronades a la ciutat i que sol•liciten aquesta ajuda social davant del risc d’exclusió social o vulnerabilitat.

L’Ajuntament de Barcelona està clarament alineat amb l’esperit de la RGC i amb l’articulació de rendes garantides com a motor per reduir les desigualtats socials i cohesionar la ciutadania. Així ho demostren les dues mesures que, en l’exercici de les seves competències, ha posat en marxa recentment. El Fons d’Infància 0-16, per una banda, ha permès l’atorgament d’ajudes d’emergència per valor d’uns 17 milions d’euros anuals a prop de 20.000 menors en situació de vulnerabilitat. Per una altra banda, des del mes de desembre passat està en marxa el projecte B-Mincome, una iniciativa dotada amb 13 milions d’euros que compta amb el cofinançament de la Unió Europea per comprovar l’efectivitat d’aquest tipus d’ajudes en un total de 1.000 llars dels barris que conformen l’Eix Besòs.Compartiu aquest contingut