Llum verda al pla urbanístic de l’Illa Glòries per construir 225 pisos de lloguer públic i dret de superfície : Servei de Premsa

Llum verda al pla urbanístic de l’Illa Glòries per construir 225 pisos de lloguer públic i dret de superfície

08/04/2018

La Comissió de Govern aprova inicialment el planejament que ordena el sòl de la plaça de les Glòries on es construiran quatre edificis que han estat dissenyats i encaixats entre ells pels equips que van guanyar el concurs internacional d’idees

Es tracta d’un projecte modèlic que ha coordinat les idees de quatre grans equips, un fet força singular, i pel fet que tots quatre projectes introdueixen elements constructius molt avançats en el terreny de l’estalvi energètic i la salut

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el pla urbanístic de l’Illa Glòries, l’espai situat entre els carrers de la Gran Via de les Corts Catalanes, Castillejos, plaça de les Glòries i un nou vial que defineix els Encants. Es tracta del projecte que preveu la construcció de 225 pisos destinats al lloguer públic i dret de superfície, el disseny dels quals es va escollir a través d’un concurs internacional d’idees que va guanyar el grup d’arquitectes Cierto Estudio format per les joves arquitectes (Marta Benedicto, Carlota de Gispert, Ivet Gasol, Anna Llonch, Lucía Millet i Clara Vidal) i Franc Llonch, juntament amb tres propostes més:

*La UTE formada per:
– Haz Arquitectes SLP
– Bayona Valero Arquitectes Associats SLP
– Cantallops Vicente Arquitectes
– Ensenyat Tarrida Arquitectes SLP
* La UTE formada per Pau Vidal i Estudio Vivas Arquitectes SCP
* SV60 Arquitectos

La proposta de disseny urbà i els quatre projectes dels edificis encaixen ara en el Pla de Millora Urbana (PMU) que ja ha passat un primer tràmit d’aprovació inicial en Comissió de Govern. Es tracta d’un projecte modèlic que ha coordinat les idees de quatre grans equips, un fet que ja el converteix en força singular, i a més a més, tots quatre projectes introdueixen elements constructius molt avançats en el terreny de l’estalvi energètic i la salut.

En concret, el PMU ordena un conjunt que configura una illa capaç de donar continuïtat a la trama urbana consolidada, i la proposta manté la qualificació de zona destinada a habitatge públic. El fet que una part dels 225 pisos es destinin a dret de superfície i una altra a lloguer social per a col•lectius vulnerables i a lloguer assequible afavorirà la mixtura d’usuaris en tota l’illa.

Pel que fa a la tipologia d’edifici, es preveu que estigui format per dos volums compactes units per una planta baixa contínua i les tres primeres plantes d’habitatge. Per garantir la continuïtat estètica del conjunt, es treballarà una composició homogènia de les plantes baixes de tot el conjunt i s’utilitzaran elements constructius unitaris de remat dels forjats i de coronament de les cobertes.

Ara, el planejament urbanístic continuarà la tramitació per a la seva aprovació definitiva, i l’Ajuntament treballa amb la previsió de poder iniciar les obres a mitjan 2019, tenint en compte que caldrà coordinar-les amb els treballs que s’estan duent a terme a la plaça de les Glòries per construir el túnel viari.

 

Un concurs d’idees internacional

L’Ajuntament de Barcelona va convocar al juny de 2016 un concurs de caràcter internacional per escollir el disseny d’un important paquet d’habitatge públic de lloguer que s’ha de construir a l’Illa de Glòries. Aquest concurs, en realitat, comportava l’encàrrec d’una proposta d’ordenació per definir el Pla de Millora Urbana (PMU) per aquest sector, en el qual s’edificaran els pisos. I per altra banda, també comportava l’encàrrec de les propostes arquitectòniques i d’edificació per a quatre sectors de l’Illa de Glòries, quatre propostes que defineixen el disseny dels quatre blocs de pisos que es construiran i que sumaran en total 225 habitatges, en un solar que té una capacitat de sostre edificable de 30.000 metres quadrats.

Van concursar en total 95 equips d’arquitectes d’arreu de la Unió Europea. D’aquests se’n van escollir 12 per passar la fase final, però només 11 van presentar la documentació requerida, i per tant, els quatre guanyadors van ser escollits entre 11 finalistes.

Les condicions i les bases d’aquest concurs internacional es van pactar amb les associacions de veïns i de veïnes, en el marc del que preveu el Compromís per Glòries, que totes elles van signar 2007 amb l’Ajuntament de Barcelona, i que continua vigent.

Així, doncs, atenent a les reivindicacions veïnals, algunes de les condicions que s’han recollit en el disseny dels edificis, han estat per exemple, respectar les característiques que ja tenen les illes de l’Eixample, atès que aquests pisos es construiran en una illa que configurarà la trama urbana de l’Eixample.

Per evitar la concentració de tota l’obra en un únic estudi d’arquitectura, el concurs ja va preveure que els quatre edificis resultants s’adjudiquessin a quatre propostes guanyadores, que han ara ja dialoguen entre elles. Aquesta és una altra particularitat d’aquest concurs d’arquitectura llargament reivindicada pel sector: per això no hi va haver un únic guanyador, sinó quatre propostes arquitectòniques, el primer dels quals és també l’autor de la proposta guanyadora de Pla de Millora Urbana (PMU).

Els equips guanyadors del concurs van rebre l’encàrrec de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) de redactar els avantprojectes, que ja han finalitzat, i en aquests moments estan treballant en els projectes bàsics i els estudis de seguretat de cadascuna de les quatre propostes arquitectòniques.Compartiu aquest contingut