Els centres públics dupliquen en una dècada els alumnes d’estudis postobligatoris : Servei de Premsa

Els centres públics dupliquen en una dècada els alumnes d’estudis postobligatoris

16/04/2018

La matrícula de Formació Professional Superior creix un 53% en 10 anys

L’Ajuntament presenta el primer Informe d’Educació Postobligatòria i Pràctiques Educatives Comunitàries, que es publicarà de forma bianual a partir d’ara

L’informe plasma una desigualtat territorial entre els diferents districtes en la xarxa de centres de Formació Professional segons la titularitat. Gràcia i Sant Andreu no tenen cap centre públic d’FP.

Els centres de Formació d’Adults perden matrícula de forma constant des de fa una década, amb un descens més acusat entre la població estrangera

La desigualtat territorial també és evident en els Centres de Formació d’Adults

Per contra, pugen les inscripcions en ofertes formatives no reglades o ofertes per entitats comunitàries

Es detecta una gran densitat d’oferta educativa a la ciutat, però també la necessitat d’una major coordinació per millorar l’aprofitament de recursos

 

Descarregar document en format PDF

 

[pdfviewer width=”100%” height=”650px” beta=”true/false”]https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2018/04/NPFormaciollargdelavida.pdf[/pdfviewer]Compartiu aquest contingut