Barcelona atén un centenar de persones en el primer any de funcionament de la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans : Servei de Premsa

Barcelona atén un centenar de persones en el primer any de funcionament de la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans

02/05/2018Temps estimat de lectura: 3 minutsEl nou servei ha atès a 109 unitats familiars, de les quals el 91,74% patia tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual

Les persones ateses provenen de 20 nacionalitats diferents, 89 són dones, 16 són dones trans i 4 són homes

Més del 80% es troben en la franja d’edat entre 18 i 39 anys

L’octubre del 2016 es va crear la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH), un projecte pilot per abordar el tràfic d’éssers humans. Inicia la seva actuació abordant el TEH amb fins d’explotació sexual a través del Circuit Barcelona contra el TEH amb fins d’explotació sexual, fruit del treball realitzat en la Taula Interinstitucional contra el TEH, un espai de treball interinstitucional per treballar de forma més coordinada la detecció i atenció d’aquests delictes que atempten els drets humans. La UTEH atén les VTEH sigui quina sigui la finalitat de l’explotació.

Els principals objectius de la UTEH són garantir els drets de les potencials víctimes del tràfic, tot impulsant una atenció integral i de reparació del dany; coordinar-se amb la resta d’actors especialitzats en la lluita contra el tràfic d’éssers humans i, a més, fer una tasca de conscienciació i assessorament al personal municipal i a la ciutadania.

El passat 2017 la UTEH va atendre a 109 unitats familiars, de les quals 100, el 91,74%, patia de tràfic amb fins d’explotació sexual, 5 eren víctimes d’explotació sexual, 3 de tràfic amb fins d’explotació laboral i 1 d’explotació laboral.

 

Una atenció personalitzada i integral

La UTEH atén a qualsevol potencial víctima detectada de tràfic que es trobi a Barcelona. Si la víctima és menor, o hi ha sospites que ho sigui, s’intervé seguint la legislació vigent i en coordinació amb els cossos competents (Direcció General d’Atenció a la Infància, Fiscalia de Menors i d’Estrangeria i Cossos Policials). A més, també dóna atenció a les persones de l’entorn més immediat de les víctimes.

L’Ajuntament de Barcelona atén a totes les possibles víctimes, independentment de si es troba en una situació administrativa regularitzada; si encara es manté vinculada a la xarxa d’explotació (procurant la seva desvinculació) o si segueix exercint la prostitució, la mendicitat o altres formes d’explotació.

L’atenció de la UTEH és integral i personalitzada, fent un seguiment social, jurídic, psicològic i d’acompanyament i representació jurídica. Es tracta d’un servei de segon nivell, és a dir, que atén a persones derivades per altres serveis. Malgrat això, fa atenció d’urgència en col·laboració amb altres entitats i institucions.

La intervenció es fa tenint present la seguretat personal de la víctima i de la seva família o d’altres persones properes, la situació administrativa al país d’acollida, la por a patir represàlies, amenaces i coaccions, el trauma viscut per evitar una nova victimització i el sosteniment econòmic i habitacional bàsic que necessita la persona.

Des de setembre del 2017, la UTEH posa a disposició de les potencials víctimes i dels professionals el telèfon d’urgències 677 445 190, que està operatiu de dilluns a dijous de 9 a 18 hores i els divendres de 9 a 14 hores.

 

Dones joves, les principals víctimes

De les 109 persones detectades, la franja d’edat majoritària es troba entre les persones de 18 a 29 anys, un 81,65% de les persones ateses al llarg del 2017. Dins d’aquest tram, predominen les persones compreses en la franja dels 25 a 39 anys, que suposen un 49,54%, seguida de la de 18 a 24 anys, un 32,11%. Tan sols un 8,25% de les persones víctimes de TEH tenien més de 39 anys i del 10,9% no s’ha pogut conèixer l’edat exacta. Pel que fa a la nacionalitat, les persones ateses per aquesta nova unitat han estat provinents de 20 països diferents. Se’n destaca que gairebé la meitat, 51 persones, el 46,79% es tracta de dones nigerianes.

Pel que fa al gènere de la víctima, 89 són dones, 16 són dones trans i 4 són homes.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Drets Socials/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina