Barcelona incorpora un sistema de geolocalització al Servei de Teleassistència per millorar el seguiment de persones amb deteriorament cognitiu : Servei de Premsa

Barcelona incorpora un sistema de geolocalització al Servei de Teleassistència per millorar el seguiment de persones amb deteriorament cognitiu

28/05/2018

Els usuaris de la teleassistència municipal registren un nou màxim històric durant el 2017 amb un total de 95.999 persones ateses, un 5% més que l’any anterior

L’enquesta de satisfacció destaca una gran adaptació als canvis introduïts l’any passat: la valoració mitjana del servei és de 9,4 punts i el 82% de les persones usuàries qualifiquen el servei com a excel·lent

L’any passat es van fer un total de 1,43 milions de trucades de seguiment i es van atendre unes 645.500 trucades fetes per les persones usuàries (en un 9% d’aquestes trucades es va activar una emergència sanitària)

Monitoratge Intel·ligent del Moviment per a l’Autonomia amb Localitzador (MIMAL). Aquest és el nom del nou dispositiu que ha començat a implantar el Servei de Teleassistència Municipal des del passat mes de març, i que representa la principal novetat d’enguany d’un sistema que durant l’any 2017 va marcar un nou rècord de persones usuàries. El MIMAL permet conèixer la posició de la persona usuària en cas d’emergència o desorientació fora del domicili, les 24 hores del dia i tots els dies de l’any, i ho fa a través d’un terminal similar a un telèfon mòbil que emet un senyal d’alarma en cas que se surti dels límits d’una zona definida com a segura, se superi una velocitat determinada o bé a petició de la pròpia persona usuària si se sent desorientada.

Hores d’ara hi ha en funcionament 179 dispositiu MIMAL a la ciutat, i la previsió és que s’incorporin una desena cada mes. El dispositiu el pot utilitzar qualsevol persona empadronada a Barcelona que presenti signes de deteriorament cognitiu lleu o moderat i que compti amb una persona de referència. Té com a objectiu principal contribuir a l’autonomia de la persona usuària i a millorar la sensació de seguretat de les persones cuidadores davant de qualsevol possible situació de perill o d’emergència. Aquest dispositiu complementa el servei de teleassistència amb la geolocalització i atenció d’emergències al carrer. Les persones interessades en incorporar-lo s’han d’adreçar al personal professional de la seva Àrea Bàsica de Salut (ABS) de referència, que valoraran la idoneïtat i faran la sol·licitud en cada cas.

L’any 2017, en qualsevol cas, el Servei de Teleassistència Municipal va enregistrar un nou màxim històric pel que fa al nombre de persones ateses, tot mantenint l’altíssima satisfacció i valoració. En concret, es van atendre un total de 95.599 persones, un creixement del 5% respecte a les gairebé 91.000 persones ateses l’any anterior. Tres de cada quatre persones usuàries són dones, la meitat viuen soles a casa (el 70% dels homes viuen com a mínim amb una persona al domicili) i tot i que l’edat mitjana de les persones és de 83 anys, de forma preventiva es recomana la seva activació a partir dels 75 anys. El temps mitjà de permanència en el servei és de 4 anys i 6 mesos i les sol·licitud d’activació del servei es resolen en una setmana com a màxim.

Pel que fa a l’activitat del servei, l’any passat es van fer 1,43 milions de trucades de seguiment (entre elles 64.000 trucades per fer promoció de l’envelliment actiu) i es van rebre i atendre un total de 645.499, la qual cosa suposa una mitjana d’1,8 trucades per persona usuària i mes. En el 9% d’aquestes trucades rebudes va caldre activar una emergència sanitària, la qual cosa va suposar la mobilització d’algun tipus de recurs sanitari. La mitjana del temps de resposta per atendre la trucada va ser d’11 segons. Pel que fa als dispositius de seguretat a la llar, el 2017 va tancar amb un total de 9.855 aparells instal·lats, sobretot detectors de fum i de gas, i en menor mesura detectors d’obertura de portes, de mobilitat, de caigudes o bé amb adaptacions per a persones amb dificultats de comunicació.

L’any passat es va caracteritzar també per la finalització de la redistribució de les persones usuàries en funció dels tres nivells de suport que s’havien definit prèviament (bàsic, mig i alt). Aquests nivells es determinen en funció de les relacions socials, familiars i amb l’entorn de cada persona, així com del seu estat de salut, ajustant les prestacions a les necessitats de cadascuna. Aquest canvi implicava una variació en la freqüència de les trucades i la instal·lació de dispositius de seguretat. Actualment el 56% de les persones usuàries presenta un nivell d’atenció bàsic i només al voltant del 4% presenta un nivell d’atenció alt.

En qualsevol cas, la valoració del servei continua mantenint l’altíssima satisfacció de les persones usuàries, amb una puntuació de 9,4 punts, i un 82% que manté que el servei que rep és excel·lent i un 13,3% notable. Pel que fa a la resta d’indicadors, com són la freqüència de les trucades, l’amabilitat i el temps de resolució registren en tots els casos percentatges d’aprovació molt elevats. Entre els aspectes més destacats i valorats hi ha la sensació de més seguretat, la tranquil·litat personal o familiar, el fet de sentir-se més acompanyats i poder seguir vivint a la seva llar de forma independent.Compartiu aquest contingut