Els Punts d’Assessorament Energètic dupliquen les persones ateses en el seu segon any de vida : Servei de Premsa

A causa d'una incidència tècnica és possible que en alguns serveis es produeixin talls puntuals.

Disculpeu les molèsties que aquesta incidència us pugui ocasionar.

Els Punts d’Assessorament Energètic dupliquen les persones ateses en el seu segon any de vida

31/05/2018Temps estimat de lectura: 4 minuts

El servei municipal per lluitar contra la pobresa energètica ha atès 3.500 persones al mes durant l’any 2018 enfront de les 1.900 persones que va atendre l’any passat

L’Ajuntament constata la utilitat d’haver creat uns serveis pioners, cada cop més coneguts entre la ciutadania i que han batut tots els seus registres en pocs mesos

Barcelona envia requeriments a tres empreses subministradores després de detectar enviaments massius de cartes a famílies vulnerables que vulneren la Llei 24/2015 de pobresa energètica

Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) posats en marxa per l’Ajuntament de Barcelona han complert el seu segon hivern en funcionament amb un augment considerable de totes les atencions que realitzen. Les dades demostren la utilitat i la idoneïtat d’haver creat uns serveis pioners, que cada cop són més coneguts entre la ciutadania i que han incorporat diverses millores i nous tràmits de manera progressiva des que van entrar en funcionament al gener del 2017, adaptant-se així a les necessitats que han anat sorgint.

En concret, durant els primers cinc mesos de l’any 2018, els PAE han atès 17.641 persones, quan durant tot l’any 2017 van ser 23.231. Això vol dir que el volum d’atencions gairebé s’ha duplicat, en passar de les prop de 1.900 persones ateses cada mes l’any passat fins a les 3.500 persones que s’atenen actualment. Ara bé, si la comparativa es circumscriu només als cinc primers mesos de cadascun dels anys, el que s’observa és un augment de les atencions al voltant del 106%. La majoria d’aquestes atencions es resolen gràcies a l’atenció que fan els PAE al punt d’entrada al servei (un 59,9%), mentre que el 33,3% requereix una segona fase d’assessorament més personalitzada i el 6,8% restant acaba amb una intervenció directa a la llar.

Durant aquests primers mesos de l’any, en paral·lel, s’han atès un 80% més de llars amb persones amb mobilitat reduïda i s’ha instal·lat material elèctric a un nombre d’habitatges un 12% superior. D’entre tots els increments en destaca especialment el que ha experimentat el PAE situat al barri de La Marina (que de fet és de nova creació), així com els increments que s’han registrat a Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants i Horta-Guinardó. Tot plegat té una conseqüència ben clara, i és que mentre que durant els primers cinc mesos del 2017 es van evitar 2.014 talls de subministrament entre famílies vulnerables, enguany han sigut 3.152. Això representa un increment del 56,5% i la constatació que la pobresa energètica segueix sent una realitat a la ciutat de Barcelona, amb persones que ara per ara segueixen excloses de la millora de la situació econòmica i que no en noten els efectes. Des de la creació dels PAE el nombre de talls aturats se situa ja en els 8.152, una xifra igualment superior a als 5.020 que es registraven a finals del mes de gener, quan es va presentar el balanç del primer any de vida d’aquest servei.

Hi ha un altre canvi notable que s’ha produït en els últims mesos, que té a veure amb els canals d’entrada de les persones que arriben als PAE. S’observa un descens progressiu de les derivacions que fan els serveis socials, en proporció amb el volum total, i en paral·lel un increment percentual de les persones que arriben provinents de la xarxa comunitària i de les campanyes publicitàries fetes per l’Ajuntament durant els mateixos mesos d’hivern. La xarxa comunitària ha estat especialment reforçada gràcies al desplegament de convenis específics per detectar casos de pobresa energètica amb els Bombers de Barcelona, els centres d’atenció primària (CAP), les Oficines d’Habitatge, la teleassistència i el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), entre d’altres. De fet, el nombre de tallers fets per a la ciutadania s’han catapultat un 414% en només un any, en passar de 36 tallers realitzats durant els primers mesos de l’any passat als 185 tallers fets enguany. Tot plegat indicaria, a priori, que l’Ajuntament és capaç d’atendre els casos de pobresa energètica en una situació cada cop més inicial i, per tant, propera al moment en què es desencadena.

Durant aquest 2018, en tant que és una llei vigent i en aplicació, la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona és seguir exercint una ferma defensa de la Llei 24/2015 contra la pobresa energètica. Gràcies als PAE, s’ha observat un preocupant increment de les trucades, missatges i cartes que com a mínim tres subministradores energètiques (Endesa, Gas Natural i Iberdrola) estan remetent a famílies en situació de vulnerabilitat recordant-los els pagaments que, en determinats casos, resten pendents. Després de constatar que aquestes comunicacions no compleixen l’obligació d’informar dels drets relatius a la pobresa energètica, així com d’altres drets que tinguin les persones consumidores en situació de vulnerabilitat econòmica, l’Ajuntament els ha fet arribar a totes tres un primer requeriment en què recorda la obligatorietat de complir amb la legislació vigent. El fet que aquesta pràctica s’estigui duent a terme sobre famílies que tenen reconeguda la seva situació de precarietat i que estan protegides per la llei les fa doblement lesives i, per aquesta raó, si les tres subministradores persisteixen en la seva actitud els requeriments podrien evolucionar cap a procediments sancionadors.

 

Convenis amb col·legis professionals

Entre els nous serveis tramitats a través dels PAE durant l’any passat es troba la possibilitat de sol·licitar el Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE), que cal tenir actualitzat en el moment de donar d’alta un subministrament. El conveni iniciat el mes de juliol passat amb el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona ha permès resoldre hores d’ara 146 de les 161 sol·licitud rebudes en quant a butlletins elèctrics i 16 de les 17 relatives al certificat de gas natural. Per estendre aquesta iniciativa a d’altres àmbits similars, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona estan treballant un nou conveni que permeti facilitar l’emissió de cèdules d’habitabilitat a les llars igualment vulnerables.

 

Document relacionatCompartiu aquest contingut

Paraules clau
energia/ sostenibilitat/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina