Ajuntament i empreses funeràries acorden regular els serveis funeraris gratuïts i bonificats a Barcelona : Servei de Premsa

Ajuntament i empreses funeràries acorden regular els serveis funeraris gratuïts i bonificats a Barcelona

08/06/2018

Amb l’aprovació d’un decret, en compliment al que fixen les ordenances, s’estableixen les condicions per poder accedir als serveis funeraris gratuïts o bonificats.

L’Ajuntament de Barcelona ha acordat la regulació d’accés amb les empreses funeràries que operen a la ciutat, Mémora i Àltima, que ja prestaven aquests serveis gratuïts i bonificats.

Aquesta mesura permetrà eixamplar el número de persones que podrà accedir a aquesta tipologia de serveis.

Els Serveis Socials acreditaran la possibilitat d’accés als diferents serveis en funció de l’Indicador de Renda Suficient de Catalunya (IRSC).

L’Ajuntament de Barcelona i les empreses Mémora i Àltima han acordat regular l’accés als serveis funeraris gratuïts i bonificats. El decret, que s’aprova per complir el que estableixen les ordenances de Serveis Funeraris a Barcelona, fixa les condicions per garantir l’accés universal a les persones amb pocs recursos que no poden assumir-ne el cost.

El decret, que entra en vigor durant les properes setmanes, consolida un canvi de model en l’accés als serveis funeraris, i permet passar d’un model de beneficència a una política pública regulada i objectivable que garanteix els drets dels ciutadans i ciutadanes en situació de vulnerabilitat.

Fins ara, les ordenances només asseguraven l’obligatorietat de les empreses funeràries que operen a la ciutat a realitzar aquests serveis, i les empreses així ho feien després de l’autorització emesa pels Serveis Socials. Però no hi havia fixades unes condicions clares de quines eren les persones que podien accedir-hi.

El decret, impulsat conjuntament amb el Grup Municipal Demòcrata, s’aprova amb l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i les empreses Mémora i Àltima, que assumeixen els costos que suposa la cobertura dels serveis gratuïts i bonificats. A partir de l’entrada en vigor del decret, les empreses funeràries informaran sobre l’existència d’aquestes prestacions i en quines condicions els usuaris hi poden accedir.

Amb l’aprovació del decret es fixa que l’accés gratuït o bonificat dels serveis funeraris es realitzarà, com ja succeeix amb altres serveis municipals, a partir de l’Indicador de Renda Suficient de Catalunya (IRSC) i amb un informe dels Serveis Socials que acrediti que no es disposen de mitjans propis per fer-se càrrec de la despesa del servei. Amb aquesta modificació, es calcula que es doblarà el número de persones que podrà accedir a aquesta tipologia de serveis.

Els llindars d’ingressos mensuals per a l’accés als serveis gratuïts (entesos per 14 pagues anuals), són els següents:

 

 

Els llindars d’ingressos mensuals per poder accedir als serveis bonificats (entesos per 14 pagues anuals), són els següents:

 

 

Prestacions dels serveis gratuïts i bonificats

Els serveis gratuïts als quals tindran dret les persones que tinguin un IRSC igual o inferior a 0,66 consten de les següent prestacions:

Aquelles persones que tinguin un IRSC igual o inferior a 1 tenen dret a una bonificació del 20% del servei. Aquests beneficiaris poden contractar serveis suplementaris, com per exemple els associats a una cerimònia, fins a un màxim de 2.500 euros, per tal de mantenir el dret a la bonificació.Compartiu aquest contingut