El nou Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona facilita la promoció de cinc iniciatives ciutadanes : Servei de Premsa

El nou Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona facilita la promoció de cinc iniciatives ciutadanes

20/06/2018

El Reglament va entrar en vigor el passat 30 d’octubre i l’Ajuntament porta mesos treballant en el seu desplegament

Des de la posada en marxa de les noves normes de participació s’han iniciat nombrosos processos participatius

L’Ajuntament ha desenvolupat tot un seguit de mesures per donar a conèixer el contingut del nou Reglament tant a la ciutadania en general com als treballadors municipals

La ciutadania ha impulsat un total de cinc iniciatives ciutadanes des de l’entrada en vigor del nou Reglament de Participació Ciutadana de la ciutat de Barcelona, tal i com s’explica en l’informe sobre la implementació del Reglament que s’ha presentat aquest matí a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat. Aquest fet es dóna gràcies a la regulació i clarificació que fa aquest document sobre les iniciatives ciutadanes, així com el supor tècnic i econòmic que s’ofereix, cosa que no havia passat fins al moment.

El Reglament es va aprovar el passat 6 d’octubre al Consell Plenari Municipal i va entrar en vigor el 30 d’octubre. Entre els seus principals objectius està la regulació dels canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals; i potenciar l’acció ciutadana i la capacitat dels veïns i veïnes d’incidir en l’agenda política de la ciutat. Actualment, l’Ajuntament de Barcelona està treballant en el seu ple desplegament.

Un dels mecanismes per tal que la ciutadania pugui intervenir per promoure determinades actuacions per part de l’Ajuntament de Barcelona és la iniciativa ciutadana, que s’activa a partir de la recollida de signatures. Aquest mecanisme es regula en el nou Reglament de Participació.

Les iniciatives ciutadanes per promoure una consulta ciutadana són:

– “Està vostè d’acord amb que es canviï el nom de la plaça Antonio López pel de plaça Idrissa Diallo com un acte de reparació històrica?”, promoguda per l’Associació Idrissa. Es va registrat el 4 de desembre i van recollir 15.312 signatures vàlides. És una de les preguntes que estava previst que es portés a la multiconsulta ciutadana d’enguany i està a l’espera del pronunciament dels Serveis Jurídics en relació al recurs de reposició que van presentar contra l’acord del Consell Plenari.
– “Vol vostè que la gestió de l’aigua a Barcelona sigui pública i amb participació ciutadana?”, promoguda per l’Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres. Es va presentar el 5 de desembre i va recollir 23.206 signatures vàlides. Igual que en el cas anterior, és una de les preguntes que estava previst que es votés a la multiconsulta ciutadana d’enguany i està a l’espera del pronunciament sobre el recurs de reposició.
– “Estàs d’acord en què l’Ajuntament adquireixi la parcel·la de Ronda Sant Pau, 46, amb l’objectiu de contrarestar l’expulsió de veïnes dels barris mitjançant: engegar un projecte pilot de 50 habitatges públics i inclusius; i garantir la continuïtat de l’acció solidària i comunitària del projecte Gimnàs Social Sant Pau”, promoguda pel Gimnàs Social Sant Pau. Es va registrar el 5 de desembre però no va arribar al mínim de 15.000 signatures vàlides per entrar a la multiconsulta.

Per promoure la incorporació d’un punt a l’ordre del dia del Consell de Districte:

– “Per a què l’avinguda Príncep d’Astúries recuperi el seu nom de Riera de Cassoles coincidint amb la seva reurbanització”, promoguda per la Iniciativa Riera de Cassoles (col·lectiu de ciutadans invisibles). Es va presentar el passat 2 de març i el passat 14 de juny van lliurar les signatures per tal que aquestes siguin validades i la iniciativa pugui continuar la seva tramitació per tal de poder incorporar un punt als Plenaris dels dos districtes i aprovar el canvi de nom. El requisit és de 1.170 signatures entre els districtes de Sarrià-Sant Gervasi (630) i Gràcia (540).

Per promoure la modificació d’una ordenança:

– “Per una regulació de terrasses que preservi l’espai públic com a dret col·lectiu”, promoguda per la FAVB. Aquesta iniciativa va entrar a registre l’1 de desembre però no han recollit les 15.000 signatures necessàries i el passat 9 de juny ja van comunicar que la retiraven.

En aquests casos, des de l’Ajuntament de Barcelona se’ls ha donat suport que ha consistit en: assessorament previ sobre el procediment a seguir; acompanyament en el procés de presentació de la documentació necessària; valoració i validació de la iniciativa presentada; lliurament de la resolució de la Regidora acceptant la presentació i establint el termini i les condicions per a la presentació de les signatures de suport; elaboració i lliurament dels plecs de signatures necessaris per a recollir els suports; acreditacions dels fedataris i acompanyament als promotors per a la publicació de la iniciativa a la plataforma decidim.

A més, també s’ha fet difusió de la iniciativa per canals municipals; tramitació i lliurament de les llicències d’ocupació de l’espai públic; validació de les signatures presentades i certificació de les que reuneixen els requisits demanats; tramitació al departament corresponent de les iniciatives que han aconseguit els suports necessaris; i tramitació del pagament de la subvenció corresponent a les iniciatives que han aconseguit els suports mínims.

La multiconsulta és una de les iniciatives que ve avalada pel nou Reglament de Participació. L’Ajuntament de Barcelona havia iniciat tots els tràmits i licitacions necessàries per poder dur-la a terme i es van aturar en el mateix moment en el que el Consell Plenari va votar en contra de les preguntes de la ciutadania. Està previst que es pugui recuperar de nou tota la feina feta en el cas que la multiconsulta es pugui convocar.

Pel que fa als processos participatius, des del passat mes d’octubre s’han iniciat nombrosos processos, tant d’abast de ciutat com de districte, que inclouen el Procés de l’Espai a la Model, el d’estratègies del projecte d’urbanització Rambles o el Repensem el 22@, entre d’altres.

Per al desplegament d’aquest reglament és essencial la plataforma digital Decidim.barcelona (https://www.decidim.barcelona), ja que és la que garanteix que les característiques de transparència, traçabilitat, integritat, unicitat, confidencialitat i lectura fàcil s’apliquen en el funcionament ordinari. Està previst presentar un informe del funcionament de la plataforma durant el primer trimestre del 2019.

En relació amb el decidim, s’han posat en marxa diferents projectes de creixement i col·laboració: el procés participatiu del Meta Decidim al que van participar 227 persones; el conveni amb Localret per a compartir continguts i col·laborar amb altres administracions; conveni amb la UOC de col·laboració sobre recerca i desenvolupament de la participació digital; posada en marxa del Laboratori d’Innovació Democràtica; i projecte Decidim i associacionisme.

En el cas de l’enfortiment comunitari, s’ha aprovat el Pla Municipal d’Acció Comunitària; s’ha ampliat la convocatòria plurianual de subvencions per a projectes associatius; s’està desenvolupant la gestió cívica de Torre Jussana; es dóna suport als districtes i a entitats gestores d’aquest model de gestió cívica; i s’està treballant per construir un nou fitxer d’entitats.

Finalment, s’estan desplegant els òrgans que composen el sistema de garanties per a la correcta aplicació d’aquest Reglament, com són la Comissió d’Empara i la Comissió Assessora dels Processos Participatius.

 

Difusió del nou Reglament entre la ciutadania

Per tal de donar a conèixer aquest nou Reglament, també s’han preparat accions per difondre’l entre la ciutadania amb la creació d’una nova pàgina web on s’expliquen els diferents canals de participació i els mecanismes per activar-los (http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca); s’han editat infografies explicant el funcionament dels canals de participació; s’està treballant en l’edició d’unes guies sobre el contingut del Reglament adreçades al públic en general; i s’ha dissenyat un projecte d’explicació dels continguts del document per poder fer una difusió porta a porta per a grups col·lectius dels districtes de la ciutat. En aquest darrer cas, s’està treballant una primera fase a Ciutat Vella.

A més, el desplegament d’aquest nou Reglament de Participació ha suposat l’elaboració d’un pla de Formació sobre els mecanismes de participació recollits en el nou document adreçat al conjunt de personal tècnic d’àrees i districtes municipals, instituts i organismes autònoms. Aquest està actualment pendent de validació i aprovació definitiva.

Finalment, s’ha presentat el Reglament a diferents actes públics a universitats, entitats… i s’ha celebrat la jornada “Consultes ciutadanes al món local. Democràcia sense intermediació”.Compartiu aquest contingut