Barcelona subvenciona 108 projectes de Cooperació per a la Justícia Global amb un pressupost total de 6,82 milions d’euros : Servei de Premsa

Barcelona subvenciona 108 projectes de Cooperació per a la Justícia Global amb un pressupost total de 6,82 milions d’euros

09/08/2018

A la convocatòria 2018, la tercera que s’ha fet exclusivament per via telemàtica, s’hi han presentat 243 projectes, nombre similar al de l’any anterior, quan se’n van presentar 241.

L’Ajuntament destinarà 6,82 milions d’euros a subvencionar projectes de Cooperació per a la Justícia Global, 200.000 euros més que l’any passat.

Gairebé la meitat dels projectes subvencionats són d’Educació i Incidència per a la Justícia Global, fet que consolida el model de cooperació de banda ampla, basat en la cerca d’un rol globalment responsable per a la ciutat de Barcelona.

La nova modalitat orientada a donar suport, en el terreny, a projectes d’acompanyament internacional i protecció a defensors i defensores de drets humans amenaçats ha tingut molt bona acollida entre les entitats.

La Mediterrània concentra la major part dels recursos (36%), els recursos destinats a Àfrica Subsahariana incrementen un 6% i els destinats a Amèrica Llatina disminueixen en un 7%.

Reben subvenció gairebé la meitat dels projectes que van ser admesos i més de la meitat dels projectes amb puntuació igual o superior a 50 punts.

Ha tornat a disminuir el percentatge de projectes no admesos, que enguany no arriba al 6% i l’any passat va ser prop del 8%.

Es manté el compromís de l’Ajuntament de destinar el 0’7% dels ingressos propis a la cooperació per a la justícia global.

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució definitiva de la convocatòria de subvencions de Cooperació per a la Justícia Global, que permetrà finançar 108 projectes dels 243 que s’havien presentat en aquesta convocatòria, la tercera feta exclusivament per via telemàtica i on s’ha rebut un nombre de propostes similar al de l’any passat, quan se’n van rebre 241.

Així doncs, fruit d’aquest procés que ha liderat la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional i que ara culmina, poden rebre finançament el 47,16% dels projectes valorats, és a dir, que van ser admesos per reunir els requisits administratius fixats a la convocatòria; i el 51,92% dels projectes amb puntuació igual o superior a 50 punts, puntuació mínima exigida per a rebre finançament.

David Llistar ha afirmat que “L’equip de la Direcció ha corregut per enllestir la resolució definitiva abans del nou curs”. Laura Pérez ha reblat que “Seguim amb el 0’7, i hem virat suaument cap a la Mediterrània i cap a la defensa de defensor/es de DDHH en territoris en contextos violents tal com marca el nou Pla Director”.

Els projectes no admesos enguany han estat 14, nombre que equival a un percentatge de només el 5,76 %, el més baix dels darrers anys. L’any passat va arribar quasi al 8%.

El pressupost total aplicat a la convocatòria d’ajuts és de 6,82 milions d’euros (4,97 milions d’euros de pressupost 2018 i 1,85 milions d’euros de pressupost 2019 per donar continuïtat als projectes pluriennals), una xifra superior a la destinada l’any passat a finançar projectes de convocatòria (6,62 milions d’euros). Amb aquest volum de subvencions i les altres accions dutes a terme per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, el Govern Municipal compleix de nou el compromís de destinar el 0’7% dels ingressos propis a la Justícia Global i Cooperació Internacional, fita ja assolida, per primera vegada, l’any 2015 amb la modificació pressupostària.

La distribució per modalitats dels 108 projectes que rebran finançament de l’Ajuntament de Barcelona s’agrupa en tres programes:

-Programa de Cooperació Internacional per a la Justícia Global: 41
-Programa de Cooperació Internacional per a Ciutats Específiques: 14
-Programa d’Educació per a la Justícia Global: 53

El canvi de l’orientació de la política de cooperació iniciat cap un model de cooperació de banda ampla, orientada a fer de Barcelona una ciutat globalment responsable, explica en bona part la molt bona reacció que hi ha hagut de la convocatòria per part de les organitzacions de la societat civil i on destaca especialment que gairebé la meitat dels projectes subvencionats ho siguin d’Educació per a la Justícia Global.

La distribució del pressupost per àrees geogràfiques, en els Programes de Cooperació Internacional i Ciutats Específiques, és la següent:

– Mediterrània: 36%
– Àfrica Subsahariana: 29%
– Amèrica Llatina: 32%
– Altres: 3%

Són percentatges similars als de la convocatòria anterior, però destaca un increment del 6% de recursos destinats a Àfrica Subsahariana i una disminució del 7% dels destinats a Amèrica Llatina. Pel que fa a la Mediterrània, concentra la major part dels recursos, i manté el percentatge de l’any passat, en coherència amb l’aposta que la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional fa per a aquesta àrea geogràfica amb la intenció de donar resposta a la crisi política i humanitària, i reforçar el paper de Barcelona com actor de pau, solidaritat i defensa dels drets humans i dels pobles a la regió.

La convocatòria manté els tres programes dels darrers anys, que s’agrupen sota els epígrafs de: Cooperació per a la Justícia Global; Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques (centrada en reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques municipals); i Educació per a la Justícia Global (esforços que es fan a casa nostra per a educar i incidir sobre les causes que tenen l’origen aquí, per ex., justícia climàtica, bloqueig a l’acollida de refugiats, etc.).

Enguany destaca, dins el Programa de Cooperació per a la Justícia Global, la bona acollida que ha tingut entre les entitats la introducció de la nova modalitat orientada a donar suport, en el terreny, a projectes d’acompanyament internacional i protecció a defensors i defensores de drets humans amenaçats, fruit del compromís de l’Ajuntament de Barcelona de defensar els qui defensen. Es financen 4 dels 10 projectes que s’hi han presentat.

Entre els projectes de Cooperació per a la Justícia Global que rebran finançament municipal aquest any hi ha projectes vinculats a: la gestió de l’aigua a Gaza, la promoció dels drets LGTB a Dakar i L’Havana, el dret a la salut i millores medico-socials a la República Democràtica del Congo i Burkina Faso, la protecció de defensor/es dels drets humans a Colòmbia, promoció i defensa del dret a l’habitatge a Maputo, la promoció de la governança democràtica local i participativa que garanteixi la igualtat de gènere a Tetuan, i a la protecció de les víctimes de violència de gènere a Sarajevo.

Pel que fa a l’Educació per a la Justícia Global, es donarà suport a iniciatives de sensibilització en l’àmbit del turisme responsable, els determinants socials de la salut, i la protecció de defensores de drets humans; i a projectes educatius d’aprenentatge servei orientats a treballar la justícia de gènere, els drets humans i la resolució de conflictes i la sobirania alimentària. Així mateix, es finançaran projectes de denúncia i mobilització ciutadana en l’àmbit de la compra pública ètica, els tractats de lliure comerç, banca armada, dret a l’aigua, l’energia i a l’alimentació. També es donarà suport a projectes de visibilització de les persones refugiades i de la vulneració dels seus drets, així com de la militarització de les fronteres de la UE.

La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, dedica el 65,20% del seu pressupost 2018 a finançar projectes de convocatòries públiques, concretament, 6.770.000 EUR (4.970.000 corresponen als projectes anuals i les primeres anualitats dels projectes pluriennals de la convocatòria 2018; i 1.800.000 EUR a les segones anualitats dels projectes de la convocatòria 2017).

La resolució definitiva de la convocatòria de subvencions es pot consultar a l’enllaç següent:
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/2018_resolucio_bop.pdfCompartiu aquest contingut