Entra en vigor la nova regulació per a grups de visitants al Mercat de Santa Caterina : Servei de Premsa

Entra en vigor la nova regulació per a grups de visitants al Mercat de Santa Caterina

10/08/2018

La visita de grups es prohibeix els divendres i dissabtes d’abril a octubre durant tot l’horari d’obertura del mercat

El decret també preveu que els vigilants de seguretat convidaran a marxar del recinte a les persones que toquin i manipulin els aliments amb l’objectiu de fer-ne fotografies, que mengin o beguin fora els espais habilitats, o que produeixin cridòria que alteri el normal funcionament del mercat

Aquesta nota inclou tall d’àudio (mp3)

Avui entra en vigor la nova regulació per a grups organitzats de visitants al Mercat de Santa Caterina. Tots els divendres i dissabtes de l’1 d’abril fins el 30 d’octubre se’ls hi impedirà l’entrada per tal de preservar l’actual model de mercat. Amb el decret d’alcaldia que regula aquesta entrada al mercat, l’Ajuntament dóna resposta a la petició que l’Associació de concessionaris del propi mercat va fer arribar a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Es consideren grups organitzats els formats per 15 persones o més conduïdes o guiades de forma organitzada, en el sentit que segueixin a una persona que actua com a guia o informadora.

Així, quan dins el mercat es detecti la presència de grups i es comprovi que són, efectivament, grups de visitants organitzats, els serveis de vigilància del mercat els informaran que no poden continuar la seva visita i els acompanyaran fins a l’exterior del mercat o, si fos el cas, impediran directament el seu accés al mercat. Els informes que s’han fet mostren que tenint en compte l’amplada dels passadissos, una concentració de 15 persones és suficient per impedir el normal flux de gent a l’interior del mercat.

En la mateixa línia, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona també ha mantingut contactes amb els guies turístics per tal de treballar conjuntament per evitar els comportaments inadequats.

Així, els professionals del servei de seguretat podran indicar que han de marxar del mercat grups de menys de 15 persones quan estiguin provocant aglomeracions, en algun d’aquests supòsits:
– Obstrueixen els passadissos del mercat
– Impedeixen la normal circulació de les persones pels espais comuns del mercat
– Impedeixen el normal acostament dels clients a les parades o la normal atenció al públic per part dels comerciants del mercat

En qualsevol cas, el decret també preveu que els vigilants de seguretat convidaran a marxar del recinte a les persones sigui de forma individual o en grup quan:
– Toquin i manipulin els aliments i productes exposats amb l’objectiu de fer-ne fotografies.
– Estiguin menjant o bevent en qualsevol dels espais del mercat no destinats a aquests usos
– Produeixin un soroll o cridòria que alteri o pertorbi el normal funcionament del mercat

Seran els mateixos vigilants del mercat els que duran a terme aquestes tasques, en compliment del decret, i sempre sota les instruccions i disposicions de les forces i cossos de seguretat, en especial de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

 

Enllaç relacionat

Tall d’àudioCompartiu aquest contingut