El SAIER atén 4.567 persones amb perfil de sol·licitant d’asil de gener a juliol de 2018 : Servei de Premsa

El SAIER atén 4.567 persones amb perfil de sol·licitant d’asil de gener a juliol de 2018

29/08/2018

De les 12.621 persones ateses al Servei d’Atenció a les persones Immigrants, Emigrants i Refugiades fins al mes de juliol, 4.567 tenen perfil de sol·licitant de protecció internacional i d’aquestes, 1.020 són menors d’edat.

L’Ajuntament també ha atès des del mes de juny 2.568 persones arribades de la costa sud i alerta de la manca de suport de l’Estat espanyol. Barcelona allotja diàriament al voltant de 400 persones immigrades i sol·licitants d’asil en situació de vulnerabilitat per a les quals ni l’Estat espanyol ni la Generalitat té cap recurs previst.

El Servei d’Atenció a les persones Immigrants, Emigrants i Refugiades, el SAIER, ha atès un total d’12.621 persones des de gener a juliol de 2018, de les quals un total de 4.567 han estat persones amb perfil de sol·licitants d’asil, que representen un 36% del total de les persones ateses. Això suposa un increment del 74% respecte a les dades de juliol de 2017, quan s’havien atès 2.623 persones. De fet, aquest increment fa que a mes de juliol ja s’hagi superat el nombre de persones ateses durant tot l’any 2017, que va tancar-se amb un total de 4.405 persones ateses amb perfil refugi.

 

El SAIER atén persones immigrants i refugiades i, en cas de vulnerabilitat, es proporciona allotjament temporal d’emergència que assumeix l’Ajuntament de Barcelona. El perfil de persones que es dirigeixen a aquest servei és el de persones estrangeres extracomunitàries amb menys de dos anys des de l’arribada a l’Estat espanyol i sol·licitants d’asil també amb menys de dos anys de des de l’arribada.

Pel que fa al nombre de menors atesos en nuclis familiars amb perfil refugi el mes de juliol es va arribar als 1.020 infants i joves, un increment del 100% respecte a la dada de juliol de 2017, que se situava als 510 menors atesos. La xifra d’atenció de menors, també ha superat la del total de l’any 2017, que va ser de 846.

 

Les nacionalitats de les persones ateses al SAIER amb perfil de sol·licitant de protecció internacional són Veneçuela (1.301 persones), Colòmbia (577), Hondures (456) i Geòrgia (394), que suposen el 60% de tots els usuaris atesos amb perfil refugi. En canvi, en els usuaris d’origen ucraïnès es manté la davallada que es va iniciar el mes de març.

 

 

En els últims mesos Barcelona ha experimentat un increment molt important de les necessitats d’allotjament d’emergència i atenció sanitària, psicosocial i legal a persones immigrades i sol·licitants d’asil. Es calcula que l’Ajuntament allotja diàriament al voltant de 400 persones migrades i sol·licitants d’asil en situació de vulnerabilitat, la majoria famílies amb fills menors d’edat, sense que hi hagi cap recurs previst per allotjar-les ni per part de l’Estat espanyol ni per la de la Generalitat de Catalunya.

 

Dispositiu d’acollida d’emergència

A l’inici de l’estiu, a finals del mes de juny, es va produir un increment d’arribades de persones migrants i sol·licitants d’asil procedents de la costa sud espanyola i l’Ajuntament de Barcelona va col·laborar amb la Creu Roja en la creació d’un dispositiu d’acollida d’emergència amb la cessió de dos locals municipals. Des del juny un total de 2.568 persones han arribat a Barcelona, d’aquestes 2.100 han estat ateses en els dispositius municipals i al voltant de 600 han fet ús dels centres d’allotjament.

En aquests centres, gestionats per la Creu Roja en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, es fa una primera atenció d’emergència per poder donar cobertura a les necessitats bàsiques de les persones: atenció sanitària, informació de la primera acollida, suport psicosocial, orientació legal i detecció de situacions vulnerables.Compartiu aquest contingut