L’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2018 ja està disponible per a consulta de tota la ciutadania : Servei de Premsa

L’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2018 ja està disponible per a consulta de tota la ciutadania

09/09/2018

Es tracta d’un recull exhaustiu de dades estadístiques sobre les persones, la ciutat i la seva activitat que la ciutat posa al servei de la ciutadania per conèixer i analitzar un gran nombre d’aspectes de la realitat barcelonina

En la línia recollir més informació útil, es presenten noves taules estadístiques de temàtica diversa, com l’índex de confiança del consumidor de Barcelona; el nombre de cooperatives constituïdes; l’oferta d’allotjaments turístics o d’oficines i locals comercials de la ciutat

Les dades estan a l’abast de tothom al web: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/index.htm

L’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona ha presentat, un any més, l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. Es tracta d’un recull exhaustiu de dades sobre les persones, la ciutat i la seva activitat durant el darrer any.

L’Anuari d’enguany, com a recull exhaustiu de dades sobre les persones, la ciutat i la seva activitat durant l’any 2017, té com objectiu ser un instrument al servei de tothom, fet amb la vocació de facilitar la màxima informació estadística que permeti a la ciutadania conèixer i analitzar un gran nombre d’aspectes de la realitat barcelonina.

La informació estadística recollida prové d’una gran diversitat de fonts d’informació tant internes com externes de l’Ajuntament. A través dels seus 21 capítols l’Anuari Estadístic reflecteix el ritme i dinamisme de Barcelona, amb indicadors d’alt valor documental en àmbits com clima i medi ambient, demografia i població, sanitat i salut pública, benestar social, activitat econòmica, edificis i habitatges o transports i circulació, per citar-ne alguns.

Com a novetats en l’edició d’aquest any destaca la remodelació i ampliació de la informació del capítol 3.Sanitat i Salut Pública, dels apartats d’assistència primària, hospitalària i d’urgències, sobretot des de la vessant de la demanda.

També el capítol 5.Ensenyament, s’ha remodelat i ampliat el contingut de l’apartat de l’ensenyament universitari, amb dades d’alumnes matriculats per sexe, branques i nacionalitat; s’ha donat un tractament singular als graus i màsters, així com al rànking d’estudis realitzats per alumnes i titulats.

En el capítol 19.Societat del Coneixement, hi figura un nou apartat sobre l’impacte dels termes Barcelona i BCN a les xarxes socials, per diversos temes i esdeveniments amb més volum de mencions.

Així mateix, en la línia recollir més informació útil, es presenten noves taules estadístiques de temàtica diversa, com l’estimació del VAB cultural de Barcelona; l’índex de confiança del consumidor de Barcelona; el nombre de cooperatives constituïdes; l’oferta d’allotjaments turístics de la ciutat –des d’hotels a habitatges d’ús turístic –, o l’oferta d’oficines i locals comercials.

Un dels punts forts de l’anuari és que permet fer una mirada llarga, i alhora molt rica, sobre la història de la ciutat. De fet, es pot consultar la informació estadística de la ciutat a internet, des l’any 1902 fins a l’actualitat.

Les dades estan a l’abast de tothom al web:
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/index.htm

També estan disponibles al repositori institucional de l’Ajuntament de Barcelona BCNROC (https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat) que garanteix l’accés permanent a aquest important patrimoni hemerogràfic municipal per a tothom que hi estigui interessat.Compartiu aquest contingut