Els 150 nous aspirants a agent de la Guàrdia Urbana comencen el curs a l’Escola de Policia de Catalunya : Servei de Premsa

Els 150 nous aspirants a agent de la Guàrdia Urbana comencen el curs a l’Escola de Policia de Catalunya

10/09/2018

Són els que van aprovar la última convocatòria d’oposició, que correspondran a la 91a promoció de policia de Barcelona

Els 150 nous aspirants a agent de la Guàrdia Urbana que van superar les últimes oposicions convocades per l’Ajuntament de Barcelona al juny passat han començat aquesta mateixa setmana el curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Aquests aspirants són els 150 que van aprovar la prova d’accés de les oposicions, on s’hi van presentar més de 3.900 persones. Un cop hagin complert els dos cursos de l’Escola de Policia, iniciaran un període de pràctiques dins del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb què finalitzaran la seva formació. Aquest període és d’uns 12 mesos i el realitzaran a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona a les quals siguin assignades. Finalitzada la fase de pràctiques, la valoració final de cada persona establirà la qualificació d’apte/a o no apte/a.

Aquests 150 nous policies se sumaran als que van obtenir les 120 places d’oferta pública de nous agents que es van realitzar l’any passat i als 49 agents procedents de la convocatòria de mobilitat interadministrativa, incorporats l’estiu de l’any passat. En total aquest mandat s’han convocat 319 places d’agent de la Guàrdia Urbana, complint el compromís del govern municipal de cobrir totes les jubilacions d’agents i convocant el màxim de places que permet la llei.

Els nous aspirants a Guàrdia Urbana, corresponents a la promoció 91, s’incorporaran al cos al 2020. D’aquesta nova promoció, 117 són homes i 33 són dones, un 22% del total. La mitjana d’edat dels aspirants és de 31,9 anys. La majoria prové de l’àrea metropolitana de Barcelona i té estudis de cicles formatius de grau superior.

Aquests mes de juliol ja es van incorporar 106 nous agents a la Guàrdia Urbana, dels quals el 24% eren dones. Aquests agents han estat reforçant les zones de màxima afluència de persones durant els mesos d’estiu, especialment Ciutat Vella.Compartiu aquest contingut