ABITS augmenta en un 70% les intervencions educatives a dones i persones trans que exerceixen la prostitució a la via pública : Servei de Premsa

ABITS augmenta en un 70% les intervencions educatives a dones i persones trans que exerceixen la prostitució a la via pública

16/10/2018

L’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual fa cada vegada un apropament més social a les dones i persones trans, incorporant la perspectiva de drets sanitaris, jurídics, econòmics, educatius, d’habitatge i laborals

S’han impulsat programes per millorar l’ocupabilitat de 314 dones o persones trans que volen tenir altres opcions laborals

Aquest 2017 la regidoria de Feminismes i LGTBI va endegar Carolines, un programa pioner per apoderar a dones trans que exerceixen el treball sexual

L’Ajuntament de Barcelona ha creat la Taula d’Urgència de violència masclista a treballadores sexuals

Avui s’ha presentat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports l’Informe ABITS 2017, sobre els diferents serveis i programes que conformen l’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual.

Les dades del 2017 mostren que cada vegada aquest servei municipal té una mirada més social alhora d’abordar el treball sexual a la ciutat. D’aquesta manera, entre les principals xifres, se’n destaca l’augment de prop del 70% d’intervencions educatives a les dones i persones trans que exerceixen la prostitució a la via pública. Enguany s’han fet 12.891 respecte les 7.608 de l’any 2016. Aquesta nova intervenció, més propera i de més qualitat, permet establir vincles de confiança fent una intervenció més proactiva. Aquest augment és fruit de l’increment al carrer del personal del SAS, el Servei d’Atenció Socieducativa, que ofereix una atenció integral a les dones.

Aquesta intervenció permet treballar de forma més acurada les demandes i necessitats de les dones que, sobretot, es centren en drets sanitaris (inclosa la salut sexual, reproductiva i psicològica) i els drets econòmics i laborals.

A carrer, en general, s’han fet més de 18.000 contactes durant l’any 2017.

 

Drets econòmics i laborals, la principal demanda

L’oficina d’ABITS ha atès a un total de 440 dones l’any 2017, un 24% més que l’any anterior. D’aquestes, 91 van rebre tractament terapèutic i 162 assessorament jurídic.

Les principals demandes han estat les relacionades amb els drets econòmics i laborals, sobretot en relació a l’accés a serveis socials i a la cobertura de necessitats bàsiques. En segona posició, han estat les demandes sobre dret a la salut i, en tercer, les consultes sobre justícia i tràmits legals.

Així doncs, de les intervencions a carrer i de les intervencions fetes des de la pròpia Agència ABITS, el 2017 es van doblar, pràcticament, les coordinacions amb altres serveis i professionals: 8.212 coordinacions al 2017 respecte 4.129 l’any anterior.

Les visites a l’oficina de les dones que exerceixen a espais tancats han augmentat un 8,6%, passant de 522 dones ateses a 567. Aquestes són principalment migrades, un 92,06%. I d’aquestes, la majoria, el 61,90% provenen d’Amèrica Llatina. Les principals consultes d’aquestes dones són en referència a temes de salut. I, el segon tipus de demandes d’aquestes dones, són les referents a drets socials i cobertura de necessitats bàsiques com alimentació, transport, atenció a fills i filles, roba, accés a un habitatge digne i processos d’apoderament per lluitar contra l’estigma social de l’exercici de la prostitució.

 

S’impulsen 4 programes per empoderar al col·lectiu

El 2017 s’han portat a terme 4 programes dirigits a millorar l’ocupabilitat de dones que es dediquen a la prostitució i volen conèixer altres opcions. Tres d’aquests programes s’han dut a terme en col·laboració amb entitats especialitzades del sector: Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada; El Lloc de la Dona, Germanes Oblates i la Coordinadora per a la inserció sociolaboral Anem Per Feina

Durant el 2017 s’ha assessorat a 314 dones, de les quals, el 48,09% són originàries de Nigèria; el 25,48% d’Amèrica Llatina; el 9,87% d’Europa de l’Est (sobretot Romania) i el 5,73% de l’estat espanyol. D’aquestes 314, una mica més d’un terç tenen entre 36 i 45 anys. Cal destacar, a més, les dones majors de 55 anys que, malgrat ser una minoria, s’apropen al servei municipal per conèixer noves opcions i drets laborals. La majoria d’aquestes dones tenen estudis secundaris (49,04%) i primaris (39,17%) i, en gran mesura, el 71,74% es troben en situació irregular.

En el marc d’aquests programes, de les 314 dones 73 dones han aconseguit feina.

Per la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, “les opcions d’inserció que ofereix el mercat de treball continuen sent de baixa qualitat per aquest col·lectiu, per això és vital enfortir l’acompanyament i els itineraris de formació, així com acompanyar-les quan ho requereixin des d’una perspectiva de drets i des del seu propi apoderament i decisió”.

En aquesta mateixa línia de perspectiva de drets, el programa pioner Carolines –endegat l’any 2017- busca apoderar a les dones trans que exerceixen el treball sexual a Barcelona, tant les que es volen seguir dedicant com les que busquen altres opcions laborals en el mercat regulat. Aquest programa facilita assistència legal per garantir el seu accés a la justícia en casos de discriminació i vulneració de drets, s’informa dels drets bàsics i se’ls ofereix formació per millorar els seus itineraris laborals.

 

Millorar la seguretat de dones i trans

L’Ajuntament de Barcelona va endegar l’any 2016 el projecte ‘Des de Dentro’, on les pròpies dones que exerceixen la prostitució a la via pública assenyalen les necessitats que tenen i les accions que requereixen per tal de millorar les seves condicions de vida.

Un dels principals resultats i demanda d’aquest estudi, era enfortir el sistema de protecció i seguretat d’aquestes dones i persones trans vers la violència masclista comunitària que pateixen sovint (exercida, a vegades, per part del veïnat o per persones que circulen pel carrer).

Com a resposta, l’any 2017 l’Ajuntament de Barcelona va crear la Taula d’urgència de violència masclista a treballadores sexuals, operativa a les Corts i a Ciutat Vella, per coordinar amb Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, entitats que intervenen a la zona i serveis del districte els casos de violència masclista vers les dones i persones trans que exerceixen la prostitució a la via pública.

El pressupost de l’agència ABITS durant el 2017 ha estat de 1.020.906,24€.Compartiu aquest contingut