L’Ajuntament crea una guia per impulsar la participació dels infants en les polítiques municipals : Servei de Premsa

L’Ajuntament crea una guia per impulsar la participació dels infants en les polítiques municipals

16/10/2018

En l’elaboració de la guia han participat representants de tots els districtes i de diferents àrees dels serveis centrals del consistori

El consistori crearà una xarxa interna dedicada a fomentar la participació dels nens i nenes en els processos de decisió municipal, especialment per als serveis del quals són usuaris i usuàries

L’Ajuntament ha elaborat la “Guia per impulsar la participació dels infants en els serveis i projectes municipals” amb l’objectiu que l’opinió dels nens i nenes de la ciutat formi part habitual del procés de presa de decisions municipals.

Hi han participat representants del deu districtes de la ciutat, a banda de diferents àrees dels serveis centrals del consistori (Promoció de la Infància, Serveis a les Persones, Ecologia Urbana, Joventut, Família i Infància, Programa de Ciutadania, Institut Municipal d’Educació (IMEB), Serveis de Democràcia Activa i Descentralització, Institut Infància i Adolescència de Barcelona), coordinat per les professores de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, Ana María Novella i Asun Llena.

Aquest Grup Motor, que ha treballat en l’elaboració d’aquesta guia al llarg dels darrers mesos, serà la llavor d’una xarxa interna entre els diferents departaments del consistori, que tindrà com a principal missió impulsar que les opinions dels nens i nenes s’incorporin a partir d’ara en els processos de presa en consideració i de decisió de l’Ajuntament.

La Guia forma part del conjunt de mesures que ha impulsat el consistori en els darrers mesos per fer valer el paper dels infants i per aconseguir que passin de ser subjectes passius i receptors de les polítiques municipals a ser subjectes actius, la opinió dels quals sigui tinguda en compte. És en aquesta línia que 4.000 infants d’entre 10 i 12 anys van participar l’any 2016 en una enquesta on se’ls preguntava pel seu benestar. L’Enquesta va portar a l’elaboració, al llarg del 2017 i 2018, d’una Agenda dels Infants, amb 11 grans demandes i 115 actuacions destacades, que els infants van fer arribar a l’alcaldessa. Ara, aquesta guia vol continuar amb aquesta línia de treball en què es demana als nens i nenes la seva opinió sobre com portar endavant els serveis dels quals són usuaris.

El document s’ha treballat com una guia, però també com un document de formació. Així, vol donar resposta a les demandes de formació que havien expressat diferents àrees del consistori, en especial dels districtes, sobre com plantejar i què cal tenir en compte a l’hora d’iniciar un procés de participació amb infants perquè donin la seva opinió sobre projectes concrets que es volen tirar endavant.

La guia neix per impulsar que la veu dels infants pugui estar present en el disseny i en l’avaluació de qualsevol projecte i servei municipal adreçat als infants, com poden ser els casals infantils, les ludoteques municipals, els centres cívics o les biblioteques, de tal manera que aquesta participació suposarà un enriquiment per a l’èxit aquest projecte i servei. És per això que diferents districtes ja estan treballant per incloure la consulta als nens i nenes com un pas previ per al disseny i la programació de determinats serveis.

Entre les indicacions que s’hi donen, més enllà de com plantejar i com desenvolupar les consultes, la guia destaca que l’adult ha de tenir una altra mirada cap els infants, posant en valor que els infants són, malgrat pugui semblar una obvietat, experts en infància. És a dir, que si s’incorpora la veu dels infants sobre un projecte del qual són usuaris, el projecte sortirà enriquit i millor travat.

Igualment, el document assenyala que si es vol fomentar la participació dels infants, el llenguatge dels adults s’ha d’adequar al dels nens i nenes. I que les lògiques de gestió de l’espai i el temps d’un procés de participació d’infantil hauran de ser diferents pels adults que per als infants: han de respondre als interessos i motivacions dels infants, han de ser dinàmiques lúdiques i creatives i que s’ajustin a la seva singularitat de ciutadà.

Finalment aquesta guia estableix els principis que s’han de tenir en compte a l’hora d’iniciar un procés participatiu en el que hi participin els infants i identifica les fases per a la seva implementació.

Més informació:
Document adjunt (PDF)Compartiu aquest contingut