El parc de l’Oreneta es blinda com a zona verda sense edificacions : Servei de Premsa

El parc de l’Oreneta es blinda com a zona verda sense edificacions

26/10/2018

El plenari dona llum verda a l’aprovació provisional d’una Modificació del Pla general metropolità que qualifica de zona verda la finca de Montevideo, 33-53, que sempre ha format part del parc però el planejament la considerava edificable

El tràmit permet deixar enrere definitivament l’operació iniciada en l’anterior mandat que preveia fer possible la construcció de 30 habitatges lliures en aquest solar i que va generar un gran rebuig veïnal i de l’actual Govern municipal

A més, es transfereix l’edificabilitat que el planejament vigent atorga a la finca de Montevideo a uns terrenys municipals de l’entorn del parc on l’Ajuntament podrà construir un màxim de 45 habitatges de protecció i un equipament de barri

El parc de l’Oreneta serà un àmbit qualificat en tot el seu conjunt com a zona verda. El Plenari del Consell Municipal ha donat llum verda aquest divendres una Modificació del Pla general metropolità (MPGM) que blinda la qualificació com a espai verd de la finca del carrer de Montevideo, 33-53, i evita que s’hi edifiqui.

L’MPGM s’ha aprovat provisionalment amb el vot favorable de tots els grups i l’abstenció de Cs i PP. Es tracta de l’últim vistiplau municipal, i ara el document s’elevarà a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a l’aprovació definitiva.

En el debat del plenari, la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha celebrat que l’acord permet “fer possible que tot el parc de l’Oreneta, el que utilitzen cada dia els veïns i veïnes, sigui un espai verd consolidat urbanísticament”.

El solar del carrer de Montevideo constitueix el límit natural entre el parc de l’Oreneta i el teixit urbà de Sarrià. Forma part intrínseca de la gran àrea verda que conforma el parc i compta amb 6.239 metres quadrats (m2) que sempre han tingut un ús d’espai urbà.

No obstant, el planejament vigent fins ara per a l’àmbit –el Pla general metropolità de 1976– el considera espai edificable. A més, al mandat passat es va iniciar la tramitació d’una modificació de planejament que transferia a aquest mateix solar 2.415 m2 d’edificabilitat d’una parcel•la situada al carrer del Xiprer, 40-46, en el marc d’una operació vinculada a Torre Garcini.

Aquesta actuació impulsada per l’anterior Govern municipal permetia construir a la finca de Montevideo, en ple parc de l’Oreneta, un total de 30 habitatges lliures. La proposta va provocar una forta oposició veïnal que es va organitzar en plataformes de defensa per reivindicar el manteniment del sòl de Montevideo, 33-53 com a espai verd del parc de l’Oreneta, i impedir així que s’hi edifiqués.

Per donar resposta al reclam veïnal, al desembre de 2015 l’actual equip de Govern va desistir de continuar la tramitació del procediment. I, ara, ha tirat endavant la present MPGM per protegir definitivament la condició de zona verda del solar.

El pla urbanístic trasllada el sostre edificable de la finca del carrer de Montevideo a uns terrenys de titularitat municipal de l’entorn del parc de l’Oreneta. Concretament, estan situats entre els carrers Major de Can Caralleu, Gaspar Cassadó i Esports, i tenen una superfície total de 3.538 m2.

Els terrenys estaran destinats a usos d’habitatge de protecció i equipament. D’aquesta manera, l’Ajuntament hi podrà construir un màxim de 45 pisos protegits, i es reserva la possibilitat que la planta baixa de la nova edificació on aniran els habitatges incorpori un equipament de barri de nova creació. El sostre assignat a habitatge serà de 3.120 m2 sobre rasant, i l’equipament, tindrà un sostre de 925 m2.

Amb la reordenació de sòls i els canvis de qualificacions previstos en la proposta de modificació del planejament, el guany total de superfície de zona verda serà d’uns 5.000 metres quadrats.

 

Àmbit del pla, amb el solar de Montevideo, 33-53 a la part inferior, i a la part superior, el terreny municipal reservat per a habitatge protegit i equipament públic.Compartiu aquest contingut