Barcelona crearà un nou espai de lleure i trobada a “La Balconada” del Moll de la Fusta : Servei de Premsa

Barcelona crearà un nou espai de lleure i trobada a “La Balconada” del Moll de la Fusta

09/11/2018

El veïnat del Gòtic i de tota la ciutat podran gaudir d’aquest nou espai lliure que compta amb 7.460 metres quadrats a partir d’octubre de 2019

L’entorn comptarà amb cinc espais diferenciats: l’Umbracle, la Sala, el Pati, el Jardí i el circuït de patinets per donar resposta a diverses necessitats del veïnat

Les intervencions estan emmarcades dins del Pla de Barris del Raval Sud i Gòtic Sud i compten amb un pressupost total de 2.190.000 euros

Aquesta actuació és possible gràcies als acords polítics als que va arribar l’Ajuntament de Barcelona amb el Port a principis d’aquest any

Veïnificar l’espai superior del Moll de la Fusta és un primer pas del nou Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat que l’Ajuntament de Barcelona vol impulsar al front marítim per tal que esdevingui un àmbit públic de qualitat, obert i plenament gaudit per la ciutadania

L’Ajuntament de Barcelona reurbanitzarà l’espai superior del Moll de la Fusta, anomenat “La Balconada”, per incloure més usos veïnals i esdevingui un espai lliure útil del barri Gòtic. El projecte executiu d’aquesta actuació ja està enllestit i està previst que les obres comencin el proper mes de març i finalitzin a l’octubre de 2019 amb un pressupost de 2.190.000 euros.

Així, la nova proposta, ideada per l’arquitecte Oriol Clos i LEVE projects, convida a superar el caràcter dur i de pas que actualment té l’espai per a esdevenir un lloc de trobada i ús amb la creació de zones d’ombra per tal de millorar les condicions de confort del veïnat; l’increment de vegetació per estirar la Plaça Duc de Medinaceli fins al mar; la creació d’espais per a activitats de lleure i activitat física urbana; la renovació de les xarxes de subministraments, de la il·luminació i la implantació de llocs d’emmagatzematge i de connexió de serveis; i el reconeixement dels itineraris d’accés, existents i nous, construint-ne la continuïtat i una senyalística específica.

El nou espai lliure pel veïnat del barri Gòtic es troba al front de la ciutat sobre el Port i compta amb 600 metres lineals de balconada que van des de la Rambla fins a la Via Laietana i 15 metres d’amplada entre el carril per a bicicletes i la barana amb vistes al Port. L’àmbit, de 7.460 metres quadrats, es distribueix en cinc espais que són: Patinets, Jardí, Pati, Umbracle i Sala.

El Gòtic guanya espai verd i s’allarga fins al mar

L’espai comptarà amb un Umbracle de 1.000 metres quadrats que delimita un espai central, davant de l’antic convent de la Mercè, protegit del sol amb un sostre d’ombra baix i acollidor. Els pilars metàl·lics de suport són una prolongació de les estructures apantallades de la llosa reticular de l’aparcament soterrani. Una doble biga d’uns 15 metres defineix una estructura de 10 costelles perpendiculars al mar que suporten les corretges que estabilitzen el conjunt.

L’ombra la provoca una malla d’acer inoxidable que suporta un conjunt de càpsules de plàstic de colors variats que fa de sostre horitzontal a 3’5 metres del pla de terra. L’efecte del conjunt és el d’un espai obert però de límits ben precisos que suggereix la imatge d’un envelat festiu de la costa i a on es podran desenvolupar activitats de caire grupal i de vida quotidiana com podrien ser trobades veïnals, mostres d’entitats, activitats de gimnàstica en grup o jocs lliures infantils, per exemple.

Aquest Umbracle està envoltat per dos espais més, la Sala i el Pati. La Sala estarà a la confluència amb la Plaça de Correus i la Via Laietana, marcada per l’escultura Cara de Barcelona de Roy Lichtenstein. Allà, “La Balconada” entra en contacte amb els vianants que hi accedeixen des de la Barceloneta, el Parc, La Ribera… Superat l’efecte “porta” de la Gamba Mariscal i la pèrgola que la sosté, s’estableix com si es tractés d’una avantsala, un lloc d’espera, repòs i trobada, a recer dels fluxos de moviments.

Entre la passera helicoïdal i La Gamba es disposen tots els bancs lineals que hi ha actualment distribuïts al llarg de la Balconada. Cap a l’Umbracle s’organitza amb algunes de les bigues de fusta laminada desmuntades i reutilitzades com a element urbà, un espai per a seure, de forma quasi semicircular i en grada, per a permetre activitats de grup de format obert amb vistes al mar.

A l’altra banda, es troba el Pati. Aquest àmbit actua com a complement de l’Umbracle. És un gran espai de superfície equivalent, buit d’obstacles, qualificat per una malla de marques a terra, de xapa metàl·lica tractada i pintada. Aquestes marques han d’ajudar a organitzar les activitats temporals que s’hi puguin desenvolupar -actives o estàtiques- determinant ritmes, distàncies, distribucions i que es podrà treballar amb les entitats i agents que treballen amb infants al barri. En aquest espai, al llarg de la vorada de límit del carril per a bicicletes es preveuen punts d’ancoratge per a les bigues recuperades desplaçables.

Un altre dels àmbits és el del Jardí de Medinaceli que busca portar l’ambient verd de la plaça del Duc de Medinaceli a “La Balconada” per introduir l’element vegetal i marcar, des de la primera fase, la intenció d’allargar la plaça fins a l’Esplanada del Moll de Bosch i Alsina. Es proposa implantar hidro-jardineres acompanyades d’un gran escambell anular de fusta (una espècie de banc perimetral).

A més també hi haurà suports metàl·lics que omplen l’espai, com un gran pedrís de fusta, que qualifiquen el lloc com un nou jardí romàntic de distàncies curtes, de recorreguts alternatius, discretament laberíntic. La vegetació estarà formada per margallons, com a la plaça Duc de Medinaceli, bambú, flors i olors. En aquest nou jardí urbà -d’escala i d’ús de proximitat- s’hi engloba el recinte existent de jocs infantils i s’hi integren dues pistes per a petanca sobreposades al paviment.

Finalment, es crearà un circuït de patinets amb accés des de la via ciclable que segueix tota la balconada. Es proposa dibuixar a terra una pista d’entreteniment lúdic infantil-familiar per a patinets de roda petita que incrementa l’oferta d’activitats de “La Balconada”. Aquest circuït variat i de recorreguts múltiples s’organitza esquivant i integrant els elements urbans d’aquest àmbit.

Es planteja un nou gual d’accés directe des de la via per a bicicletes per tenir una doble entrada i sortida. La posició del circuït i els elements urbans que l’acompanyen permet canalitzar les bicicletes que segueixen el carril propi i evitar que es desorientin i accedeixin a l’espai de “La Balconada”.

 

Reciclatge, espai equipat, il·luminació i fluxos, eixos transversals del projecte

El projecte compta amb quatre criteris transversals que són el reciclatge, l’espai equipat, la il·luminació i els fluxos. Així, es recuperaran 16 bigues de les antigues guinguetes del Moll de la Fusta per fer d’elements de suport d’activitats i de delimitació i qualificació de l’espai. També es recuperaran, reutilitzaran i reubicaran tots els elements de mobiliari urbà existents.

El ple ús veïnal d’aquest espai s’assolirà si es posen els mitjans d’equipament quotidià necessaris per a recolzar activitats diverses. Per aquest motiu, es proposa la instal·lació d’armaris o baguls antibandalisme per a endreçar, per exemple, material esportiu, de joc, elements de suport de petanca… o al Jardí del Duc armaris amb funció de biblioteca d’intercanvi de llibres. La gestió d’aquests espais requerirà una gestió veïnal activa de l’espai que determinarà l’ús i, per tant, l’èxit de la seva utilització.

Pel que fa a la il·luminació, es renova la de tota “La Balconada”, fins i tot la del vial del Passeig de Colom, per a donar una imatge més acollidora del conjunt. Finalment, cal repensar els grans fluxos de tot el Moll de la Fusta amb aquesta actuació i, més enllà de les actuacions ja previstes a d’altres projectes com són les rampes helicoïdals del Port i els dos nous passos sobre la Ronda, es treballarà el tractament adaptat de l’arribada dels ponts sobre “La Balconada” amb una gran superfície de xapa antilliscant que acompanyi el moviment dels vianants cap al Port.

 

Pla de Barris del Raval Sud i el Gòtic Sud i els acords amb el Port d’enguany

Aquest projecte forma part del Pla de Barris del Raval Sud i el Gòtic Sud i respon clarament a l’esperit d’aquest perquè significa repensar i reconstruir un àmbit d’espai portuari per fer-lo barri des de la consciència de la importància que té com a peça a l’escala de ciutat.

Aquest projecte, que l’Ajuntament desenvoluparà en terrenys actualment adscrits a l’Autoritat Portuària de Barcelona, esdevindrà una realitat gràcies als acords polítics que l’Ajuntament de Barcelona i el Port van signar el passat mes de gener i entre els quals s’incloïa la implantació de nous usos ciutadans a l’àmbit de balconada del Moll de la Fusta per atendre les demandes del veïnat de Ciutat Vella.

Aquests acords també contemplen altres accions per millorar la integració de l’àmbit portuari amb la ciutat, guanyar espais per a l’ús veïnal i avançar en la gestió sostenible de la mobilitat i la reducció d’emissions i s’emmarquen en una nova visió de la gestió i la governança de l’àmbit litoral.

 

Cap a un nou model: el Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona iniciarà properament el procés participatiu per al debat del Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat en què ha estat treballant durant els dos darrers anys i que ha inspirat actuacions com la de “La Balconada” o el nou marc de planificació i gestió del Port Olímpic.

Les idees força d’aquest Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat són:

– La reconquesta o “segona conquesta” del front marí de la ciutat després de les transformacions sofertes a partir de la dècada dels 80, com a àmbit públic de qualitat, obert i gaudit per la ciutadania sense excepcions.

– I el pacte del nou paradigma emergent amb tots els actors de l’àmbit litoral.

Més enllà del procés participatiu del Pla, el Govern municipal proposarà als grups polítics de l’Ajuntament, al conjunt de les institucions competents i als col·lectius, les organitzacions i les entitats de la ciutadania constituir un Pacte del Litoral, com a òrgan estable de participació que permeti confrontar obertament i donar una resposta positiva a les inquietuds i opinions de totes les persones que viuen, treballen i gaudeixen del litoral, tot establint les noves bases d’una nova governança participativa del front marítim de la ciutat.

 

Jornada participativa “Per una nova visió compartida dels espais litorals de la ciutat. L’aportació del Pla Litoral”

El proper 1 de desembre comença el procés participatiu amb la jornada “Per una nova visió compartida dels espais litorals de la ciutat. L’aportació del Pla Litoral”, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), amb tallers de participació oberts. En aquesta jornada es comptarà amb la participació de representants de les ciutats de Palerm, Anvers i Saint Nazaire.

La jornada s’estructura en un primer bloc de bones pràctiques o referències externes, un segon bloc per explicar el plantejament del Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat i l’estat actual del procés participatiu, i finalment una dinàmica de participació en un tercer bloc, centrada en la validació dels resultats de la diagnosi i la identificació de propostes.

Els tallers s’organitzen en base a 6 àmbits temàtics i tenen dues parts: una primera part on es realitzarà una dinàmica de validació del diagnòstic de manera que els resultats quedin recollits sobre un panell, i una segona, on s’identificaran propostes.

 

Documents relacionats

Imatge 1/4
Imatge 2/4
Imatge 3/4
Imatge 4/4Compartiu aquest contingut