L’Ajuntament de Barcelona dona suport al manifest que insta al Govern Espanyol a declarar una zona de baixes emissions al Mediterrani (Med-ECA) : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona dona suport al manifest que insta al Govern Espanyol a declarar una zona de baixes emissions al Mediterrani (Med-ECA)

04/12/2018

Aliança Mar Blava, Ecologistas en Acción, Plataforma per la Qualitat de l’Aire i Transport and Environment, sol·liciten al Govern espanyol la creació d’una zona de baixes emissions en el mar Mediterrani per limitar la contaminació de l’aire produïda pels vaixells

Barcelona emmarca aquesta iniciativa dins l’estratègia del Pla Litoral

L’Ajuntament de Barcelona dona suport al manifest que insta al Govern Espanyol a declarar una zona de baixes emissions al Mediterrani (Med-ECA) promogut per les entitats Aliança Mar Blava, Ecologistas en Acción, Plataforma per la Qualitat de l’Aire i Transport and Environment. L’Ajuntament de Barcelona és una administració adherida a l’Aliança Mar Blava per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del 21 de setembre de 2016.

 

 

El Comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno ha declarat que “hem de fer front a la contaminació de manera conjunta. Aquesta iniciativa ens ofereix un marc d’actuació integral per reduir la contaminació a la Mediterrània que accelerarà els resultats”.

Frederic Ximeno ha destacat que un cop més “la societat civil impulsa una acció necessària a la Mediterrània i totes les administracions han d’estar a l’alçada d’aquesta demanda”. “Des de l’Ajuntament de Barcelona instem al Govern Espanyol a que impulsi la declaració de zona de baixes emissions al Mediterrani”, ha conclòs.

El tràfic marítim intens al mar Mediterrani genera contaminació atmosfèrica provocada per les emissions dels vaixells que no es produeix només als ports o al litoral sinó també a les grans ciutats costaneres. El fueloil que fan servir els vaixells conté fins a 3.500 vegades més sofre que el dièsel dels vehicles. La crema d’aquest combustible emet contaminants a l’atmosfera com els d’òxids de sofre (SOx), de nitrogen (NOx),  i de partícules (PM) que tenen uns efectes nocius en la salut de la ciutadania i el medi ambient.

Per fer front a les emissions contaminants dels vaixells i limitar els seus efectes negatius a la salut pública i al medi ambient s’han creat les zones de baixes emissions de sofre (SOx), de nitrogen (NOx) i de partícules (PM).

Les zones de baixes emissions (emission control areas en anglès, ECA) estan regulades per l’annex VI del Conveni Internacional per a la Prevenció de la Contaminació pels Vaixells (MARPOL). Són àrees on s’introdueixen nivells més restrictius per a les emissions de sofre, nitrogen i partícules que els contemplats per MARPOL, i correspon als estats riberencs la iniciativa de sol·licitar-ne la creació a l’Organització Marítima Internacional (IMO). Les zones ECA que existeixen avui en dia són quatre: el Mar Bàltic (SOx), Mar del Nord (SOx), Nordamèrica (SOx, NOx i PM) i el Carib estadounidenc (SOx, NOx i PM). Les dades de què es disposen fins al moment mostren bons resultats en quant a reducció de la contaminació atmosfèrica en aquestes àrees.

La Comissió Europea i el govern francès donen un ampli suport a l’establiment d’una ECA a la Mediterrània, però el Govern Espanyol s’hi ha manifestat reiteradament en contra argumentant que els límits d’emissions que l’IMO té previst establir pel 2020 seran suficients per resoldre el problema de les emissions contaminants dels vaixells a l’atmosfera. Les entitats l’Aliança Mar Blava, Ecologistes en Acció, Plataforma per a la Qualitat de l’Aire i Transport and Environment, han decidit actuar conjuntament per donar a conèixer aquesta problemàtica i generar prou consciència per aconseguir que l’Estat espanyol capgiri la seva posició i recolzi activament la creació d’una ECA al Mediterrani.

L’Ajuntament de Barcelona emmarca aquesta iniciativa en el Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat, amb l’objectiu d’aconseguir que el front marítim esdevingui un àmbit públic de qualitat, obert i gaudit per tota la ciutadania.

Per a descarregar-se el manifest clicar aquí.

Per a informació de l’Aliança Mar Blava.Compartiu aquest contingut