Combatre les desigualtats socials integrant cultura i educació : Servei de Premsa

Combatre les desigualtats socials integrant cultura i educació

05/12/2018

El Govern Municipal presenta en la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del mes de desembre la Mesura de Govern Cap a una política pública de cultura i educació

Aquesta mesura preveu la creació de l’Espai Transversal de Cultura i Educació de Barcelona per consolidar una estructura entre IMEB, ICUB i Consorci d’Educació de Barcelona

El Centre Fabra i Coats es convertirà en el referent de ciutat en l’àmbit de cultura i educació, el punt de trobada de docents, creadors i gestors culturals, i l’aparador de propostes que vinculin els dos àmbits

L’any 2019 es desplegarà una línia específica de subvencions, promoguda conjuntament per ICUB i IMEB, destinada a projectes que vinculin cultura i educació, dotada amb 400.000€

Reduir les desigualtats, disminuir la fragmentació entre el sistema cultural i el sistema educatiu, i millorar la coordinació i transversalitat entre les administracions són tres dels principals objectius de la Mesura de Govern Cap a una política de cultura i educació que es presentarà a la propera Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. La mesura neix amb la convicció que una major col•laboració entre els sectors educatius i culturals és clau per a una millora efectiva de les oportunitats dels barcelonins i barcelonines, tant dels infants com dels adults.

 

 

 

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) –format pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona– han elaborat el document a partir d’una metodologia basada en la transversalitat, la cooperació entre administracions i la construcció d’una visió compartida entre els àmbits cultural i educatiu.

Barcelona compta amb 1.162 centres educatius amb ensenyaments reglats i 424 centres culturals. La Mesura de Govern Cap a una política pública de cultura i educació recull algunes de les principals accions que es posaran en marxa per incidir en quatre dèficits actuals: el desequilibri de recursos i oportunitats educatives i culturals als territoris de la ciutat, la necessitat d’una estratègia compartida entre institucions educatives i culturals, la fractura sistèmica i de reconeixement mutu entre sistema cultural i educatiu, i la necessitat d’ampliar el reconeixement de les capacitats culturals i creatives de la ciutadania així com la seva heterogeneïtat.

Un Pla d’Accions desenvoluparà les mesures i detallarà cada una de les propostes, a més de concretar nous projectes per a resoldre aquests desequilibris i desigualtats.

La Mesura preveu la creació d’un Espai Transversal de Cultura i Educació de Barcelona. Aquest organisme es concep per consolidar una estructura transversal entre IMEB, ICUB i CEB. Serà l’encarregat de fer el seguiment del desplegament del Pla d’Acció que preveu la Mesura i de proposar i de dissenyar els projectes més idonis. En ell també hi participaran referents de districtes i d’altres àrees i programes municipals implicades, com ara Pla de Barris.

El Centre Fabra i Coats, a Sant Andreu, es convertirà en el referent de ciutat en l’àmbit de cultura i educació i serà també la seu d’aquest Espai Transversal de Cultura i Educació. Serà el punt de trobada de docents, creadors i gestors culturals, i l’aparador de propostes desenvolupades a partir de projectes que vinculen cultura i educació. Actualment, el recinte compta amb una escola bressol i una escola de Primària a banda de ser la seu de diverses entitats culturals. El centre serà també la seu d’un futur institut de Secundària, una escola de música i un centre d’estudis artístics. És, a banda, al costat de la Biblioteca Can Fabra.

El Centre de Recursos Artístics de Barcelona complementarà les funcions del Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu ja que actuarà com a Centre de Recursos Artístics de Barcelona, consolidant la seva condició d’òrgan de referència de l’ensenyament formal de la ciutat pel que fa a projectes i processos artístics i culturals que es desenvolupen a l’aula. Tindrà una relació directa amb la resta d’equipaments culturals i educatius del recinte de Fabra i Coats i, molt especialment, amb la Fàbrica de Creació i el Centre d’Art de Fabra i Coats.

L’any 2019 es desplegarà una línia específica de subvencions, promoguda conjuntament per ICUB i IMEB destinada a projectes que vinculin cultura i educació, dotada amb una partida de 400.000 €.

S’incrementarà el paper motor de la Convocatòria Unificada de Projectes, que ha posat en marxa el Consorci d’Educació de Barcelona l’any 2018, com a eina que facilita als centres educatius la planificació dels programes i els projectes que han de desenvolupar durant l’any escolar en cooperació amb les institucions i els agents culturals, científics i socials de la ciutat.

Es desplegarà el Sistema comú d’indicadors d’avaluació comuns de cultura i educació, en fase pilot el 2018 i promogut per IMEB, ICUB, Consorci d’Educació de Barcelona i Xarxa de Biblioteques de Barcelona per tal de treballar amb unes dades homologables tant en el sistema cultural com en el sistema educatiu.

S’ampliarà i consolidarà la Xarxa d’Escoles Municipals de Música de Barcelona amb la posada en marxa de dos equipaments nous als districtes de Sants-Montjuïc i de Sant Martí, i el trasllat, dins del recinte Fabra i Coats, de la seu de l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana.
Les Escoles Municipals de Música treballaran per una banda, cap a la incorporació de nous itineraris formatius, a partir de l’aprenentatge basat en la interdisciplinarietat de llenguatges i la proposta d’activitats per a l’aprenentatge al llarg de la vida. I, per l’altra, per la consolidació del treball de caràcter comunitari, a partir de la col•laboració en propostes artístiques, culturals i educatives que es puguin desenvolupar amb la resta d’agents i equipaments educatius i culturals del territori.”.

El Consell d’Innovació Pedagògica ampliarà el programa “Oportunitats”, que el 2018 ha fet possible l’accés gratuït a activitats a 32.000 persones de la ciutat. “Oportunitats” és l’espai de coordinació entre les institucions que ofereixen activitats educatives a les escoles de la ciutat. Actualment, aplega 180 entitats que ofereixen 5.305 activitats educatives.

Pla d’Acció

Per concretar els detalls de cada una de les accions previstes a la Mesura de Govern es posarà l’elaboració d’un Pla d’Acció que es presentarà a començaments de 2019. Fins el mes de gener es convocaran 11 grups de treball interdisciplinaris que agruparan a 200 persones (docents, creadors, gestors culturals, responsables de programes de cultura i educació) perquè orientin l’elaboració d’aquest Pla d’Acció a partir de tres eixos:

Eix 1) Accions per desenvolupar dins els contextos escolars i d’educació formal: Es tracta de potenciar les accions que busquen promoure el treball conjunt entre agents culturals i agents educatiu per propiciar possibilitats reals de generació de coneixement i projectes concrets. Centre educatiu també com a generador de continguts culturals, treballant en canvis metodològics i foment de la mirada artística.

Eix 2) Accions i programes per desenvolupar en els entorns educadors no formals o informals. Cal reforçar la idea que les activitats extraescolars, entre elles les promogudes per entitats, grups informals i projectes de cultura popular, han de ser reconegudes com a recursos educatius que poden ampliar els aprenentatges, tenint en compte que la construcció d’una ciutadania culturalment activa té a veure amb processos que transcendeixen l’ensenyament reglat. Això també és aplicable a l’ensenyament al llarg de la vida.

Eix 3) Accions per promoure la dimensió educadora dels centres culturals i dels centres d’ensenyaments artístics superiors de la ciutat. La dimensió educativa ha de tenir més protagonisme en els programes dels centres culturals. Això es refereix a com es relacionen amb els centres educatius, però també a com es relacionen amb el públic general a partir de la vessant pedagògica.

Mesura de govern:
https://nou.eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/22d0ff7d-ce8a-4875-a09b-90c04ed46e30Compartiu aquest contingut