Barcelona i altres 11 ciutats treballaran en un sistema d’indicadors internacional per impulsar el dret a l’educació : Servei de Premsa

Barcelona i altres 11 ciutats treballaran en un sistema d’indicadors internacional per impulsar el dret a l’educació

12/12/2018

Les ciutats participants són Medellín, Palermo, Munic, Lisboa, Madrid, Zaragoza, Utrecht, Torino, Tànger, València, Cali, A Coruña i Atenes

El sistema prevue 43 indicadors entorn els drets humans, el desenvolupament sostenible, l’equitat de gènere, la cultura de la pau, la ciutadania global i la diversitat cultural

Barcelona i altres 11 ciutats del món han acordat avui crear un grup de treball per aplicar un sistema conjunt d’indicadors educatius amb els que impulsar el dret a l’educació des dels governs municipals de manera conjunta i amb uns mateixos criteris. El Barcelona Indicators for the Right tot Education in de City (BIREC) i el manifest acordat avui permetrà que els governs locals puguin treballar conjuntament per garantir l’equitat i el dret a l’educació del conjunt dels seus ciutadans i ciutadanes, seguint els criteris de la Declaració d’Incheon per a l’Educació 2030.

Avui també s’ha acordat la creació del International Watch on the Rigth to Education in the City, un Observatori públic que s’ubicarà a Barcelona i que tindrà la missió de supervisar l’acompliment dels indicadors i treballar per una estreta cooperació entre les ciutats participants i la UNESCO, la IAEC i la UCLG.

Les ciutats que han participat a la trobada han estat Medellín, Palermo, Munic, Lisboa, Zaragoza, Utrecht, Torino, Tànger, València, Cali, i Atenes.

El sistema d’indicadors i el manifest que avui s’impulsa neix de la convicció que les ciutats i els governs locals han de tenir un paper clau en la aplicació de les polítiques educatives, ja que és en els contextos locals on s’apliquen les lleis, regulacions i recursos que es decideixen en l’àmbit de governs estatals. El sistema preveu 43 indicadors entorn els drets humans, el desenvolupament sostenible, l’equitat de gènere, la cultura de la pau, la ciutadania global i la diversitat cultural que les 13 ciutats es comprometen a desenvolupar.

Així, les ciutats adquireixen cinc compromisos:

– “Assumir la Declaració de Declaració d’Incheon 2030, i expressar el nostre ferm compromís per a implementar-ho als municipis”.

– “Creure que l’educació, com a bé públic, és un dret col·lectiu. Les autoritats locals tenen la responsabilitat legal de garantir-lo i els ciutadans la responsabilitat moral de promoure’l”.

– “Assumir l’educació comunitària com l’ethos òptim per garantir l’educació com un dret humà fonamental per a tots amb una perspectiva d’educació al llarg de la vida”.

– “Accentuar la nostra acció política per assolir el repte 4.7 de la Declaració d’Incheon per tal d’assegurar que tots els estudiants adquireixen el coneixement i les habilitats necessàries per promoure el desenvolupament sostenible, inclosos entre altres, l’educació per a un desenvolupament i uns estils de vida sostenibles, els drets humans, l’equitat de gènere, la promoció d’una cultura de la pau i la no violència, la ciutadania global i valoració de la diversitat cultural, i la contribució cultural a un desenvolupament sostenible”.

– “Assegurar un dret efectiu a l’educació creant entorns d’aprenentatge on els ciutadans experimentin els principis d’una educació per al desenvolupament sostenible i una educació per a la ciutadania global”.Compartiu aquest contingut