Barcelona i l’Oficina contra la corrupció a les Illes Balears signen un conveni per sumar esforços en la prevenció i la lluita contra el frau : Servei de Premsa

Barcelona i l’Oficina contra la corrupció a les Illes Balears signen un conveni per sumar esforços en la prevenció i la lluita contra el frau

28/01/2019Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’objectiu del conveni és la creació d’un marc estable de coordinació per millorar l’eficàcia dels organismes de la lluita contra la corrupció

L’acord també permetrà desenvolupar diferents activitats formatives en matèria d’integritat i ètica pública

L’Ajuntament de Barcelona i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears han signat avui un conveni de col·laboració per a quatre anys que permetrà crear un marc estable de coordinació per millorar l’eficàcia en el compliment de les mesures que es desenvolupin en matèria de prevenció de la corrupció i el frau, l’eficiència en la utilització dels recursos públics i el servei efectiu que es presta a la ciutadania.

 

 

Per aconseguir aquests objectius, el conveni preveu activitats formatives i plans de formació perquè tant el personal de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona com el de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de les Illes Balears puguin acomplir amb els objectius establerts en aquest acord.

A més, també s’estableix que es posarà en comú i es compartirà coneixement i experiències pràctiques en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció. I també l’elaboració d’un protocol específic que permeti traslladar a l’oficina balear les comunicacions que es rebin a l’Oficina per la Transparència de Barcelona o a través de la Bústia Ètica i de Bon Govern, que corresponguin en la competència de l’oficina balear.

“Avui és un dia important per la lluita contra la corrupció perquè ens dotem d’un marc d’actuació que ens ha de permetre aprofundir en els mecanismes de bon govern i, sobretot, ampliar la xarxa d’administracions compromeses amb la transparència. Experts de l’OTBP de l’Ajuntament i de l’Oficina Antifrau de Balears posen a treballar des d’avui per compartir eines i estratègia”, ha explicat Jaume Asens en la signatura de conveni.

Per al bon funcionament del conveni també es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, composta amb membres de les dues oficines i que serà l’encarregada d’establir les reunions de treball, elaborar el protocols necessaris. La comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any.

L’Ajuntament de Barcelona ha reiterat els últims anys el seu compromís amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de les persones en les institucions i en els seus representants, la garantia de la integritat institucional, l’accés a la informació pública i el rendiment de comptes. Entre altres mesures i amb l’ha col·laboració desinteressada d’Xnet s’ha posat en posat en marxa la Bústia Ètica, gestionada per l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques, que permet a la ciutadania i al personal municipal posar en coneixement de l’Ajuntament aquelles conductes que poden resultar contràries a dret i als principis ètics i de conducta, garantint la confidencialitat, l’anonimat i la indemnitat del comunicador. La Bústia Ètica de l’Ajuntament de Barcelona ja ha estat implementada per l’Oficina Antifrau de Catalunya, per l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció i per l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears.

Paraules clau

Antifrau/ Bústia Ètica/ oficina transparència/ transparència/