Maria Feixa, el primer centre municipal d’allotjament per a joves sense llar, compleix un any de vida : Servei de Premsa

Maria Feixa, el primer centre municipal d’allotjament per a joves sense llar, compleix un any de vida

04/02/2019

L’equipament ha assolit una plena acceptació en el seu entorn i fixa en l’obtenció dels permisos de treball el principal escull per a la inserció social dels joves atesos

Els Serveis Socials de l’Ajuntament han augmentat de forma notable les atencions a joves sense llar d’entre 18 i 25 anys

Barcelona Activa ha posat en marxa per primera vegada set plans d’ocupació destinats específicament a joves extutelats

El centre Maria Feixa, el primer centre municipal que hi ha a Catalunya per allotjar joves en situació de sensellarisme, acaba de complir un any de vida i s’ha consolidat com un servei de referència i plenament inserit en el seu entorn més immediat. Durant aquests primers dotze mesos, 37 joves han passat per les seves instal·lacions i han rebut atenció integral i personalitzada. El centre, ideat per donar resposta a l’increment d’un perfil molt concret en situació de sensellarisme que fins fa pocs anys era molt inusual, ha demostrat així la seva vàlua per atendre persones d’entre 18 i 25 anys. Totes elles han estat derivades des del programa d’atenció a persones sensellar de l’Ajuntament de Barcelona, per trobar-se en una situació d’exclusió social, sense recursos econòmics i sense les condicions socials o familiars mínimes per poder disposar d’un allotjament permanent.

Del total de persones joves ateses, el 89% tenen nacionalitat estrangera (el 73% prové del Marroc), un 81% són homes i el 60% havia estat tutelat anteriorment per alguna administració (un 38% per la Generalitat i l’altre 22% per alguna altra comunitat autònoma). L’equip professional del centre, que gestiona la Fundació Apip – Acam, ha treballat durant aquest primer any en l’elaboració i seguiment dels plans de treball individuals (PTI) de cada resident. Aquests PTI contenen la derivació dels casos a recursos formatius i/o d’inserció social, l’aprenentatge de l’idioma (català i castellà), l’acollida de les persones residents, la gestió de la seva documentació, els tràmits judicials quan han estat necessaris, la posada en marxa de plans d’ocupació i la realització dels respectius informes socials, a banda de totes les gestions internes del dia a dia, com per exemple la neteja, l’alimentació o les visites mèdiques, que són igualment indispensables.

Igualment, l’equip professional del Maria Feixa ha pogut ratificar com una de les principals dificultats que cal afrontar l’accés al permís de treball dels joves estrangers, un requisit imprescindible per accedir al mercat laboral. Aquestes dificultats es produeixen malgrat que els joves assoleixin la formació, els hàbits, la capacitat i l’interès necessaris i, a la pràctica, això pot jugar en contra dels progressos fets i fins i tot generar frustració. Per altra banda, i entre les qüestions més positives d’aquest primer any de funcionament, destaca l’esforç que s’ha fet per establir el màxim de lligams amb la comunitat, la inexistència de cap mena de conflicte relacionat amb la convivència de nois i noies, i una excel·lent evolució de les assemblees periòdiques que es realitzen, també com a espai de regulació del funcionament del mateix centre. Igualment, el manteniment d’espais d’intimitat, així com la programació d’activitats diàries, s’han consolidat com a elements claus per al correcte funcionament dels plans de treball individualitzats.

 

Atencions a joves en augment

El primer any de vida del centre Maria Feixa es produeix en un context en què els Serveis Socials municipals han vist com durant els últims anys augmenta de forma important les atencions fetes a joves d’entre 18 i 25 anys. Tot i que en cap cas representen un percentatge molt alt sobre el total de persones ateses, en el quadre següent sí que s’aprecia una tendència creixent:

En paral·lel a aquesta situació, i com una de les noves mesures engegades per l’Ajuntament de Barcelona per donar resposta a aquesta nova realitat social, Barcelona Activa ha posat en marxa per primer cop nou plans d’ocupació dirigits a joves estrangers extutelats, als quals també se’ls ha acompanyat en el procés de regularització. Set d’aquests joves han estat contractats per un període de 12 mesos en projectes vinculats al programa B-Mincome de lluita contra la pobresa i els dos restants en un pla d’ocupació vinculat a Ciutat Vella. Tres dels nou joves han estat o són residents del centre Maria Feixa.Compartiu aquest contingut