El govern municipal portarà de nou al plenari la creació d’una funerària pública a Barcelona : Servei de Premsa

El govern municipal portarà de nou al plenari la creació d’una funerària pública a Barcelona

08/02/2019

L’operadora municipal de serveis funeraris compta amb un ampli suport de la ciutadania. Diferents indicadors mostren que els veïns i veïnes consideren que el preu dels serveis funeraris a Barcelona són cars.

La Síndica de Barcelona també ha inclòs en l’Informe de balanç de 2018 diverses queixes per manca de transparència en la contractació de serveis del sector funerari a Barcelona.

La funerària pública permetria passar d’un preu mitjà del servei situat per sobre dels 6.000 euros actuals a una tarifa estàndard de 2.380 euros.

El govern municipal portarà de nou al plenari la creació d’una funerària pública a Barcelona per rebaixar els preus dels serveis funeraris i mantenint-ne la qualitat.

El preu mitjà dels serveis funeraris a la ciutat se situa ara per sobre dels 6.000 euros de mitjana. Amb la nova funerària pública es preveu oferir una tarifa estàndard de 2.380 euros, mitja de 3.475 euros i superior, de 4.700 euros. També és compliria amb el decret d’accés universal als serveis funeraris bonificat o gratuït depenent del grau de vulnerabilitat de cada persona.

El govern municipal ha treballat els últims mesos totes les opcions per poder tirar endavant el projecte i per trobar els consensos necessaris. Per això s’han elaborat diferents informes que apunten que la millor opció per fer millorar el mercat funerari a la ciutat és una operadora pública. Un informe encarregat a BSM apunta que el valor del 15% que l’Ajuntament té de l’empresa Serveis Funeraris de Barcelona s’està devaluant i malgrat que la venda ja estava prevista en cas de la creació de la nova operadora, “ara s’ha convertit en un imperatiu financer, la recomanació és vendre aquest actiu”, ha explicat el regidor de Presidència, Eloi Badia.

També s’ha estudiat la compra d’un dels tanatoris que ara està en mans privades, el de Collserola, propietat de Mémora, però l’empresa en demana un preu molt superior al que ha fixat l’estudi sobre aquesta operació, un fet que fa que s’hagi de descartar aquesta opció. A banda, també s’ha observat l’evolució dels preus de mercat dels serveis funeraris a la ciutat, amb la conclusió que continuen per sobre els 6.000 euros i que malgrat s’ha avançat molt per garantir uns serveis bàsics per a tota la població, un operador públic permetria millorar el mercat. “Davant aquests informes i amb totes les opcions damunt la taula, l’aprovació de l’expedient al plenari és el pas número 1 indispensable” ha explicat Badia.

El govern ha pres la decisió de portar la funerària pública al Plenari per acomplir el compromís adquirit amb la ciutadania que ja va advertir dels preus alts al baròmetre municipal de juny de 2017. El 76,7% dels barcelonins i barcelonines que van respondre l’enquesta van considerar que els serveis funeraris a la ciutat són molt o bastant cars. És el posicionament dels votants de la majoria de partits polítics amb representació al Plenari Municipal, hi estan a favor el 100% dels votants de la CUP, el 89% dels votants de Barcelona en Comú i d’ERC, el 85% dels votants del PSC, el 73% dels del Grup Municipal Demòcrata i el 72% dels de Ciutadans.

En el mateix sentit s’ha expressat la Síndica de Barcelona, que ha traslladat al consistori múltiples queixes ciutadanes per pràctiques abusives i manca de transparència a l’hora de contractar serveis funeraris a Barcelona. Així ho recull en l’Informe de Balanç de l’any 2018. D’altra banda, l’Agència Catalana de la Competència també va definir la situació del mercat funerari a la ciutat com una situació d’oligopoli i preus elevats.

La creació d’una funerària pública ja va passar la tramitació inicial i final a la comissió de Presidència i Drets de Ciutadania i ara l’expedient es portarà per a la votació al Plenari del Consell Municipal del mes de febrer.Compartiu aquest contingut