Més de 6.700 persones s’han implicat en 33 processos participatius durant el primer any de funcionament de les noves normes de participació : Servei de Premsa

Més de 6.700 persones s’han implicat en 33 processos participatius durant el primer any de funcionament de les noves normes de participació

13/02/2019

Des de la posada en marxa de les noves normes de participació, el 30 d’octubre de 2017, la ciutadania ha impulsat 9 iniciatives

L’Ajuntament ha desenvolupat un pla de formació per al personal municipal i ha preparat diversos materials per donar a conèixer el document a la ciutadania

Més de 6.700 persones s’han implicat en un total de 33 processos participatius que s’han desenvolupat durant el primer any en vigor del nou Reglament de Participació Ciutadana. En total, s’han dut a terme 266 sessions i tallers de debat en les que la ciutadania ha pogut donar la seva opinió sobre diversos projectes de la ciutat, tal i com recull l’informe sobre la implementació del Reglament de Participació Ciutadana que s’ha presentat a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

Els diferents processos han servit per debatre temes tan diferents com són: el Reglament per a l’Equitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona, el Pla de Mobilitat de Ciutat Vella, la Model s’obre a la ciutat, Repensem el 22@ i el pla educatiu dels barris de Vallcarca-Els Penitents i el Coll, per exemple.

El Reglament es va aprovar el 6 d’octubre de 2017 al Consell Plenari Municipal i va entrar en vigor el 30 d’octubre del mateix any. Entre els seus principals objectius està la regulació dels canals de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Barcelona per facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en el funcionament dels serveis municipals; i potenciar l’acció ciutadana i la capacitat dels veïns i veïnes d’incidir en l’agenda política de la ciutat. Actualment, l’Ajuntament de Barcelona està treballant en el seu ple desplegament.

A més, gràcies a aquest Reglament, la ciutadania ha pogut impulsar un total de 9 iniciatives ciutadanes. I és que el document ha servit per regular i clarificar el procediment necessari per poder presentar una iniciativa ciutadana, així com el suport tècnic i econòmic que s’ofereix, cosa que no passava fins a l’entrada en vigor d’aquest document.

La iniciativa ciutadana és un dels mecanismes que permet que la ciutadania pugui intervenir per promoure determinades actuacions per part de l’Ajuntament de Barcelona i s’activa a partir de la recollida de signatures. Les iniciatives ciutadanes per promoure una consulta ciutadana són:

– “Està vostè d’acord amb que es canviï el nom de la plaça Antonio López pel de plaça Idrissa Diallo com un acte de reparació històrica?”, promoguda per l’Associació Idrissa. Es va registrat el 4 de desembre de 2017 i van recollir 15.312 signatures vàlides.
– “Vol vostè que la gestió de l’aigua a Barcelona sigui pública i amb participació ciutadana?”, promoguda per l’Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres. Es va presentar el 5 de desembre de 2017 i va recollir 23.206 signatures vàlides.
– “Estàs d’acord en què l’Ajuntament adquireixi la parcel·la de Ronda Sant Pau, 46, amb l’objectiu de contrarestar l’expulsió de veïnes dels barris mitjançant: engegar un projecte pilot de 50 habitatges públics i inclusius; i garantir la continuïtat de l’acció solidària i comunitària del projecte Gimnàs Social Sant Pau”, promoguda pel Gimnàs Social Sant Pau. Es va registrar el 5 de desembre de 2017 però no va arribar al mínim de 15.000 signatures vàlides per entrar a la multiconsulta.

Per promoure la incorporació d’un punt a l’ordre del dia del Consell de Districte:

– “Per a què l’avinguda Príncep d’Astúries recuperi el seu nom de Riera de Cassoles coincidint amb la seva reurbanització”, promoguda per la Iniciativa Riera de Cassoles (col·lectiu de ciutadans individuals). Es va presentar el 2 de març de 2018 i van recollir un total de 4.683 signatures vàlides. El juliol del 2018 es va aprovar la iniciativa als districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi i està previst que es faci efectiu el canvi de nom amb la reobertura de la via després de la renovació que s’està duent a terme.
– “Plaça de l’1 d’octubre”, promoguda per Iniciativa plaça 1 d’octubre (col·lectiu de persones individuals) a Horta-Guinardó. S’està en fase de verificació tècnica de les signatures presentades.
– “És una qüestió de gènere”, promoguda per Fundació Àmbit Prevenció a Ciutat Vella. Busca que es faciliti una formació obligatòria i presencial en temes de gènere a totes les unitats de la Guàrdia Urbana del districte. Estan en fase de recollida de signatures i han sol·licitat pròrroga.
– “CAP a Misericòrdia ja”, promoguda per l’Associació Cultural El Lokal. L’objectiu és que s’inclogui un punt específic al plenari del Consell Municipal per instar el Govern municipal a iniciar els tràmits pertinents per extingir la concessió de l’espai de la Capella de la Misericòrdia, atorgada en el seu dia a favor del MACBA, amb la finalitat de destinar aquest espai a la construcció del nou CAP Raval Nord.
– “Recuperem Maladeta”, promoguda per l’Associació de Veïns i Veïnes de Porta al districte de Nou Barris. Té la voluntat d’incloure un punt a l’ordre del dia del Plenari del districte per tal que l’Ajuntament iniciï els tràmits pertinents perquè el solar del carrer Maladeta sigui declarat espai públic. Estan en fase de recollida de signatures.

Per promoure la modificació d’una ordenança:

– “Per una regulació de terrasses que preservi l’espai públic com a dret col·lectiu”, promoguda per la FAVB. Aquesta iniciativa va entrar a registre l’1 de desembre però no han recollit les 15.000 signatures necessàries i el passat 9 de juny ja van comunicar que la retiraven.

 

Un pla de formació específic per al personal municipal

En el marc del desenvolupament del nou Reglament, l’Ajuntament de Barcelona ha dissenyat un pla de formació per tal que el personal tècnic més directament relacionat amb aquest àmbit compti amb tot el coneixement necessari per dur a terme la seva feina. Així, el Pla de Formació sobre els mecanismes de Participació al Nou Reglament de Participació Ciutadana està adreçat al conjunt de personal tècnic d’àrees i districtes municipals, instituts i organismes autònoms. En total, s’ha convocat a unes 252 persones.

La formació es divideix en un primer mòdul en dues sessions de 5 hores cadascuna. La primera explicant la visió sobre l’Administració pública deliberativa i el paper de la participació en l’aprofundiment democràtic; i la segona detallant els mecanismes del nou Reglament de Participació Ciutadana. L’objectiu és conèixer els principals canvis que introdueix el document, reflexionar sobre com impacten en la gestió de les polítiques municipals i conèixer el funcionament dels nous canals i mitjans de participació. Entre el mes d’octubre i novembre de 2018 es van fer 3 sessions de la primera part i 10 de la segona.

El segon mòdul és una sessió formativa especialitzada, de 5 hores de durada, sobre la plataforma Decidim. A aquesta formació s’ha convocat un total de 125 persones i es farà aquest mes de febrer. Finalment, el tercer mòdul serà una sessió formativa especialitzada sobre els Consells de Barri i està prevista pel mes de març.

 

Difusió del nou Reglament entre la ciutadania

Per tal de donar a conèixer aquest nou Reglament, també s’han preparat accions per difondre’l entre la ciutadania amb la creació d’una nova pàgina web on s’expliquen els diferents canals de participació i els mecanismes per activar-los (http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca); s’han editat infografies explicant el funcionament dels canals de participació; i s’ha editat i imprès el nou Reglament en format llibret que es distribuirà durant el primer trimestre de 2019.

A més, s’està treballant en l’edició d’unes guies sobre el contingut del Reglament adreçades al públic en general; i s’ha dissenyat un projecte d’explicació dels continguts del document per poder fer una difusió porta a porta per a grups col·lectius dels districtes de la ciutat. En aquest darrer cas, s’ha fet una primera fase a Ciutat Vella amb 26 reunions realitzades i està previst ampliar-lo a la resta de la ciutat durant 2019..

Finalment, s’ha presentat el Reglament a diferents actes públics a universitats, entitats… i s’ha celebrat la jornada “Consultes ciutadanes al món local. Democràcia sense intermediació” i la XVIII Conferència de l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP).Compartiu aquest contingut