L’Ajuntament dedica 6’97 milions d’euros a subvencions per a projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global : Servei de Premsa

L’Ajuntament dedica 6’97 milions d’euros a subvencions per a projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global

17/02/2019

S’incrementa en un 2,20% la dotació pressupostària per a projectes de Justícia Global i Cooperació Internacional respecte a l’any passat

És la primera convocatòria de subvencions que es fa en el marc del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021

S’introdueix una nova modalitat orientada a donar suport, en el terreny, a projectes d’assistència i protecció en frontera i de respecte al dret a migrar

S’estableix una nova modalitat adreçada a projectes de justícia de gènere que engloba les antigues modalitats de suport al col·lectiu LGTBI i a projectes de reforç de capacitats productives amb un enfocament especial de gènere, però que amplia la tipologia de projectes que s’hi poden presentar.

L’Ajuntament ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats dedicades a l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional de l’any 2019, amb un crèdit total de 6.970.000 euros. Aquesta dotació pressupostària representa un increment del 2,20% respecte a l’any anterior, que va ser de 6.820.000 euros.

D’aquests 6.970.000 euros, 4.970.000 aniran a càrrec de pressupost 2019 (projectes anuals i primeres anualitats de projectes pluriennals) i 2.000.000, a càrrec de pressupost 2020 (segones anualitats de projectes pluriennals).

La convocatòria preveu 10 modalitats de projectes, agrupades en tres programes: Cooperació per a la Justícia Global (3.070.000 EUR), Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques (1.800.000 EUR), centrada en reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques municipals, i Educació per a la Justícia Global (2.100.000 EUR).

És la primera convocatòria de subvencions que es fa en el marc del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021.Per tant, està alineada amb els nous objectius, fites i prioritats geogràfiques d’aquest Pla Director, que s’articula en torn a les quatre fites que pretén assolir la cooperació per a la justícia global: justícia econòmica, justícia ambiental, justícia de gènere, i el dret de les persones al refugi, a desplaçar-se i a migrar. Geogràficament, el Pla Director prioritza les ciutats següents: Amman, Saïda, Tetuan, Tunis, poblacions de Cisjordània i Franja de Gaza (Mediterrània i Orient Mitjà); Maputo i Dakar (Àfrica Subsahariana); L’Havana i les ciutats colombianes implicades en el procés de pau (Amèrica Llatina i Carib).

Segons la Regidora de Relacions Internacionals, Laura Pérez: “El compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb la justícia global és ferm i així es demostra amb aquesta nova convocatòria de subvencions 2019, que augmenta en pressupost i recull el consens entre les entitats i el consistori d’actuar en temes clau com la justícia econòmica, ambiental, de gènere o el dret a migrar i ser acollit”.

Fruït del compromís que el Pla Director explicita en relació amb la utilització de l’enfocament basat en drets humans (EBDH), els formularis de totes les modalitats incorporen aquesta metodologia de formulació de projecte.

 

Novetats en les modalitats

S’introdueix una nova modalitat orientada a donar suport, en el terreny, a projectes d’assistència i protecció en frontera i de respecte al dret a migrar, per tal de garantir la mobilitat segura de les persones en contextos de conflictes bèl·lics, crisis ambientals i econòmiques, o persecucions per motius polítics, religiosos o sexuals. “Amb aquesta nova modalitat amb focus a les fronteres entre Estats, Barcelona vol donar suport a actors humanitaris que estan sent criminalitzats i que operen ajudant les víctimes del que enguany s’han convertit en zones de vulneració sistemàtica de drets humans”, afirma David Llistar, Director de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona.

La modalitat de coherència de polítiques públiques envers la justícia global es converteix en pluriennal, per tal d’adaptar-se als processos que requereixen aquesta tipologia de projectes.

S’estableix una nova modalitat adreçada a projectes de justícia de gènere que engloba les antigues modalitats de suport al col·lectiu LGTBI i a projectes de reforç de capacitats productives amb un enfocament especial de gènere, però que amplia la tipologia de projectes que s’hi poden presentar. D’aquesta manera es pretén donar resposta a una de les fites de la Cooperació per a la Justícia Global que explicita el Pla Director.

Es mantenen la resta de modalitats de l’any passat, amb alguna petita modificació pel que fa a l’àmbit geogràfic o zona geogràfica prioritzada, d’acord amb el Pla Director vigent.

 

Presentació de sol·licituds via telemàtica des del 4 de febrer

Per quart any consecutiu, s’estableix la via telemàtica com a única via de presentació de sol·licituds i documentació complementària, amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i racionalitzar el nombre de documents a presentar, que s’ha reduït substancialment.

Des que es va instaurar la via telemàtica l’any 2016, el nombre se sol·licituds ha augmentat substancialment, fet que constata la bona acollida d’aquest sistema.

El termini de presentació de sol·licituds, a través del portal de tràmits de l’Ajuntament (ajuntament.barcelona.cat/tramits), serà de 15 dies hàbils, del 4 al 22 de febrer, ambdós inclosos.
La convocatòria i les bases reguladores, que es van publicar el 24 de gener al BOPB, així com també els formularis de sol·licitud, a títol informatiu (en format no editable), ja estan disponibles al web de l’Ajuntament (barcelona.cat/ciutatglobal).Compartiu aquest contingut