L’Ajuntament de Barcelona crea un programa d’actuacions per a la millora de la qualitat de l’aire a les escoles i la sensibilització escolar sobre contaminació : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona crea un programa d’actuacions per a la millora de la qualitat de l’aire a les escoles i la sensibilització escolar sobre contaminació

27/02/2019

Barcelona posa en marxa el programa d’actuació continu adreçat a lluitar contra la contaminació a l’àmbit escolar “Escola Respira”

Es realitzaran auditories de qualitat de l’aire, transformacions als entorns i als interiors de les escoles, i s’encetarà un programa pedagògic específic

Barcelona està lluitant contra la contaminació atmosfèrica i, per aquest motiu, el Govern municipal va plantejar al 2016 un Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica, que preveu 58 mesures en àmbits tan diversos com la mobilitat, la planificació urbanística, les activitats industrials, la mesura de la contaminació i els seus impactes, o la comunicació i sensibilització.

Respirar un aire contaminat afecta molt negativament a la salut de les persones, tal i com recull el darrer informe “La Salut a Barcelona 2017” on s’exposa que la mortalitat atribuïble associada a un excés de partícules contaminants PM2,5 va ser de 354 persones. Si s’analitza tot el període 2010-2017, hi va haver una mitjana de 424 morts anuals per aquest excés de partícules fines.

Les afectacions en la salut es manifesten especialment en els col·lectius més sensibles com les dones embarassades, la gent gran, les persones amb cardiopaties, les persones amb problemes respiratoris i els infants. En el cas dels infants, els impactes negatius de la contaminació en la seva salut són especialment greus: baix pes en el naixement, menor desenvolupament mental i motor, pneumònia i altres infeccions respiratòries com asma i també otitis, segons dades de l’informe “Contaminació i salut infantil” de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 2018.

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha declarat que “els nens i les nenes es veuen especialment afectats per la contaminació i per aquest motiu és de justícia, protegir-los”. Sanz ha destacat que “amb aquesta voluntat, el Programa “Escola Respira” vol promoure actuacions a les escoles i als seus entorns, així com sensibilitzar sobre la contaminació atmosfèrica per complementar l’acció municipal a nivell de tota la ciutat”.

El comissionat d’Educació i Universitats, Miquel Àngel Essomba, ha destacat que “Escola Respira” és possible gràcies al bagatge de Barcelona en educació ambiental. Fa dues dècades que la ciutat, amb la seva xarxa d’escoles verdes, està compromesa en la lluita per una ciutat saludable, i tothom està preparat per assumir el nou repte d’aquest programa. Sabem que tindrà futur, perquè respon també a un compromís polític plasmat en les prioritats de la ciutat”.

Les mesures més efectives en la lluita contra la contaminació atmosfèrica són en primer lloc, les vinculades al trànsit, – que és la principal font de contaminats a Barcelona i que afecta al conjunt de la ciutat -, com són el suport al transport públic, la promoció de la mobilitat activa (bicicleta i caminar), o la implantació de les Zones de Baixes Emissions que entrarien en funcionament en cas d’episodis i de manera permanent a partir del 2020. En segon lloc destaquen les mesures vinculades a les pacificacions de les grans artèries de trànsit i la creació de zones amb poc trànsit com les superilles. En tercer lloc, la realització de mesures dirigides als col·lectius més sensibles.

El Programa “Escola Respira” posa al centre la població infantil i impulsa noves actuacions als entorns escolars i es reforcen altres ja existents per a la disminució de la contaminació a les escoles i la millora en la sensibilització sobre la problemàtica de la contaminació a la població escolar.

 

 

El Programa ha estat elaborat per l’Ajuntament de Barcelona amb la participació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Les actuacions incloses dins del Programa “Escola Respira” s’articulen entorn a vuit línies:
– Auditories de la qualitat de l’aire
– Impuls del verd escolar, posant especial èmfasis en els murs verds
– Suport al projecte “camí escolar, espai amic” per integrar la variable contaminació
– Accions de mobilitat per reduir el trànsit en els entorns escolars
– Creació d’eco-xamfrans, espais protegits a les entrades i sortides de les escoles
– Posada en marxa d’una proposta educativa sobre la contaminació atmosfèrica
– Creació d’un recull de propostes de disseny i gestió escolar per lluitar contra la contaminació
– Avaluació de l’eficàcia de les mesures implementades

Aquestes línies de treball, que pretenen tenir un caràcter de continuïtat, estan obertes a noves iniciatives que puguin sorgir del propi món educatiu. Es tracta, doncs, d’un programa dinàmic.

 

Actuacions

Les principals actuacions són:

– Auditories de la qualitat de l’aire:

Auditoria als centres escolars per abordar de manera individualitzada la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, tant en els accessos com a l’interior dels centres. Acció dissenyada amb un enfoc pedagògic, potenciant la participació activa de l’alumnat durant tot el procés.

Convocatòria dirigida a Primer Cicle d’ESO i en la seva primera edició oberta a 20 centres educatius pel curs 2019-2020, amb una prova pilot a 5 centres a realitzar abans de la finalització del present curs 2018-2019.

– Increment del verd a les escoles, posant especial èmfasi en l’impuls a la creació de murs verds:

L’objectiu és incorporar més verd als centres educatius, com a eina per reduir els nivells de contaminació i potenciar els beneficis que el verd té sobre la salut, concretament, més verd als patis, parets verdes i murs verds.

 


Alumnes de l’Escola Auró (Eixample)
 

Aquest curs 2018-2019 ja s’han implantat 5 nous murs verds a les escoles: Casas, Xirinacs, Pere Vila (inclou Institut Pau Claris), Gaia i Baró de Viver.

Durant aquest curs acadèmic s’iniciarà una anàlisi de l’impacte del mur verd en la contaminació de l’aire de l’Escola Xirinacs i de l’Escola Pere Vila (inclou l’Institut Pau Claris) realitzat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

També es posarà en marxa el projecte municipal “Adaptació climàtica a les escoles blava, verda i grisa”, que ha rebut una subvenció europea de 4 M €, pel qual es preveu convertir 10 centres educatius en refugis climàtics amb mesures que inclouen, entre altres, el verd. La selecció dels centres i l’inici de les accions seran aquest ’any 2019.

– Suport al projecte “Camí escolar, espai amic” per integrar la variable contaminació:

Es realitzarà una orientació formativa als coordinadors de les 90 escoles ja integrades al programa “Camí escolar, espai amic” sobre la contaminació atmosfèrica per tal que facilitin la incorporació d’aquesta variable en el desplegament dels camins escolars.

– Accions de mobilitat per reduir el trànsit en els entorns escolars:

Són accions portades a terme des dels districtes, de foment de l’acompanyament escolar a peu, amb bicicleta o patinet i amb transport públic. Aquest any les accions se centren principalment a Sarrià-Sant Gervasi, on hi ha un problema important de mobilitat provocat per la gran presència d’escoles en el districte. Aquestes accions s’expandiran a la resta de districtes de la ciutat.

Algunes de les actuacions que ja s’estan realitzant són:
Projecte KanGo!: actualment funcionant al districte de Sarrià-Sant Gervasi i on ja hi participen un total de 24 escoles.
Millores en l’accessibilitat en transport públic a les noves línies de bus de la zona escolar de Sarrià i Les Corts. En funcionament les línies H2, V13, V15, V9 i V5.
Talls de carrer en horari entrada i sortida (fets i en anàlisis), a les següents escoles: Costa i Llobera i Poeta Foix.
Compartir autocars i un horari fraccionat: Costa Llobera, Taber, Solc i Thau.

– Creació d’Eco-Xamfrans:

Aquesta actuació es desenvolupa enguany en el marc del programa “Omplim de vida els entorns escolars” del districte de l’Eixample, per a millorar les zones d’entrada i sortida escolars en determinades vies on sigui possible.

Ja s’ha actuat sobre 3 centres educatius: Escola Diputació, Escola Auró i Escola Maria Auxiliadora. Durant aquest curs escolar 2018-2019 s’estan realitzant a nous centres actuacions d’allunyament del trànsit i l’aparcament per generar nous espais de convivència: Escola Fructuós Gelabert, Escola Xirinacs (Eixample 1), Escola Mallorca, Escola Joan Miró, Institut Ernest Lluch, Institut Jaume Balmes, Institut Viladomat, Institut Poeta Maragall, entre altres.

 


Entrada escola Auró (Eixample)
 

L’actuació s’ha iniciat al districte de l’Eixample, però amb la voluntat d’expandir-la a la resta de la ciutat.

– Proposta educativa “Escola Respira”:

En el marc del programa “Escoles + Sostenibles” s’oferirà un nou recurs educatiu per ajudar a conèixer la problemàtica de la qualitat de l’aire i poder així sensibilitzar al col·lectiu escolar. Aquest recurs es vehicula a través d’una xarxa de treball específica. S’oferirà una guia educativa de la qualitat de l’aire i la mobilitat, una maleta de recursos i visites a una estació de control atmosfèric.

Creació d’una convocatòria dirigida a l’alumnat del Cicle Superior d’Educació Primària. Es planteja una prova pilot a 5 centres a realitzar abans de la finalització del present curs 2018-2019, i la incorporació de 10 centres en la seva primera edició. També es donarà suport a projectes educatius impulsats per altres entitats.

– Elaboració de propostes de disseny i gestió escolar:

Durant aquest curs escolar 2018-2019 es crearà un Recull de recomanacions de disseny i gestió per minimitzar l’exposició a la contaminació de l’aire dels diferents centres educatius de la ciutat. L’objectiu d’aquesta actuació serà facilitar unes pautes per disminuir al màxim l’impacte de la contaminació atmosfèrica en els infants, mentre es trobin dins del recinte escolar.

En el recull es donaran indicacions sobre:
– El disseny i materials constructius per a noves escoles i per a escoles on s’ha de fer rehabilitació.
– Gestió d’aquells aspectes que poden influir en la introducció de contaminants de l’aire exterior en l’interior (ventilació, sorrals, murs verds, etc.).
– Gestió de l’escola pel que fa a política de mobilitat escolar.
– Avaluació de l’eficàcia de les mesures implementades

En un programa d’aquestes característiques és bàsic poder tenir una anàlisi de la implementació de les mesures, a partir dels resultats que aquesta implantació ha produït, tant a nivell de coneixement, sensibilització i efectivitat en la reducció de la contaminació i millora de la salut. Es per això que es definiran un conjunt d’indicadors per fer un seguiment dels nivells de contaminació i de l’impacte en la salut.

Durant aquest curs escolar 2018-2019, es portaran a terme les següents anàlisis:
– Avaluació de les actuacions sobre el verd a les escoles.
– Reforç en la monitorització per avaluar l’impacte de les obres de Glòries i la variació de la contaminació associada a la construcció del nou túnel a Gran Via.
– Avaluació d’impacte del sistema d’Eco-Xamfrans

 

Com poden accedir les escoles al programa “Escola Respira”

El Programa “Escola Respira” va dirigit a totes les escoles de la ciutat, a partir d’aquest moment i de manera permanent, el Programa “Escola Respira” s’incorpora com un programa educatiu més en la “Convocatòria unificada de Programes Educatius” que llança com cada any en els mesos d’abril-maig el Consorci d’Educació de Barcelona, i on totes les escoles interessades a participar en el Programa es podran apuntar.

D’altra banda, aquelles escoles que vulguin participar en la prova pilot d’auditories de contaminació, o veure’s beneficiades de la nova proposta educativa en l’àmbit de la contaminació atmosfèrica, ja en aquest any escolar podran sol·licitar-ho a partir de demà al web de qualitat de l’aire.

Per a més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/Compartiu aquest contingut