Aprovat el segon projecte constructiu de carrils bici de Barcelona : Servei de Premsa

Aprovat el segon projecte constructiu de carrils bici de Barcelona

13/03/2019

Els objectius del projecte són reduir el nombre de carrils bici en vorera, transformar eixos ciclistes de doble sentit en sentit únic, millorar les condicions dels carrils bici existents i augmentar la connectivitat de la xarxa ciclista

L’aprovació d’aquest segon projecte constructiu també permetrà augmentar la seguretat per a ciclistes, vianants i usuaris de vehicles de mobilitat personal

La comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el segon projecte constructiu de carrils bici de la ciutat. Es tracta de la segona fase de construcció i millora de la xarxa ciclista de la ciutat d’acord amb el desplegament de l’ ”Estratègia de la Bicicleta per Barcelona” aprovada pel Plenari municipal.

El segon projecte constructiu base de carrils bici a la ciutat busca l’acompliment de quatre objectius bàsics:

Aquests objectius de la segona fase del pla permetrà que d’una banda, els ciclistes circulin amb més seguretat i confort pels carril bici. I d’altra banda, també preserva la seguretat dels vianants.

També és una millora en la circulació dels vehicles de mobilitat personal. Amb l’ampliació i més connectivitat dels carrils bici, aquests vehicles, que han de circular per carrers 30 i carrils bici, milloren també les condicions en les quals circulen per la ciutat.

 

Principals millores de la xarxa de carrils bici

 

Pel que fa a l’objectiu de reduir el nombre de carrils bici en vorera per posar-los en calçada, destaquen les següents intervencions:

Pel que fa a la connexió de carrils bici existents, es preveu:

El pla també preveu altres mesures com:

El pressupost total del segon projecte constructiu base de carrils bici a Barcelona és de 28,2 milions d’euros i permetrà fer aquesta millora de les connexions i dels carrils bici tant de la xarxa bàsica com de la xarxa secundària de la ciutat.

 

L’ús de la bicicleta a Barcelona

Cada dia a Barcelona es produeixen 205.000 desplaçament en bicicleta, un augment de més del 50% des que es va aprovar l’ ”Estratègia de la Bicicleta” i això ha anat acompanyat de la construcció de més carrils bici i de l’adaptació de la via pública per a què aquests desplaçaments es puguin fer amb la màxima seguretat per a tots els usuaris.

La ciutat disposa avui de 209 quilòmetres de carrils bici, que fa que pràcticament tota la ciutadania (99%) disposi de xarxa ciclable (carril bici, zones 30 o vies pacificades) a menys de 150 metres de casa. Els carrils bici de la ciutat poc a poc han introduint les millores que preveia el “Manual de disseny de carrils bici de la ciutat de Barcelona” per fer-los més segurs. Entre aquestes millores hi ha:

De forma paral·lela a l’ampliació de carrils bici i en general de la xarxa ciclable de la ciutat també s’ha augmentat el nombre d’aparcaments de bici en superfície, arribant als 34.859 el 2018.

 

Obres en execució

Actualment hi ha tres carrils bici en obres de construcció:

Aquest tres carrils bici se sumen als que recentment s’han posat en funcionament:Compartiu aquest contingut