Es posa en marxa el nou web de benvinguda al talent internacional Barcelona International Welcome : Servei de Premsa

Es posa en marxa el nou web de benvinguda al talent internacional Barcelona International Welcome

16/03/2019

Aquest nou web es posa en línia per facilitar l’acollida, la instal·lació i integració de totes les persones de la comunitat internacional amb interès per Barcelona, adreçada especialment al talent internacional que es vol establir a la ciutat i emprendre una activitat econòmica i/o professional

El nou recurs de l’Ajuntament de Barcelona millora la informació sobre els tràmits que s’han de realitzar quan s’arriba a la ciutat, facilita l’accés a la cartera d’activitats i serveis municipals pensats per a la comunitat internacional i per tant contribueix a fer la ciutat encara més atractiva per al talent i els negocis (business and talent friendly)

Està disponible a www.barcelona.cat/internationalwelcome, en català, castellà i anglès, i inclou seccions amb orientacions pràctiques principalment sobre tràmits, i informació sobre actualitat i activitats d’interès per a la comunitat internacional resident a la ciutat

Es posa en línia el web Barcelona International Welcome (BIW), un recurs per facilitar l’atracció, l’acollida i la integració de totes les persones de la comunitat internacional amb interès per Barcelona. D’aquesta manera es facilita que les persones d’altres països que trien Barcelona com a la seva nova ciutat puguin desenvolupar els seus projectes vitals.

Aquest nou portal està disponible a www.barcelona.cat/internationalwelcome, en català, castellà i anglès.

El BIW està impulsat per la Direcció de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona i compta amb la col·laboració de Barcelona Activa. Altres ciutats capdavanteres a Europa i al món ja han establert programes per atraure talent internacional i per retenir-lo, i algunes ciutats ja disposen d’aquest tipus de serveis, com per exemple Amsterdam, Brno, Copenhaguen, Estocolm, Hamburg, Viena o Zuric.

La ciutat de Barcelona ofereix així un portal de benvinguda al talent internacional on facilita informació sobre els tràmits i activitats que cal tenir en compte per instal·lar-se, iniciar la vida quotidiana, relacionar-se i fer nous contactes i amistats i desenvolupar una activitat econòmica i/o professional a Barcelona. El portal està adreçat amb especial atenció en els públics compresos dins de la Llei 14/2013, de Suport als Emprenedors i la seva internacionalització, com les persones investigadores, directives, professionals, inversores i emprenedores amb projectes d’activitat econòmica.

A més d’aquesta informació pràctica, des del web es facilita l’accés al conjunt de serveis que l’Ajuntament de Barcelona ja ofereix a la comunitat internacional, pensats per acollir el talent internacional i que es presten des de diferents recursos municipals, com són els serveis de suport a la creació d’empreses, de suport a la inversió estrangera, o d’orientació per al desenvolupament professional, entre altres.

 

Una resposta a la demanda dels agents de promoció, recerca i investigació de la ciutat

La informació continguda al web, i especialment la relativa als tràmits, informa sobre qüestions competència de diferents administracions públiques, amb un esforç didàctic i de síntesi. Es dona resposta d’aquesta manera a la demanda de diversos agents de la ciutat vinculats al talent internacional, com universitats, centres de recerca o entitats de la societat civil, que reclamaven una opció per al talent arribat per residir a Barcelona i que no trobava cap portal informatiu públic amb informació en anglès sobre el conjunt de tràmits a realitzar.

La nova web de benvinguda internacional al nou talent dona resposta també a la demanda canalitzada al Consell Assessor de Promoció de Ciutat, que aquesta setmana va celebrar la segona sessió plenària, després de la seva constitució al març de 2018, com a eina per reforçar la reputació i la imatge de Barcelona i pensar conjuntament els projectes estratègics per a la ciutat dels pròxims anys. El Consell Assessor de Promoció Econòmica compta amb prop de 40 membres, on estan representats els sectors d’empresa, universitat i recerca, emprenedoria i noves formes d’economia, i indústries creatives, i també les institucions econòmiques i socials de la ciutat, sindicats, Cambra de Comerç, PIMEC, Consell Econòmic i Social de Barcelona, representants dels grups polítics municipals i anteriors regidors de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Un portal per moure’s bé entre els tràmits, activitats i actualitat per a la comunitat estrangera amb interès econòmic a la ciutat

El web aglutina informació actualment dispersa de manera transversal i entenedora en els següents apartats:

– Què necessites: Conté informació pràctica sobre les temàtiques que necessita una persona que arriba a la ciutat: Habitatge, Educació, Transport públic, Salut, Finances, Impostos, Treball, tinença responsable d’animals, etc.
– Tràmits: Aquesta secció presenta una selecció d’una quarantena de tràmits considerats més interessants o rellevants per al públic destinatari del servei. Amb la voluntat de facilitar els procediments burocràtics, s’ofereix una explicació didàctica i planera de com s’han de realitzar, ja siguin de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, estatals o d’altres ens administratius.
– Activitats: Ofereix una agenda de les activitats periòdiques que s’organitzen per dinamitzar i fidelitzar la comunitat internacional establerta a Barcelona, com sessions informatives, conferències, tallers pràctics o networkings per crear vincles amb altres barcelonins i barcelonines
– Actualitat: recull de notícies sobre Barcelona i de notícies d’interès per a la comunitat internacional que viu a Barcelona.
– Documentació: Biblioteca de guies pràctiques, informes i documents d’interès per al talent internacional.Compartiu aquest contingut