Ciutat Vella prohibirà circular amb monopatí a la plaça dels Àngels i els seus entorns en horari nocturn per evitar les molèsties al veïnat : Servei de Premsa

Ciutat Vella prohibirà circular amb monopatí a la plaça dels Àngels i els seus entorns en horari nocturn per evitar les molèsties al veïnat

19/03/2019

L’horari de prohibició anirà de les 22 a les 7 hores durant tota la setmana

Aquesta iniciativa respon a la necessitat de millorar l’espai de convivència de la plaça dels Àngels

El decret de regulació horària de l’activitat s’ha aprovat inicialment i ara s’inicia un període de presentació d’al·legacions que finalitzarà amb la seva aprovació definitiva i entrada en vigor del mateix

El districte de Ciutat Vella ha aprovat inicialment un decret que prohibirà circular amb monopatí a la plaça dels Àngels i els seus entorns en horari nocturn, des de les 22 hores fins a les 7 hores. Aquesta és una de les mesures que busquen donar resposta a les moltes queixes rebudes per part del veïnat de la zona per molèsties provocades pel soroll i l’incivisme que provoquen algunes de les persones usuàries dels monopatins.

 

 

 

L’àmbit en el que no es podrà circular amb monopatins en horari nocturn està delimitat per la Ronda de Sant Antoni, el carrer de Tallers, el carrer de les Ramelleres, el carrer de Pintor Fortuny i el carrer de Joaquim Costa.

Un cop publicat el decret en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), s’iniciarà un període de presentació d’al·legacions de 20 dies. Transcorregut aquest termini, i en cas que no es presenti cap al·legació, el document s’aprovarà automàticament de manera definitiva i entrarà en vigor el dia després de la mateixa.

Aquesta iniciativa ve donada per les continues queixes veïnals i la feina duta a terme per la Guàrdia Urbana en aquest àmbit. I és que el barri del Raval és el que compta amb un nombre d’incidents més alt per sorolls, amb 2.687 a l’any 2018 i un total de 1.157 molèsties provocades per persones a l’espai públic. Un dels focus d’aquestes molèsties són per l’ús de monopatins a la plaça dels Àngels i els carrers del seu entorn.

De fet, la Guàrdia Urbana identifica aquest punt concret com un dels que suposa un major focus de generació de molèsties en horari nocturn i aglutina una major quantitat de persones incomplint la normativa municipal.

 

Taula de treball entre Ajuntament, veïnat i persones usuàries dels monopatins

Per tal de treballar sobre iniciatives que ajudin a la convivència entre el veïnat i les persones usuàries de l’espai públic, el Districte de Ciutat Vella va iniciar un treball conjunt amb tots els implicats mitjançant la creació d’una Taula de treball que ha permès començar a definir les diferents problemàtiques de la plaça dels Àngels i definir conjuntament estratègies per aquesta zona del barri del Raval.

Així, una de les primeres mesures que s’ha treballat és la campanya de comunicació per a donar a conèixer aquest decret que contempla la prohibició de la circulació d’aquests vehicles en horari nocturn i que vol tenir un abast internacional per arribar a potencials usuaris de l’espai.

 

Difusió del decret

En el si d’aquesta taula de treball, s’ha impulsat l’elaboració de tot un seguit de materials de difusió amb l’objectiu de conscienciar a qui fa servir l’skate com a mitjà de transport sobre les pràctiques incíviques, afavorir la bona convivència i els bons usos de la plaça. A més, també es divulgarà la normativa que s’aplica a nivell de ciutat –ordenança- i la que s’aplicarà en breu en aquest entorn, el decret que contempla la prohibició de patinar en horari nocturn.

Els diferents materials són: fulletons informatius en paper que es distribuiran a botigues d’skate i a la mateixa plaça, senyalització permanent al carrer, intervencions en el paviment de la plaça i vídeos que podran difondre a través dels stories d’Instagram. Aquests es faran en diversos idiomes i està dirigida principalment als skaters, als qui es desplacen en skate i, de manera indirecta, al veïnat.

 

– Fulletons

 

– Senyalització

– Intervenció al pavimentCompartiu aquest contingut