Les Juntes de Direcció d’ensenyaments obligatoris de Barcelona es renoven amb un nou reglament en el sistema d’elecció, funcionament i acompanyament : Servei de Premsa

Les Juntes de Direcció d’ensenyaments obligatoris de Barcelona es renoven amb un nou reglament en el sistema d’elecció, funcionament i acompanyament

04/04/2019

Són l’òrgan de participació, consulta i assessorament als òrgans de govern i especialment a la gerència del Consorci en relació als temes educatius que incideixin en l’organització, gestió, funcionament, administració i direcció dels centres públics per a cada un dels nivells educatius

Acullen debats i propostes al voltant de les necessitats, prioritats i reptes comuns dels centres educatius, a més d’impulsar la transformació de l’educació

Les Juntes de Direcció actualitzen el seu sistema d’elecció, funcionament i acompanyament amb una nova regulació i amb la voluntat de reforçar els espais de governança col·lectiva i estimular un lideratge pedagògic on tothom és cridat a aportar i construir. S’han escollit aquelles direccions que poden aportar idees innovadores, visions, reptes, experiències i compromís, en un treball conjunt amb els professionals vinculats a la xarxa de centres.

L’acte de renovació de càrrecs de les Juntes de Direcció ha tingut lloc aquest dijous a l’Espai Josep Bota del recinte Fabra i Coats. Un acte on tots els assistents han coincidit en els grans reptes de l’educació com són la lluita contra la segregació, el pas de primària a secundària i la implantació de les xarxes innovadores a tots els centres de la ciutat.

La vicepresidenta del Consorci d’Educació, Laia Ortiz,  ha destacat que “les Juntes de Direcció són una mostra d’escola democràtica i aquest acte és una contribució més per enfortir la veu de les direccions de centre en l’educació del conjunt de la ciutat. És una visió de sistema i no de centre, i per això és clau aquest espai de les Juntes de Direcció”.

De la seva banda,  president del Consorci d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, qui ha destacat l’impuls i el lideratge pedagògic que des del Departament d’Educació s’ha donat a la Subdirecció de Funcions Directiva i Lideratge Pedagògic, ha remarcat que “les direccions necessiten una nova formació i dedicar temps a allò que aporta valor afegit, primer en el centre i després en el conjunt del sistema. Tot per treballar amb els recursos disponibles per avançar en els reptes que tenim davant en educació”.

La gerent del Consorci d’Educació, Mercè Massa, ha conduit l’acte i també ha remarcat que “les novetats en el sistema d’elecció donen un valor molt especial ja que totes les direccions tenen la mateixa oportunitat de contribuir en la millora del sistema, tothom pot ser escollit com a representant amb el fet que suposa aquest aval democràtic”.

També han participat representants de les direccions dels centres com Xesca Massó, directora de l’Escola del Carmel, direcció més votada d’infantil i primària, qui ha agraït “la confiança que han dipositat en nosaltres i ser mereixedors d’ella. Els directors sempre hem tingut la necessitat de compartir, i aquest és un espai per poder debatre i trobar-nos”. Maria Antònia Sorde, directora de l’Institut Narcís Monturiol, direcció més votada de secundària obligatòria, ha fet referència a què “les direccions poden aportar la visió del dia a dia dels centres per ajudar a consolidar el canvi, i des de l’experiència, establir vincles i aliances”.

 

Novetats en el sistema de votació

El període de votacions es va fer de l’11 al 15 de març, mitjançant un vot informàtic i secret. Cada votant havia fer dues votacions, 1 en clau de districte i 1 altra en clau de ciutat. Ser membre de la junta és una contribució a la comunitat educativa, i per tant,  totes les direccions de centre poden ser escollides i no hi ha candidatures. Els càrrecs escollits tenen una vigència de 4 anys i cada 2 anys es renova el 50% de la junta.

Les juntes de direcció estan formades per gerència, directors i directores de serveis, inspecció i els següents representants que s’escullen a través d’un sistema de votació:

Es fa com a mínim una reunió cada trimestre, tot i que s’organitzen altres reunions plenàries i de les comissions de treball de forma extraordinària. Totes les accions compten amb acompanyament, suport i dinamització.

Podeu consultar els resultats a:  www.edubcn.cat/ca/el_consorci/sobre_el_ceb/juntes#D4Compartiu aquest contingut