Barcelona obre un nou servei d’acompanyament i escolta a l’adolescència al districte de Sants-Montjuïc : Servei de Premsa

Barcelona obre un nou servei d’acompanyament i escolta a l’adolescència al districte de Sants-Montjuïc

11/05/2019

Dilluns es posa en marxa aquest nou servei Aquí T’Escoltem, i Sants-Montjuïc es converteix així en el 9è districte que comptarà amb aquest servei d’atenció als adolescents

Es suma als que es van obrir l’any 2018 a Ciutat Vella i a Horta-Guinardó

L’Eixample obrirà el seu servei Aquí T’Escoltem (ATE) l’any 2020 amb el qual es completarà la xarxa en el conjunt de districtes de la ciutat

Les activitats grupals dels ATEs han comptat amb 10.541 usos durant el 2018, un 24% més que l’any anterior, i s’han fet 1.134 acompanyaments individuals a 1.134 nois i noies, amb un increment del 24,3%

El servei es complementa amb el Centre per a Famílies amb adolescents, ubicat al recinte de La Sedeta de Gràcia, que va donar formació i acompanyament individualitzat a més de 1.000 mares, pares i tutors de nois i noies adolescents durant el 2018

Barcelona obre dilluns 13 de maig un nou servei Aquí T’Escoltem (ATE) d’escolta i acompanyament emocional als adolescents al districte de Sants-Montjuïc. Serà el 9è districte que compti amb aquest servei després que l’any 2018 s’obrissin els centres de Ciutat Vella i Horta-Guinardó. L’Eixample obrirà el seu punt d’atenció l’any 2020 i amb ell es completarà la xarxa de centres ATE d’atenció a l’adolescència en el conjunt de la ciutat.

El servei ATE del Districte de Sants.Montjuïc s’ubica a l’Espai d’adolescents La Clau, al c/Leiva 67-71 i a l’Espai Jove La Bàscula, al C/Del Foc 128. Oferirà tallers i activitats grupals de dilluns i servei d’atenció individual en horari de dilluns a dijous de 16h a 20h.

El servei disposarà d’educadora i de psicòloga. La figura d‘educadora donarà suport i promourà activitats conjuntament amb els professionals dels serveis i equipaments per a joves i, la psicòloga, en canvi, farà tasques més individualitzades amb els joves, fent-los un acompanyament emocional i educatiu i treballant des d’una perspectiva de la prevenció.

A més dels dos espais on donaran servei, La Clau i l’Espai Jove La Bàscula, també donaran resposta a les necessitats d’atenció i programació d’activitats d’altres espais del districte dedicat als joves, com per exemple el servei d’adolescents 12@16 del Poblesec al carrer Concòrdia.

Els punts d’atenció “Aquí T’Escoltem” són serveis preventius en els quals els adolescents d’entre 12 i 20 anys troben un espai d’assessorament i escolta individual i confidencial per acompanyar-los en el procés de creixement o per donar-los suport en moments de desorientació, dubte o angoixa. L’objectiu és donar resposta a la necessitat de treballar el desenvolupament personal i emocional dels adolescents. Alhora també es realitzen activitats grupals entre iguals per millorar les competències personals i les habilitats socials a través de propostes creades des dels interessos adolescents.

Els 9 punts Aquí T’Escoltem presents en els diferents districtes són l’ATE Sant Andreu (Espai Jove Garcilaso), l’ATE Nou Barris (Espai Jove Les Basses), l’ATE Gràcia (Espai Jove La Fontana), l’ATE Les Corts (Espai d’Adolescents Jovecardí), l’ATE Sarrià-Sant Gervasi (Espai Jove Casa Sagnier), l’ATE Sant Martí (Centre Cívic Can Felipa), l’ATE Horta-Guinardó (Espai Jove Boca Nord), l’ATE Ciutat Vella (Centre d’Informació i Assessorament per a Joves) i l’ATE Sants-Montjuïc (Espai d’Adolescents La Clau/Espai Jove La Bàscula).

Més de 300 joves atesos individualment i mes de 5.000 participants als tallers

L’any 2018, les activitats grupals dels vuit punts d’informació Aquí T’Escoltem van comptar amb 10.541 usos. És un 28% més que l’any anterior, quan se’n van fer 8.207 usos.

I un total de 348 adolescents van rebre atenció per part de les psicòlogues dels punts ATE. Per tant, ens trobem davant d’un increment del 43,4% respecte els 239 joves atesos al 2017. Cal tenir present que durant el maig i juny de 2018 es van obrir 2 nous punts ATE a Horta-Guinardó i a Ciutat Vella.
D’altra banda, es van fer 1.134 acompanyaments i atencions individualitzades a nois i noies, el que suposa un 24,3% més que l’any anterior quan es van fer 912 acompanyaments.

L’edat mitjana d’edat dels nois i noies atesos ha estat de 16 anys. Cal destacar una majoria de noies ateses, el 68,1% respecte i un 31,9% de nois. Respecte l’any anterior ha augmentat el percentatge de nois, que el 2017 va ser del 28%.

Pel que fa a l’accés dels joves al servei d’atenció individual i confidencial, la principal ha estat l’accés directe (48%), per darrere hi trobem les derivacions formals per part d’altres professionals (35%) i, per últim, hi trobem l’accés a través de la família (17%).
Analitzant el motiu principal de consulta dels nois i noies, continua sent el malestar en l’entorn familiar (33,84% dels casos), seguit de les dificultats per relacionar-se (11, 11%), el malestar emocional inespecífic (9,07%), les dificultats en la relació de parella (8,89%), l’angoixa o ansietat (7,78%), la desorientació vital (5,74%) i el control d’impulsos (4,4%). La mitjana d’edat dels/les participants a les activitats grupals ATE ha estat de 16 anys. Ha augmentat respecte la mitjana de 2017, que es situava en els 15 anys. un 68,1% de noies, un 30,9% i un 1,1% de persones que no s’identifiquen amb aquestes identitats

Entre les activitats que s’han dut a terme adreçades als adolescents, hi trobem tallers de sexualitat i afectivitat, activitats de gestió emocional o accions per fomentar l’autoestima i l’apoderament.Compartiu aquest contingut