Entra en servei la remodelada plaça de la Infància, al barri de Sant Martí de Provençals : Servei de Premsa

Entra en servei la remodelada plaça de la Infància, al barri de Sant Martí de Provençals

19/05/2019

L’Ajuntament de Barcelona ha fet unes obres amb les quals hi ha millorat l’accessibilitat, la mobilitat i la qualitat de l’espai, que actualment té més zones de joc i d’estada

La plaça, dissenyada a partir d’un procés de participació veïnal incorpora una àrea de jocs i per fer exercicis físics destinada a persones grans

El barri de Sant Martí de Provençals ha estrenat aquests dies una plaça totalment renovada. Es tracta de la plaça de la Infància, que en els darrers mesos ha estat objecte d’una profunda remodelació amb la qual ha millorat substancialment l’accessibilitat i la mobilitat, així com les condicions d’adequació de l’espai per als usos que li pot donar la ciutadania en el seu temps de lleure, de joc en el cas dels infants i adolescents, i per a l’estada, el passeig i activitats físiques de les persones grans, ja que també incorpora una àrea amb jocs específics per realitzar estiraments i altres activitats físiques. Es tracta d’un disseny i d’uns usos que van ser consensuats i treballats arran d’un procés participatiu veïnal,  i per tant, que s’adapten a les expectatives i les necessitats que al llarg de tot el procés de transformació ha expressat la ciutadania, futura usuària d’aquest espai renovat.

 

 

La intervenció realitzada en aquest espai situat entre els carrers de Bac de Roda, d’Andrade, Fluvià i Concili de Trento ha permès renovar els següents elements urbans:

La millora de l’accessibilitat a la plaça s’ha concretat en una nova topografia més propera a la rasant històrica. La creació de plans de pendents suaus que mantenen les cotes d’accés a les quatre façanes de la plaça la converteixen en accessible en tot el conjunt.

Les places d’aparcament que estaven fora d’ordenació s’han eliminat, mentre que les dues places d’estacionament de persones amb mobilitat reduïda s’han desplaçat al carrer de Bac de Roda a on se situen més properes a la rampa adaptada d’accés a la plaça.

Pel que fa a l’accés rodat a la plaça es manté exclusivament per a vehicles d’emergències, per a operacions puntuals de lliurament de mercaderies, operacions puntuals per als residents i per a l’accés als dos guals que actualment disposen de llicència. El pas d’accés per a vehicles de bombers a l’interior de la plaça, que es trobava fora de normativa, s’ha adaptat perquè quedi adequat a la normativa vigent.

El nou verd urbà introduït als parterres i les zones d’arbres configuraren un nou paisatge, que a més a més incorpora zones per seure, distribuïdes de forma asimètrica i dinàmica.

Uns parterres de diferents colors i de cautxú reciclat, per altra banda, acullen els nous espais de jocs infantils, per a nois i noies més grans.

La plaça de la Infància també incorpora una àrea lúdica d’adults amb el mobiliari específic i els aparells que permeten realitzar tota menta d’exercicis físics: estiraments musculars, moviments per augmentar l’amplitud articular, treball cardiorespiratori, treball de l’aparell circulatori, jocs per millorar l’equilibri i la coordinació motora.

El paviment del  perímetre de la plaça s’ha millorat amb peces de formigó prefabricat.

També ha millorat i s’ha renovat l’enllumenat urbà, ja que s’hi han instal·lat nous bàculs equipats amb tecnologia LED, i el mobiliari urbà -que s’ha col·locat en sintonia amb les formes orgàniques dels parterres- les papereres i una font d’aigua potable.

La plaça està ara connectada a la xarxa wi-fi de la ciutat de Barcelona.

Les obres, han tingut un cost d’1,4 M€.Compartiu aquest contingut