L’OMS destaca el B-MINCOME com a exemple de bones pràctiques per reduir les desigualtats i millorar la salut : Servei de Premsa

L’OMS destaca el B-MINCOME com a exemple de bones pràctiques per reduir les desigualtats i millorar la salut

11/06/2019Temps estimat de lectura: 3 minuts

El programa municipal és una de les sis iniciatives que s’expliquen a la Conferència d’Alt Nivell sobre Equitat en Salut que se celebra a Eslovènia

L’Oficina Regional per a Europa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) encoratja els estats a reduir les desigualtats en salut i enfortir les polítiques del benestar

L’Oficina Regional per a Europa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha seleccionat el programa B-MINCOME que es desenvolupa a la zona de l’Eix Besòs de Barcelona com una de les iniciatives més destacades del continent per reduir les desigualtats i millorar la salut i el benestar de la societat. Així s’ha posat de manifest a la Conferència d’Alt Nivell sobre Equitat en Salut que se celebra a Ljubljana (Eslovènia) des d’aquest dilluns i fins el proper dijous 13 de juny, una cimera que acull el govern eslovè i que vol posar el focus en aquelles solucions que poden ser implementades en el curt termini per aconseguir reduir les desigualtats en salut i enfortir el benestar i la prosperitat en la població de tota Europa.

Durant la Conferència es vol posar de relleu que hi ha cinc condicions imprescindibles per garantir una vida saludable: serveis sanitaris accessibles i de qualitat; uns ingressos suficients i un sistema de protecció social adequat; condicions de vida dignes; un ampli capital social i humà; i condicions laborals suficients. Segons l’OMS, enfortir aquests cinc condicionants pot millorar la qualitat de vida de totes les persones. L’organització sanitària internacional subratlla especialment que els països poden fer avenços decidits i en el curt termini per reduir les diferències, independentment dels cicles electorals, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible pel 2030, el 13è Programa General de Treball 2019-2023 i la iniciativa Regional Health 2020.

L’Oficina Regional per a Europa de l’OMS apunta també que, tot i que els països del continent han fet progressos destacables durant els últims anys en la reducció de la mortalitat infantil o en l’increment de l’esperança de vida, les polítiques laborals i de protecció social que s’han aplicat com a resposta a la crisi econòmica global han tingut un impacte negatiu sobre els determinants de la salut. Això ha fet créixer les desigualtats, ha deixat més gent en risc d’exclusió social i, finalment, ha comportat conseqüències negatives en l’àmbit de la salut.

La cimera d’Eslovènia servirà, per tant, per posar de relleu sis projectes concrets que l’OMS considera que van en la bona direcció. A banda del B-MINCOME que s’aplica a Barcelona també es posarà de relleu una iniciativa de la República de Moldàvia per aproximar els centres sanitaris a la població jove; un projecte de la regió de Friül-Venècia Júlia per avançar la detecció de fragilitat en persones grans; un programa de Gal·les per ajudar a eradicar la pobresa energètica alhora que es redueixen les emissions de diòxid de carboni; una proposta per facilitar l’escolarització de menors rom en sis països del nord i centre d’Europa; així com un partenariat per promoure les condicions laborals dignes entre els joves de nou països de l’est d’Europa i el centre d’Àsia.

En el cas del B-MINCOME, un projecte que combina el pagament d’un suport municipal d’inclusió amb la participació en diferents tipus de polítiques actives, l’OMS destaca que el programa vol anar més enllà de les transferències monetàries i inclou recolzament per donar més oportunitats laborals, reformar habitatges, promoure activitats socials i comunitàries i fins i tot instaurar una moneda local per enfortit l’economia de la zona. Durant els últims anys a Barcelona els ingressos dels més pobres han caigut un 27% mentre que els dels més rics han pujat un 11% i, per aquesta raó, el programa està centrat en 10 barris de l’Eix Besòs que presenten indicadors per sota de la mitjana de la ciutat pel que fa a renda, ocupació o abandonament escolar.

El B-MINCOME es prolongarà fins al desembre del 2019 i també compta amb el finançament de la Unió Europea i la participació d’institucions universitàries i institucions de l’àmbit de la recerca en ciències social. Fins ara han participat del programa més de 3.700 persones de 950 nuclis familiars diferents, el 84% dels quals tenen una dona com a referent. Addicionalment, el 40% de les persones participants són menors de 15 anys i, tot i que la majoria són d’origen autòcton, hi ha persones de fins a 35 països d’origen diferents. Entre els resultats preliminars en matèria de salut que s’han trobat fins al moment entre la població participant del B-MINCOME hi ha la reducció del risc de desenvolupar una malaltia mental i la millora de la qualitat del son, dos resultats que poden estar vinculats amb la reducció del nivell d’estrès associat a les dificultats per cobrir les necessitats vitals bàsiques.

Paraules clau

B-MINCOME/ desigualtats/ salut/