L’Ajuntament de Barcelona desactiva el protocol d’actuació per episodi d’alts nivells de contaminació atmosfèrica per PM10 : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona desactiva el protocol d’actuació per episodi d’alts nivells de contaminació atmosfèrica per PM10

02/07/2019

L’activació es va declarar a causa de la instrucció de pols africana i els alt nivells acumulats per els petards de la revetlla de Sant Joan, fet que va provocar que la mitjana diària dels nivells de PM10 eren de més de 50 μg/m3 a vàries estacions

S’ha activat un ampli dispositiu d’avisos a la ciutadania a través dels diferents canals municipals

L’Ajuntament de Barcelona ha desactivat el protocol d’actuació per episodi d’alts nivells de contaminació atmosfèrica per l’augment dels nivells de partícules en suspensió (PM10) de més de 50 µg/m³ en dues estacions de mesurament integrada de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).

El canvi en la meteorologia ha permès que la Generalitat de Catalunya desactivi la declaració d’episodi de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió PM10. La causa de la declaració d’episodi va ser la intrusió de pols africana a l’atmosfera, i els alt nivells acumulats per els petards de la revetlla de Sant Joan, fet que va suposar la reducció de la seva capacitat de dispersió dels contaminants donant nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a diverses estacions de la ciutat.

Durant l’episodi, l’Ajuntament de Barcelona va activar un conjunt de mesures de forma complementària a les previstes per la Generalitat de Catalunya. Aquestes mesures van orientades bàsicament a evitar la resuspensió de partícules en el aire, fet que representaria un increment de les concentracions d’aquestes i per tant empitjoraria la situació.

Les principals mesures activades per episodi de contaminació per PM10 han estat:

– Actuacions sobre els serveis municipals de jardineria i neteja:
reg de parcs i places no asfaltats i increment del reg amb aigua freàtica a les principals vies de la ciutat
suprimir la utilització de bufadors en tots els serveis de neteja i jardineria

– Extremar el compliment del pla d’ambientalització de les obres de la ciutat i

– Prohibir les activitats que generin pols en obres.

Tot i que els nivells s’han estabilitzat, donat que la intrusiuó d’aire saharià continua activa, la Generalitat de Catalunya, activa el avis preventiu per nivells de PM10.

Per a més informació: www.barcelona.cat/qualitataire/Compartiu aquest contingut