Un estudi descarta que la incineradora del Besós emeti més dioxines que el trànsit : Servei de Premsa

Un estudi descarta que la incineradora del Besós emeti més dioxines que el trànsit

02/07/2019Temps estimat de lectura: 3 minuts

El treball, consensuat amb un comitè d’experts, ha recollit mostres en l’aire i en el sòl en set ubicacions diferents i durant moments diversos de tot un any

La investigació era un dels compromisos assumits per l’Ajuntament i l’ASPB amb els veïnat de Sant Adrià de Besós i la zona de Barcelona propera al riu

Les àrees de Barcelona, Sant Adrià i Badalona properes a la planta incineradora que hi ha instal·lada al tram final del riu Besós tenen el volum de dioxines en l’aire més baix identificat fins ara i, en tot cas, molt similar al que es pot trobar en una zona urbana amb presència de trànsit rodat. Aquesta és una de les principals conclusions d’un treball liderat per un comitè de científics independents i que ha dut a terme el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA). El treball, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), era un dels compromisos assumits amb el veïnat que viu en aquesta zona, davant la preocupació generada per les emissions de la planta incineradora de residus urbans que hi ha situada a prop de la desembocadura del riu.

El disseny de l’estudi ha tingut en compte els treballs previs que ja s’havien fet a la zona, i durant el seu desenvolupament s’han produït diferents reunions del comitè d’experts que es va crear expressament per fer-ne un seguiment acurat. Igualment, es va explicar al veïnat en què consistiria la investigació, en quins moments de l’any es faria i s’ha compartit puntualment els resultats que s’han obtingut ara, un cop finalitzat l’estudi.

La investigació ha comptat en total amb la instal·lació de set punts de mesura, cinc d’ells desplegats en semicircumferència a diferents distàncies al voltant de la incineradora, un punt més al barri de Sant Andreu i un setè en una àrea allunyada de l’Eixample amb un volum de trànsit habitual a la ciutat de Barcelona. Els set punts han recollit mostres d’aire en campanyes que inclouen diferents mesos de l’any, també amb condicions meteorològiques diferents. Igualment es van agafar mostres aprofitant l’aturada de la planta incineradora per fer tasques de manteniment, la qual cosa va proporcionar informació addicional sobre les concentracions ambientals de dioxines a la zona per poder comparar-les amb d’altres moments en què la planta treballava a ple rendiment. Així doncs, el mostreig ha estat prou ampli com per permetre fer una comparativa acurada i exhaustiva.

Segons els resultats de l’estudi, en les condicions en què ha operat la incineradora durant aquest any, les unitats de dioxines trobades en les diferents estacions de mostratge no tenen diferències significatives entre elles. Aquesta manca de diferència respon, per tant, a una falta d’aportació extra de dioxines de la incineradora per sobre del fons d’aquests compostos que ja estan presents en l’aire i que principalment són atribuïbles al trànsit. Això no vol dir que la incineradora no emeti partícules, sinó que en tot cas l’emissió que fa la instal·lació és equiparable a la que provoquen altres processos de combustió que es produeixen diàriament a la ciutat, especialment el trànsit rodat. Aquesta anàlisi quantitativa s’ha completat amb una anàlisi qualitativa dels diferents tipus de dioxines que s’han trobat, discriminant-les per tipus d’origen, i la conclusió a la qual arriba el treball és que igualment en aquells casos en què s’han trobat concentracions puntuals més altes no es podrien atribuir en exclusiva a les emissions de la incineradora.

Aquest és el segon informe associat a la incineradora de residus urbans, després que un altre treball presentat el maig de l’any passat no va identificar que la proximitat a la planta impliqués una major mortalitat.

 Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Besòs/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina