L’Ajuntament guanya el primer judici sobre pobresa energètica i cobrarà una sanció de 10.001 euros en demostrar l’incompliment de la Llei 24/2015 : Servei de Premsa

L’Ajuntament guanya el primer judici sobre pobresa energètica i cobrarà una sanció de 10.001 euros en demostrar l’incompliment de la Llei 24/2015

04/07/2019

El jutge sanciona Endesa Energia XXI SLU per haver tallar la llum a una família vulnerable sense haver demanat prèviament el preceptiu informe de vulnerabilitat

Hores d’ara l’Ajuntament manté oberts un total de 22 expedients sancionadors en diferents moments d’execució, a banda del que ha generat aquesta resolució

L’Ajuntament de Barcelona ha guanyat ara el primer judici derivat dels expedients sancionadors interposats durant els últims anys per incompliment de la Llei 24/2015 de pobresa energètica. En una sentència pionera a la ciutat de Barcelona contra la qual no es pot presentar recurs d’apel•lació, el Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona considera provat que la companyia elèctrica Endesa Energia XXI SLU va tallar el subministrament elèctric a una família vulnerable de la ciutat sense que prèviament hagués demanat als serveis socials el preceptiu informe per determinar si la unitat familiar es trobava en risc d’exclusió residencial. El jutge considera que aquesta pràctica suposa una vulneració greu de la llei i per aquesta raó condemna l’empresa a pagar una multa de 10.001 euros.

L’origen del cas es remunta a més de dos anys enrere, i és que el tall elèctric es va produir el maig de l’any 2017. El jutge admet que la companyia va demanar el citat informe de vulnerabilitat, però deixa clar que ho va fer després que efectués el tall de subministrament i, per tant, va incomplir l’article 6.4 de la Llei 24/2015. Aquest punt de la llei fixa que, per salvaguardar el principi de precaució, cal que quan una companyia faci un tall prèviament sol•liciti un informe als serveis socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troba en risc d’exclusió residencial. No respectar aquest punt, segons la sentència, es pot considerar una vulneració greu del Codi de Consum de Catalunya, que precisament busca preservar les persones consumidores d’aquelles pràctiques que excloguin o limitin els seus drets.

Malgrat el recurs presentant per Endesa Energia XXI SLU, el jutge explica en la sentència que l’article 6 de la Llei 24/2015 no ha estat en cap moment en dubte per part del govern de l’Estat o per part del Tribunal Constitucional, i afegeix que la companyia no pot al•legar indefensió durant el procediment perquè en tot moment va ser informada i ha tingut ocasió de participar en el procediment administratiu i també en l’expedient sancionador que es va generar posteriorment. A més a més, el jutge considera que l’Ajuntament de Barcelona és plenament competent per imposar la sanció.

L’import de 10.001 euros que fixa el jutge es basa precisament en l’import que recull el Codi de Consum, i que especifica que les infraccions greus poden ser sancionades amb multes que van dels 10.001 als 100.000 euros. A més a més, rebutja que aquesta pràctica pugui ser considerada lleu per diferents motius, entre ells que la companyia va actuar intencionadament i des d’una posició rellevant en el mercat elèctric. En aquest cas, i tot i que l’Ajuntament havia imposat una multa de 30.000 euros, el jutge rebaixa l’import als 10.001 euros definitius perquè creu que es pot considerar un atenuant el fet que Endesa Energia XXI SLU tornés a connectar pocs dies després del tall el subministrament elèctric de la llar afectada.

La multa confirmada ara pel jutge tanca el primer dels expedients sancionadors que actualment l’Ajuntament manté oberts per incompliment de la Llei 24/2015, uns procediments llargs i durant els quals les companyies subministradores tenen diverses oportunitats per presentar al•legacions. Hores d’ara, deixant de banda el procediment esmentat, l’Ajuntament manté tancats a l’espera del cobrament o de noves sentències judicials 9 expedients més: tots ells per valor de 30.000. A més a més, té 19 expedients més incoats que encara no s’han resolt. L’empresa més afectada per aquests procediments és Endesa, seguida de Naturgy.

 

Estratègia àmplia

La vessant sancionadora és només una petita part de tota la feina desplegada per part de l’Ajuntament de Barcelona durant els últims anys per combatre la pobresa energètica. Només a tall d’exemple es pot citar la creació el gener del 2017 dels Punts d’Assessorament Energètic (PAE) per atendre la ciutadania; l’establiment de protocols igualment pioners i la formació específica per millorar la detecció d’aquesta problemàtica amb les Bombers de Barcelona, els diferents serveis d’Habitatge o bé Serveis Socials, per exemple; la creació de Barcelona Energia; o bé l’abaratiment de la factura de l’aigua entre 2 i 5 euros, entre d’altres. En aquests dos anys i mig de funcionament, els PAE han atès gairebé 88.000 persones, han evitat uns 32.500 talls de subministrament i han generat un estalvi en les factures de la ciutadania equivalent a prop de 195.000 euros. A més a més, tot això s’ha fet mitjançant plans de formació a 80 persones en risc d’exclusió que hores d’ara són professionals del sector energètic.Compartiu aquest contingut